Thuần Khác Hoàng quý phi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thuần Khác Hoàng quý phi
纯悫皇贵妃
Ung Chính Đế Hoàng quý phi
Thông tin chung
Phối ngẫuThanh Thế Tông
Ung Chính Hoàng đế
Hậu duệHoằng Trú
Tước hiệu[Dụ tần; 裕嫔]
[Dụ phi; 裕妃]
[Hoàng khảo Dụ Quý phi; 皇考裕贵妃]
[Dụ Hoàng quý phi; 裕皇贵妃]
Thụy hiệuThuần Khác Hoàng Quý phi
(纯悫皇贵妃)
Thân phụCảnh Đức Kim
Sinhtháng 11 năm 1689
Mất17 tháng 12, 1784(1784-12-17) (95 tuổi)
An tángPhi viên tẩm của Thái lăng (泰陵), Thanh Tây lăng

Thuần Khác Hoàng quý phi (chữ Hán: 纯悫皇贵妃; tháng 11, năm 1689 - 17 tháng 12, năm 1784) là một phi tần của Thanh Thế Tông Ung Chính Hoàng đế.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Hoàng quý phi Cảnh thị là con gái của Quản Lĩnh Cảnh Đức Kim (耿德金), vốn là Bao y thuộc Tương Hoàng kỳ.

Năm Khang Hi thứ 42 (1703), Cảnh thị nhập tiềm đế làm thứ thiếp cho Ung Thân vương Dận Chân. Do là Bao y, Cảnh thị chỉ có thể là Cách cách trong phủ của Ung Thân vương. Sau khi Ung Thân vương lên ngôi, Cảnh thị được sách phong là Dụ tần (裕嫔). Năm Ung Chính nguyên niên (1723), ngày 22 tháng 12, lấy Lại bộ Tả Thị lang Ba Thái (巴泰) làm Chính sứ, Lễ bộ Tả Thị lang Vương Cảnh (王景) làm Phó sứ, hành Dụ tần sách phong lễ[1].

Năm Ung Chính thứ 8 (1730), Dụ tần Cảnh thị được tấn thăng Dụ phi (裕妃). Bà có một Hoàng tử duy nhất là Hoằng Trú, được Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu nhận nuôi khi còn nhỏ. Dụ phi cũng từ đó thân thiết với Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu (sau là Sùng Khánh Hoàng thái hậu), tình cảm như chị em ruột.

Năm Càn Long thứ 2 (1737), tháng 9, Càn Long Đế sau khi đăng cơ tôn bà làm Hoàng khảo Dụ Quý phi (皇考裕贵妃)[2][3][4].

Năm Càn Long thứ 43 (1778), tháng 10, trong lần Đại thọ thứ 89 của Dụ Quý phi, Càn Long Đế ra chỉ tấn tôn bà thành Hoàng Quý phi, tôn gọi là Hoàng khảo Dụ Hoàng quý phi (皇考裕皇贵妃), cử hành điển lễ sắc phong long trọng[5].

Sách văn rằng:

Năm Càn Long thứ 49 (1784), mùa đông, Dụ Hoàng Quý phi Cảnh thị lâm bệnh nặng rồi qua đời, Càn Long Đế dâng thụy hiệuThuần Khác Hoàng quý phi (纯悫皇贵妃) và cho táng tại Thái lăng Phi viên tẩm, đứng đầu các phi tần trong Phi viên tẩm của Ung Chính Đế.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ 册封礼过程:耿氏于雍正元年十二月二十二日举行封嫔册封礼 ,命吏部左侍郎巴泰为正使,礼部左侍郎王景为副使,持节册封裕嫔。具体流程如下:册封嫔时,先由礼部和工部先期将制好的册送交内阁。届时礼部奏请,命大学士、尚书一人充册封使,侍郎、学士一人充副使。册封之日天未亮,礼部鸿胪寺官设节案和册案于太和殿内,銮仪卫官在内阁门外设采亭,内阁、礼部官员先将节、册文放于亭内。随后以伞仗为前导,礼部官员前引,銮仪卫将亭抬到太和殿下,再由礼部官将节、册文陈设在殿内各案上。天明,大学士一人身着朝服立于节案东,正副册封使身着朝服立于丹墀(台阶上的空地)之东。这时,钦天监官报告吉时已到,正副使由东阶至丹墀左北面跪。大学士从案上捧节,由殿中门出授正使,正使受节后,同副使起身。内阁、礼部官再将册文重置亭内,导引銮仪卫抬至嫔之宫。 册封之日,内銮仪卫也要先在本宫门外设嫔仪仗,内监设节案、香案于宫内,正中东西分置册案。正副使受命后,由协和门至景运门外,正使站在门西面,将节授予内监,内监手捧节,内銮仪卫校尉抬册亭至宫门,再由内监将册随节捧至嫔之宫。这时,嫔身着朝服于宫门内道右迎候。内监将节、册陈设于宫内各案后退出。接着,引礼女官引嫔在拜位北面跪,并宣读册文。嫔受册后,行六肃三跪三拜礼。礼毕,内监捧节出宫,嫔在引礼女官导引下送于宫门内道右。内监在景运门将节授予正使。于是正使持节,副使随从,到后左门复命、还节。各有关人员均退出宫门。至此,册封嫔的仪式结束。第二天,嫔要亲自到皇太后宫行六肃三跪三拜礼,然后再分别到皇帝、皇后前行礼。
  2. ^ 《清皇室四谱》:纯懿皇贵妃,耿氏。管领耿德金女。康熙二十八年乙巳十一月生。初入侍世宗藩邸为格格。五十年生皇五子和恭亲王弘昼。世宗登极雍正元年十二月册封裕嫔,后晋裕妃。乾隆二年九月,高宗晋尊为皇考裕贵妃。
  3. ^ 《清高宗实录》:(雍正十三年九月)○谕总理事务王大臣。朕钦奉皇太后懿旨。裕妃侍大行皇帝多年。诞生皇五子。已蒙圣恩封为亲王。今裕妃、应封贵妃。谦嫔诞生圆明园阿哥。今应封妃。钦此。著交该部、将应行典礼、查议具奏。
  4. ^ 《清高宗实录》:(乾隆四十三年二月)○谕曰、裕贵妃母妃、侍奉皇考。诞育和亲王。淑慎素著。朕御极之初。即钦奉圣母皇太后懿旨。晋封贵妃。以申敬礼之意。四十余年。慈宁随侍。亲爱尤深。兹年届九旬。实为宫闱盛事。宜崇位号。以介蕃厘。应晋封为皇贵妃。所有应行事宜。各该衙门察例豫办。屈期蠲吉举行。
  5. ^ 《清高宗实录》:(乾隆四十三年十月)上以裕贵妃母妃九十寿。晋封裕皇贵妃。亲奉册宝。并御笔扁联。御制诗章。诣裕皇贵妃宫行礼。册文曰、璇扉笃庆。乔龄昭多寿之徵。芝检腾辉。崇嘏致延洪之祝。聿稽彝典。载奉鸿称。裕贵妃母妃。德秉安贞。性成淑慎。椒庭佐治。娴内则而矩度弥彰。兰掖凝祥。育介弟而藩维式衍。侍愉怡于长乐。高年之亲爱尤深。申敬礼于初元。懿号之尊崇久晋。彤编纪盛。颐和逾册载而遥。瑶筴增禔。益算庆九旬之届。宜隆位秩。用集庥嘉。谨以册宝。尊为裕皇贵妃。于戏。绥舀禄于翚衣。丕焕琅函之采。式令仪于鹤发。永钦瑀佩之徽。谨言。