Bản mẫu:Đế quốc Mông Cổ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khả năng hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu này, tham số |state= có thể được sử dụng:

 • |state=collapsed: {{Đế quốc Mông Cổ|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu bị sập, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
 • |state=expanded: {{Đế quốc Mông Cổ|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu được mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
 • |state=autocollapse: {{Đế quốc Mông Cổ|state=autocollapse}}
  • hiển thị bản mẫu được thu gọn vào thanh tiêu đề nếu đó là một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
  • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang đánh giá autocollapse.

How to manage this template's collapsible groups/sections option
 • This template includes collapsible groups/sections. When it first appears, one of these groups/sections may be set to be visible ("expanded") while the others remain hidden ("collapsed") apart from their titlebars. To achieve this, include the parameter |name where name is one of the following words that identify the groups/sections (omit any speech or quotation marks):
  • terms
  • structure
  • campaigns
  • people
 • For example: {{Đế quốc Mông Cổ |terms}}