Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Hộp thông báo hình”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
| delete|xóa = border: 3px solid #b22222;
| content|nội dung = border: 3px solid #f28500;
| style|kiểu văn phong = border: 3px solid #f4c430;
| move|di chuyển = border: 3px solid #9932cc;
| protection|khóa = border: 3px solid #bba;
| license|giấy phép = border: 3px solid #88a; background: #f7f8ff;
| featured|chọn lọc = border: 3px solid #cba135;
| notice|thôngchú báoý <!-- notice = default -->
| #default = border: 3px solid #1e90ff;
}} {{{style|{{{kiểu|}}}}}}">
| delete|xóa = [[Image:Imbox deletion.png|40x40px]]
| content|nội dung = [[Image:Imbox content.png|40x40px]]
| style|kiểu văn phong = [[Image:Imbox style.png|40x40px]]
| move|di chuyển = [[Image:Imbox move.png|40x40px]]
| protection|khóa = [[Image:Imbox protection.png|40x40px]]
| license|giấy phép = [[Image:Imbox license.png|40x40px]]
| featured|chọn lọc = [[Image:Imbox featured.png|40x40px]]
| notice|thôngchú báoý <!-- notice = default -->
| #default = [[Image:Imbox notice.png|40x40px]]
}}