Bước tới nội dung

Bản mẫu:Vùng lãnh thổ bên ngoài của các nước châu Âu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Điều kiện đưa vào

[sửa mã nguồn]

Để tránh những lầm lẫn và hiểu lầm có thể, sự thích hợp để đưa vào tiêu bản này được định nghĩa một cách kỹ thuật như sau:

Một lãnh thổ nằm ngoài châu Âu là lãnh thổ:
  1. có tình trạng chính trị không phải là quốc gia độc lập;
  2. có cùng chủ quyền với một quốc gia thành viên nào đó của Ủy ban châu Âu;
  3. hoặc
    (a) quốc gia độc lập gần nhất không phải là thành viên của Ủy ban châu Âu, hoặc
    (b) khoảng cách đến lãnh thổ châu Âu gần nhất là hơn 400 dặm biển.
Khoảng cách trong (a) được đo đến lãnh thổ khác gần nhất; khoảng cách trong (b) gấp hai lần giới hạn EEZ theo Luật Quy ước về Biển, đảm bảo rằng vùng nước thuộc pháp lý tương tứng không tiếp giáp nhau.