Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
===Xã hội===
====Giáo dục====
Năm học [[2013]] - [[2014]]: Toàn huyện có 26 trường học, trong đó: Mầm non: 8 trường, tiểu học: 8 trường, THCS: 8 trường, THPT: 02 trường.
*Mầm non: 8 trường
*Tiểu học: 8 trường
*THCS: 8 trường
*THPT: 2 trường.
 
Số lớp học của từng cấp học:
Số lớp học của từng cấp học: Mầm non: 120 nhóm lớp với 2.280 học sinh; Tiểu học 178 lớp với 2.548 học sinh; Trung học cơ sở 62 lớp với 1.790 học sinh; THPT: 21 lớp, với 837 học sinh.
*Mầm non: 120 nhóm lớp với 2.280 học sinh
*Tiểu học 178 lớp với 2.548 học sinh
*Trung học cơ sở 62 lớp với 1.790 học sinh
*THPT: 21 lớp, với 837 học sinh.
 
Giáo viên:
Giáo viên: Mầm non: 199 (cán bộ quản lý: 21, giáo viên:170, nhan viên: 08); Tiểu học: 251(cán bộ quản lý:22, giáo viên: 220, nhân viên: 09); THCS: 155 (cán bộ quản lý: 16, giáo viên: 128, nhân viên: 11); THPT: 53 (cán bộ quản lý: 04, giáo viên: 47, nhân viên: 02).
*Mầm non: 199 (cán bộ quản lý: 21, giáo viên: 170, nhân viên: 8)
*Tiểu học: 251 (cán bộ quản lý: 22, giáo viên: 220, nhân viên: 9)
*THCS: 155 (cán bộ quản lý: 16, giáo viên: 128, nhân viên: 11)
*THPT: 53 (cán bộ quản lý: 4, giáo viên: 47, nhân viên: 2).
 
====Y tế====

Trình đơn chuyển hướng