Bước tới nội dung

Vạn Xuân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tiền Lý triều/Nhà Tiền Lý
Tên bản ngữ
  • Nước Vạn Xuân
544–602
Lãnh thổ nước Vạn Xuân của nhà Tiền Lý
Lãnh thổ nước Vạn Xuân của nhà Tiền Lý
Thủ đôCửa Sông Tô Lịch (544-548) Long Uyên (550-602)
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Việt
Chính trị
Chính phủChế độ quân chủ
Hoàng Đế 
• 544–548
Lý Nam Đế (đầu tiên)
• 548-571
Triệu Việt Vương
• 571-602
Lý Phật Tử (cuối cùng)
Lịch sử
Lịch sử 
• Lý Nam Đế xưng đế
544
• Triệu Việt Vương xưng vương
548
• Lý Phật Tử giành ngôi Triệu Việt Vương
571
• Hậu Lý Nam Đế đầu hàng nhà Tùy
602
Kinh tế
Đơn vị tiền tệĐồng
Tiền thân
Kế tục
Bắc thuộc lần 2
Bắc thuộc lần 3
Chế độ quân chủ
Hiện nay là một phần của Lào
 Việt Nam
 Trung Quốc
Tên gọi Việt Nam Map of Vietnam showing the conquest of the south (nam tiến, 1069-1757).
2879–2524 TCN Xích Quỷ (truyền thuyết)
Thế kỷ 7–258 TCN Văn Lang
258-179 TCN Âu Lạc
204–111 TCN Nam Việt
111 TCN–40 CN Giao Chỉ
40–43 Lĩnh Nam
43–203 Giao Chỉ
203–544 Giao Châu
544–602 Vạn Xuân
602–679 Giao Châu
679–757 An Nam
757–766 Trấn Nam
768–866 An Nam
866–967 Tĩnh Hải quân
968–1054 Đại Cồ Việt
1054–1400 Đại Việt
1400–1407 Đại Ngu
1407–1427 Giao Chỉ
1428–1804 Đại Việt
1804–1839 Việt Nam
1839–1945 Đại Nam
1887–1954 Đông Dương
(Bắc/Trung/Nam Kỳ)
từ 1945 Việt Nam
Bản mẫu chính
Sinh vật định danh
Lịch sử Việt Nam

Vạn Xuân (萬春) là quốc hiệu của Việt Nam trong một thời kỳ độc lập dưới thời nhà Tiền LýTriệu Việt Vương từ năm 544 đến năm 602. Tháng 2 năm 544, sau khi đánh bại quân nhà Lương, Lý Bí xưng là Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Ô Diên thành,Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội ngày nay.