Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
===Xã hội===
=====Giáo dục====
Năm học [[2013]] - [[2014]]: Toàn huyện có 26 trường học, trong đó: Mầm non: 8 trường, tiểu học: 8 trường, THCS: 8 trường, THPT: 02 trường.
 

Trình đơn chuyển hướng