Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Halogen”

n
tên axit và liên kết
Không có tóm lược sửa đổi
n (tên axit và liên kết)
 
== Phương trình cơ bản ==
2Na + Cl<sub>2</sub> -> 2NaCl ([[Natri clorua|Natri Clorua]])
 
2Fe +3Cl<sub>2</sub> -> 2FeCl<sub>3</sub> ([[Sắt(III) clorua|Sắt III Clorua]])
 
H<sub>2</sub> + Cl<sub>2</sub> -> 2HCl (Hidro[[Axit Cloruaclohydric|axit clohiđric]])
 
H<sub>2</sub> + Br<sub>2</sub> -> 2HBr ([[Axit bromhyđric|axit bromhiđric]])
 
H<sub>2</sub> + F<sub>2</sub> -> 2HF ([[Axit flohydric|axit flohiđric]])
 
2Na + Br<sub>2</sub> -> 2NaBr ([[Natri bromua]])
 
Br<sub>2</sub> + 2NaI -> 2NaBr + I<sub>2</sub>
20

lần sửa đổi