Thiên Đức (định hướng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Thiên Đức có thể là:

 1. Sông Thiên Đức nằm ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 2. Sao Thiên Đức: tên một chòm sao trong Tử Vi đẩu số.
 3. Phủ Thiên Đức, một đơn vị hành chính thời nhà Lý tại Việt Nam.
 4. Niên hiệu duy nhất của Tiền Lý Nam Đế nước Vạn Xuân.
 5. Niên hiệu duy nhất của Mân Phúc Cung Ý Vương Vương Diên Chính thời Ngũ Đại.
 6. Nguyên hiệu thứ 3 của Thôn Thượng thiên hoàng bên Nhật Bản.
 7. Niên hiệu thứ 6 của Tây Hạ Sùng Tông theo nhiều tài liệu lịch sử (gần đây ngành khảo cổ học xác định niên hiệu này là Nguyên Đức).
 8. Niên hiệu đầu tiên của Hải Lăng Dạng Vương Hoàn Nhan Lượng đời nhà Kim.
 9. Niên hiệu duy nhất của Gia Luật Kim Sơn nhà Hậu Liêu.
 10. Tên biểu tự của Trung Sơn Vũ Ninh Vương (tức Ngụy Vũ Ninh Công) Từ Đạt thời nhà Minh.
 11. Niên hiệu của Lê Bảng nhà Lê Sơ theo Khâm định Việt sử Thông giám cương mục (theo Đại Việt sử ký toàn thư thì niên hiệu này là Đại Đức).
 12. Niên hiệu của Trương Nhất Niệm, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đời vua Khang Hi nhà Thanh.
 13. Thiên Đức vương Hồng Đại Toàn của Thái Bình Thiên Quốc.
 14. Niên hiệu của Hoàng Đức Mĩ, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đời vua Hàm Phong nhà Thanh.
 15. Niên hiệu của Hoàng Uy, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đời vua Hàm Phong nhà Thanh.
 16. Niên hiệu của Lâm Vạn Thanh, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đời vua Hàm Phong nhà Thanh.
 17. Niên hiệu của Lâm Cung, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân đời vua Hàm Phong nhà Thanh.
 18. Thiên Đức thánh giáo: một chi nhánh của Tân Hưng tông giáo, được thành lập bên Trung Hoa năm 1927.
 19. Công viên nghĩa trang Thiên Đức hay Công viên tưởng niệm Thiên Đức, công viên nghĩa trang được xây dựng theo mô hình sinh thái – du lịch lớn nhất Miền Bắc tọa lạc ở Phú Thọ - Việt Nam.
 20. Thiên Đức viện (zh), tên một số tự viện ở quần đảo Nhật Bản.
 21. Chùa Thiên Đức: tên một số ngôi chùa ở Miền Nam Việt Nam.
 22. Tên người như: Đoàn Thiên Đức, Đông Thiên Đức, Trần Thiên Đức..v..v..