Phép giao

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Giao của AB

Cho AB là hai tập hợp.

Giao của AB là tập gồm những phần tử thuộc cả AB, ngoài ra không có phần tử nào khác. Giao của AB được viết là "AB".[1] Nói một cách đơn giản, giao của hai tập hợp AB là tập hợp tất cả các phần tử mà cả AB có điểm chung.

A ∩ B = {x/ x ∈ A và x ∈ B}.

Biểu tượng giao nhau đôi khi được thay thế bằng từ “và” giữa hai tập hợp. Từ này gợi ý ký hiệu nhỏ gọn hơn cho giao lộ thường được sử dụng. Một cách để nhớ rằng biểu tượng ∩ này đề cập đến giao lộ là nhận thấy sự giống nhau của nó với chữ A viết hoa, viết tắt của từ "và" trong tiếng Anh.

Tập hợp không giao nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Hai tập hợp không giao nhau nghĩa là hai tập hợp có giao là tập hợp rỗng, cũng được gọi là hai tập hợp rời nhau.[1] Giao của bất kỳ tập hợp nào với tập hợp rỗng sẽ cho chúng ta tập hợp rỗng.

Tính chất khác[sửa | sửa mã nguồn]

-Nếu A là tập hợp con của B (hoặc ngược lại) thì AB = A (hoặc B).[2]

-Nếu A là tập hợp con của B và B là tập hợp con của A thì A ∩ B = A =B.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 10
  2. ^ Nguyễn Tiến Quang (2008), tr. 12, Mệnh đề 1.1

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

  • Nguyễn Tiến Quang (2008), Đại số đại cương, Nhà xuất bản giáo dục
  • Hoàng Xuân Sính (1972), Đại số đại cương (tái bản lần thứ tám), Nhà xuất bản giáo dục

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]