Ustilaginomycotina

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Ustilaginomycotina
Ustilago maydis de 2.jpg
Loài nấm Ustilago maydis
Phân loại khoa học
Danh sách lớp

Ustilaginomycotina là một trong ba phân ngành của ngành nấm Basidiomycota. Phân ngành này bao gồm hai lớp là UstilaginomycetesExobasidiomycetes.[1] Đến năm 2014, phân ngành được sắp xếp lại và bổ sung thêm hai lớp mới là MalasseziomycetesMoniliellomycetes.[2][3]

Ustilaginomycotina bao gồm tổng số 115 chi, tương ứng với hơn 1700 loài.[4][5]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Bauer, R., Oberwinkler, F. and Vánky, K. (1997). “Ultrastructural markers and systematics in smut fungi and allied taxa.”. Can. J. Bot 75. tr. 1273–1314. doi:10.1139/b97-842. 
  2. ^ Wang, QW, Begerow, D., Groenewald, M., Liu, XZ., Theelen, T., Bai, F. Y., Boekhout, T. (2014). “Multigene phylogeny and taxonomic revision of yeasts and related fungi in the Ustilaginomycotina.”. Studies in Mycology 81. tr. 55–83. doi:10.1016/j.simyco.2015.10.004. 
  3. ^ Wang QM, Theelen B, Groenewald M (2014). “Moniliellomycetes and Malasseziomycetes, two new classes in Ustilaginomycotina”. Persoonia 33. tr. 41–47. doi:10.3767/003158514x682313. 
  4. ^ Bauer, R., Begerow, JP., Samp, M., Weiß, M., Oberwinkler F. (2006). “The simple-septate basidiomycetes: a synopsis”. Mycological Progress 5 (1). tr. 41–66. doi:10.1007/s11557-006-0502-0. 
  5. ^ Hibbett, D.S., Binder, M., Bischoff, J.F., Blackwell, M., Cannon, P.F., Eriksson, O.E., Huhndorf, S., James, T., Kirk, P.M., Lücking, R., Lumbsch, H.T., Lutzoni, F., Matheny, P.B., McLaughlin, D.J., Powell, M.J., Redhead, S., Schoch, C.L., Spatafora, J.W., Stalpers, J.A., Vilgalys, R., Aime, M.C., Aptroot, A., Bauer, R., Begerow, D., Benny, G.L., Castlebury, L.A., Crous, P.W., Dai, Y.-C., Gams, W., Geiser, D.M., Griffith, G.W., Gueidan, C., Hawksworth, D.L., Hestmark, G., Hosaka, K., Humber, R.A., Hyde, K.D., Ironside, J.E., Kõljalg, U., Kurtzman, C.P., Larsson, K.-H., Lichtwardt, R., Longcore, J., Miadlikowska, J., Miller, A., Moncalvo, J.-M., Mozley-Standridge, S., Oberwinkler, F., Parmasto, E., Reeb, V., Rogers, J.D., Roux, C., Ryvarden, L., Sampaio, J.P., Schüßler, A., Sugiyama, J., Thorn, R.G., Tibell, L., Untereiner, W.A., Walker, C., Wang, Z., Weir, A., Weiss, M., White, M.M., Winka, K., Yao, Y.-J. & Zhang, N. (2007). A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Z. Mycological Research 111. tr. 509–547. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]