Wikipedia:Dự án/Userbox/Năm sinh

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:5X}}
5X Thành viên này chào đời
trong thập niên 1950.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:6X}}
6X Thành viên này chào đời
trong thập niên 1960.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:7X}}
7X Thành viên này chào đời trong
thập niên 1970
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1979}}
Tuổi Kỷ Mùi Thành viên này sinh năm 1979.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:8X}}
8X Thành viên này chào đời
trong thập niên 1980.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:9X}}
9XThành viên này chào đời
trong thập niên 1990.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Louis Anderson/Bản mẫu/10X}}
10X Thành viên này chào đời
trong thập niên 2000.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1987}}
1987 Thành viên này sinh năm 1987.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1991}}
Thành viên này sinh năm Tân Mùi
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1992}}
1992 Thành viên này sinh năm 1992.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1993}}
1993 Thành viên này sinh năm 1993.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1994}}
1994 Thành viên này sinh năm 1994.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1995}}
1995 Thành viên này sinh năm 1995.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1996}}
1996 Thành viên này sinh năm 1996.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 1997}}
1997 Thành viên này sinh năm 1997.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:User Đặng Vấn Thiên/1997}}
1997 Thành viên này sinh năm 1997.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:User 2K}}
2K Thành viên này chào đời trong thập niên 2000.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 2002}}
2002 Thành viên này sinh năm 2002.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 2003}}
2003 Thành viên này sinh năm 2003.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 2005}}
2005 Thành viên này sinh năm 2005.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sinh năm 2007}}
2007 Thành viên này sinh năm 2007.
Xem trang nhúng

Bản mẫu có tham số[sửa | sửa mã nguồn]

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Năm sinh của thành viên|2002|lục}}
2002Thành viên này sinh năm 2002.
Xem trang nhúng
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên Gen Z}}
Generation_Z
Thành viên này thuộc
Thế hệ Z.
Xem trang nhúng