Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thế Bôn”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tháng 12 năm 1946 nhập ngũ vào đơn vị bộ đội địa phương Kiến An, Hải Phòng
 
Tháng 2 năm 1948, đồng chíông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).
 
Từ tháng 1 năm 1948 đến tháng 3 năm 1961 đồng chíông giữ các chức vụ: Trung đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 56, Trung đoàn 42; Đại đội phó rồi Đại đội trưởng Đại đội 107, Tiểu đoàn 766; Tiểu đoàn phó rồi Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 766, Trung đoàn 66; Tham mưu trưởng Trung đoàn 9; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66; Tham mưu phó rồi Tham mưu trưởng [[Sư đoàn 304, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 304]].
 
Tháng 4 năm 1961 là Tham mưu phó [[Quân khu Hữu Ngạn]]; Tháng 11 năm 1961 đến tháng 7 năm 1962 là học viên Trường Văn hóa Bộ Quốc phòng; học viên Trường quân sự Vô-rô-si-lốp tại Liên Xô.
 
Tháng 12 năm 1964 đến tháng 6 năm 1969 đồng chíông giữ các chức vụ: Cán bộ đốc chiến Cục Tham mưu, Bộ Tư lệnh miền Nam; Tham mưu phó Chiến dịch Đồng Xoài, Miền Đông Nam bộ; Tham mưu trưởng Sư đoàn 9 Miền Đông Nam bộ; Sư đoàn phó quyền Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9; Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7.
 
Tháng 3 năm 1970 đến tháng 3 năm 1982, đồng chíông là Cục trưởng [[Cục Nhà trường Quân đội Nhân dân Việt Nam|Cục Nhà trường]], Bộ Tổng tham mưu; Cục trưởng [[Cục Quân huấn Quân đội Nhân dân Việt Nam|Cục Quân huấn]], Bộ Tổng tham mưu; Tư lệnh [[Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Sư đoàn 308]]; Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng [[Quân đoàn 1]]; Phó hiệu trưởng [[Trường Sĩ quan Lục quân 1|Trường sĩ quan Lục quân 1]]; Phó tư lệnh [[Quân đoàn 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 4]]; Tư lệnh [[Quân đoàn 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 7]]; Phó tư lệnh-Tham mưu trưởng [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]; Tư lệnh [[Quân khu 4, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân khu 4]]. Ngày 12-11-1981 Nguyễn Thế Bôn, Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng [[Quân đội nhân dân Việt Nam|Quân đội Nhân dân Việt Nam]] được giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu IV thay [[Hoàng Minh Thi]] đã từ trần.
 
Tháng 4 năm 1982 đồng chíông được bổ nhiệm [[Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam|Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam]]. Đồng chíÔng được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V.
 
ĐồngNguyễn chíThế Bôn được thăng quân hàm cấp: [[Trung tá]] (1958); [[Thượng tá]] (1970); [[Đại tá]] (1973); [[Thiếu tướng]] (1977); [[Trung tướng]] (1984).
 
Tháng 1 năm 1997, đồng chíông được Đảng, Nhà nước, Quân đội cho nghỉ hưu.
 
== Khen thưởng ==

Trình đơn chuyển hướng