Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
}}</td>
}}
<td style="border: none; padding: 0.25em 0.9em; width: 100%; {{{textstyle|{{{kiểu chữ|}}}}}}"> {{{text|{{{nội dungchữ}}}}}} </td>
{{#if:{{{imageright|{{{hình phải|}}}}}}
| <td style="border: none; padding: 2px 0.9em 2px 0px; text-align: center;"> {{{imageright|{{{hình phải}}}}}} </td>