Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Lucyspears

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Tháng 4 năm 2017[sửa mã nguồn]

Các thành viên để kiểm tra[sửa mã nguồn]

Lý do yêu cầu kiểm tra[sửa mã nguồn]

Tạo đồng thuận khi tham gia biểu quyết xóa bài
  • Lucyspears và Tpoholic cùng tham gia biểu quyết xóa bài, cụ thể tại 2 bài: Vũ Thắng Lợi và Đoàn Ngọc Hải
Bài Vũ Thắng Lợi: [1], [2]
Bài Đoàn Ngọc Hải, 2 thành viên này bỏ phiếu chỉ cách nhau 5 phút: [3], [4]
  • Minhhuy87, Lucyspears và Tpoholic, Vulinh90 cùng tham gia biểu quyết giữ cho bài Danh sách bài hát thu âm bởi Thu Phương tại [5], xem lịch sử [6]
Minhhuy87 và Vulinh90 bỏ phiếu cách nhau 15 phút như trong [7]
Lucyspears và Tpoholic cũng tham gia bài này bỏ phiếu cách nhau 30 phút
  • 2405:4800:508F:C21:C99F:1729:AA57:7867: ngay sau khi tôi có ý kiến ở bài biểu quyết Vũ Thắng Lợi và Đoàn Ngọc Hải thì IP này xóa ý kiến của Tpoholic [8], [9]
Vi phạm 3 RR bài Thu Phương, xem lịch sử chỉnh sửa [10] thì thấy
17:33, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Viethavvh (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-108.891)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của 58.186.207.49 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
16:25, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ 58.186.207.49 (Thảo luận | cấm)‎ . . (248.644 byte) (+108.891)‎ . . (lùi lại)
14:48, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-108.891)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Tpoholic (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt) (lùi lại | cảm ơn)
14:46, ngày 11 tháng 10 năm 2015‎ Tpoholic (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (248.644 byte) (+108.891)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
03:22, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ TuanUt (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (0)‎ . . (Đã đổi mức khóa cho “Thu Phương”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 03:22, ngày 11 tháng 10 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…) (lùi lại | cảm ơn)
03:21, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ TuanUt (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Vulinh90 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
01:33, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Vulinh90 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
01:04, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Tuananhhp (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01) (lùi lại | cảm ơn)
00:58, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuananhhp (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)
00:35, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Tuanminh01 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ n . . (139.753 byte) (-73.277)‎ . . (Đã lùi lại sửa đổi của Anniespider20 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanUt) (lùi lại | cảm ơn)
00:07, ngày 27 tháng 9 năm 2015‎ Anniespider20 (Thảo luận | đóng góp | cấm)‎ . . (213.030 byte) (+73.277)‎ . . (lùi lại | cảm ơn)

Nhóm này làm việc có tổ chức trong thời gian dài phá hoại bài Thu Phương và can thiệp biểu quyết, đề nghị kiểm tra ngay lập tức các tài khoản liên quan và cấm vĩnh viễn.

Nghi ngờ thành viên này cón rất nhiều tài khoản khác.

 A l p h a m a  Talk 00:47, ngày 14 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Kết quả từ kiểm định viên[sửa mã nguồn]

  • Bạn có thể nêu rõ lý do nghi ngờ được không? Hai tài khoản cùng thảo luận trong cùng không gian là chuyện thường, đâu phải đáng nghi ngờ. Có phải các tài khoản này có văn phong giống nhau, có cái tật giống nhau, như thế nào? NHD (thảo luận) 05:55, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Một số trường hợp giống nhau
  • [11], 2 thành viên Lucyspears và Tpoholic đều dùng wiki viết thường, và chữ ở cuối câu.
  • [12], Lucyspears thì dùng wiki, Tpoholic thì dùng , hơn nữa đọc kỹ ghép ý của 2 thành viên này thì thành 1 đoạn rất liền mạch, kiểu như đang log thành viên này, out ra nói tiếp tài khoản khác.
  • Từ Xin cảm ơn ! với dấu chấm than viết ra như Minhhuy87 ở [13], Lucyspears dùng rất nhiều [14], [15], Tpoholic [16]
  • Mấy trường khác là đều lùi sửa 3RR ở bài Thu Phương, viwiki vốn ít người không thể trong 1 giờ có 2-3 tài khoản thay nhau lùi sửa đúng cùng 1 nội dung.

Nếu chưa đủ tôi ráng soi thêm, hơi mất thời gian 1 tý.  A l p h a m a  Talk 15:47, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)

Qua bài Thu Phương ta thấy có bút chiến giữa bạn LucyspearsCheers! vào lúc 4:25 ngày 16 tháng 8 2015 qua việc lùi bài. Bạn Minhhuy87 nhảy vào hỗ trợ ban Lucyspears trong việc nhập bài lại 2 lần, nhưng bạn Cheers! cứng cựa hơn vẫn tiếp tục lùi bài. Kỳ này tới phiên bạn Tuanbear2012 nhảy vào chơi trò 3 đánh một. Tới lúc này thì có BQV Conbo vào cứu viện cho bạn Cheers!, nhưng bạn Tuanbear2012 vẫn chưa chịu thua cho nên bạn Cheers! phải ra đòn lần nữa, rồi BQV Tuanminh01 vào bán khóa một tuần, hình như là một lỗi lầm vì các TV bút chiến đều có tài khoản. Cho nên gần 2 ngày sau bạn Lucyspears lại nhập lại đoạn bị lùi, lại tới phiên BQV Tuanminh01 lùi, rồi bạn Lucyspears nhập. Bạn Cheers! lại nhảy vào giúp BQV Tuanminh01, nhưng bạn Lucyspears vẫn không chịu đầu hàng. Lại có thêm bạn AlleinStein vào giúp bạn Cheers! , nhưng bạn Lucyspears vẫn dũng cảm chiến đấu. Rồi lại tới bạn Cheers! Tới đây lại có bạn Anniespider20 vào phụ bạn Lucyspears. Nhưng bạn Cheers! vẫn không đầu hàng. Để rồi BQV TuanUt phải vào khóa bài chỉ cho BQV sửa thôi. Có lẽ vì những xa luân chiến như vậy nên bạn Alphama mới đâm ra nghi ngờ. Một nghi vấn có lý do chính đáng và cần được giải quyết vì nó không chỉ giúp cho các BQV và ĐHV hiểu rõ các đối tượng mà mình làm việc chung, ngoài ra nó giúp cho các TV bị nghi ngờ có thể được giải oan (hiện tại một phiếu biểu quyết lại bị xóa từ một TV khác.) DanGong (thảo luận) 16:10, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Đã xác nhận Lucyspears, Tpoholic, và Vicktohuygo là con rối của nhau. NHD (thảo luận) 16:58, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Cảm ơn bạn. Tôi thành thật xin lỗi các thành viên khác không liên quan vì đã nghi ngờ.  A l p h a m a  Talk 17:33, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)
Cảm ơn bạn NHD đã kiểm tra. Như vậy nghi ngờ của bạn  A l p h a m a  là chính xác, cảm ơn bạn đã bỏ công điều tra. Các bạn khác bị nghi ngờ lây qua đây cũng được giải oan. Cũng cảm ơn bạn Cheers! đã kiên trì chiến đấu. DanGong (thảo luận) 17:41, ngày 15 tháng 4 năm 2017 (UTC)