Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghè Xuân Phả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Nghè Xuân Phả.jpg|nhỏ|Di tích Nghè Xuân Phả ở Thọ Xuân]]
'''Nghè Xuân Phả''' là công trình đình làng Xuân Phả, xã Thọ Trường, huyện [[Thọ Xuân]], tỉnh [[Thanh Hóa]]. Nghè Xuân Phả hiện nay thờ 2 vị thần là Đại Hải Long Vương và [[Hoàng hậu nhà Đinh]] Dương Thị Nguyệt, người có công truyền dạy [[Trò Xuân Phả]] để dân làng lưu truyền đến nay.<ref name="trieuson.gov.vn">[http://trieuson.gov.vn/web/trang-chu/di-tich-le-hoi/di-tich-cap-tinh/den-tho-vua-dinh-tien-hoang-xa-tho-tan.html Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng - Xã Thọ Tân]</ref> Đây là nơi diễn ra lễ hội làng hàng năm với [[Trò Xuân Phả]] nổi tiếng, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghè Xuân Phả đã có từ thời Vua [[Đinh Tiên Hoàng]], vào thời kỳ cải cách ruộng đất 1953 - 1954, [[miếu]] đã bị đốt cháy. Công trình [[Nghè]] Xuân Phả mới được dựng lại năm 2011, vào dịp đầu xuân 10/2 âm lịch hàng năm, dân làng Xuân Phả mở trại hội, vẫn theo lệnh Vua dâng các tích [[trò Xuân Phả]] lên ngài Chúa đất Đại Hải Long Vương.
 
==Lịch sử hình thành==