Polyacen

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Acenes general structure.svg

Polyacen hay acen là một nhóm các hợp chất hữu cơ hiđrocácbon thơm đa vòng có các vòng benzen liên kết thẳng hàng nhau. Công thức chung của nhóm là C4n+2H2n+4. Nhóm hợp chất này được quan tâm nhiều trong ngành điện tử.

Các hợp chất thuộc nhóm polyacen:

Tính ổn định hoá học của các hợp chất trong nhóm giảm khi "n" tăng. Trong khi benzen, naphtalenanthracen khá ổn định kể cả dưới ánh sáng, thì pentacenhexacen bị ôxi hóa dễ dàng trong không khí, cả khi không có ánh sáng.