Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
====Y tế====
Năm 2014, huyện có 1 bệnh viện đa khoa, với 50 giường bệnh và 8 trạm y tế xã với 40 giường bệnh.
 
Huyện có 12 bác sỹ; 52 Y sĩ ; 23 điều dưỡng, nữ hộ sinh; 5 dược sỹ.
 
====Bưu chính viễn thông====
Huyện có 2 Bưu cục cấp III:
*Bưu cục Lăng Can phụ trách quản lý mạng bưu chính trên toàn huyện
*Bưu cục Thượng Lâm.
Với 5 điểm bưu điện văn hoá xã gồm: Khuôn Hà, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang.
 
Đường thư vận chuyển đi Tỉnh lỵ mỗi ngày 1 chuyến. Duy trì phát công văn, thư báo đến 100% các xã, các cơ quan, đơn vị trong huyện hàng ngày.
 
Huyện có 1 Đài truyền thanh - Truyền hình, 1 trạm thu phát sóng truyền hình ở xã Thượng Lâm. Đã lắp đặt và đưa vào sử dụng các trạm truyền thanh không dây ở 8/8 xã.
 
====Điện khí hoá nông thôn====
Năm 1996, mạng lưới điện quốc gia được đưa vào sử dụng và hoạt động ổn định. Đến nay, đường điện đã đến 100% xã với 100 km đường dây 35 kV; 108 km đường dây 0,4 kV và có 44 trạm biến áp.
 
==Văn hóa - Du lịch==

Trình đơn chuyển hướng