Bản mẫu:Xong

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Có Xong

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mẫu này thường được sử dụng trên trang thảo luận để cho thấy rõ ràng rằng một phần của cuộc thảo luận đã được giải quyết, để mỗi biên tập viên không phải đọc lại phần.

Sử dụng

Bạn có thể sử dụng {{done}} bởi chính nó cho các tin nhắn mặc định hoặc bạn có thể thêm một tin nhắn tùy chỉnh như là một tham số tùy chọn.

Template Result
{{done}} Có Xong
{{done|Custom message}} Có Custom message
{{done|[[Wikipedia:Templates for discussion|Custom message with link]]}} Có Custom message with link
     The |reason = a.k.a. |note = parameter:
{{done|reason=Implemented with wording favored by comments on original request.}}
Có Xong

Thí dụ

Bản mẫu:Pseudoheading I think the article is biased in favour of the school. --User:John

I agree, especially the part about the student body. --User:Jane
I actually think it gives fair coverage, I read a paper about it online. --User:George
It would be great if you could add that paper as a reference, so there's proof. Thanks, --User:John
Có Xong I added it today, so that should be sorted out. --User:George
Cảm ơn. --User:John

TemplateData

Bản mẫu:FormatTemplateData

Xem thêm

Inline icon templates by shape and color

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Đã giải quyết {{Resolved mark large}}
 Đã bổ sung {{Implemented}}
check Đã bổ sung một phần {{PImplemented}}
Đã giải quyết {{Resolved mark}}
Đã chấp nhận {{Accepted}}
 Đồng ý {{Agree}}
Đã chấp nhận {{Approved}}
Đã kiểm tra {{Checked2}}
 Đã xác minh {{Verified}}
Conditional yesCY {{Conditional yes}}
Đã xác nhận {{Confirmed}}
Đã xác nhận với tài khoản thành viên, Không xác nhận cho địa chỉ IP. {{Confirmed-nc}}
Bản mẫu:Tallyho {{Tallyho}}
Mọi tài khoản con rối đã bị dán nhãn và cấm sửa đổi. Kết thúc vụ này. {{Blockedtaggedclosing}}
Green tickY {{Check mark}}
Có  {{Tick}}
Đã giúp đỡ {{Helped}}
Có Xong {{Done}}
Có Đã hoàn tất tác vụ. {{Donetask}}
Có Xong - như một cuộc tranh luận về việc đề xuất xóa, theo yêu cầu bài viết đã được khôi phục. {{Unprod}}
Đã phản hồi trên trang thảo luận của thành viên.
{{Autp}}
Bản mẫu:Responded {{Responded}}
  Hợp nhất xong. {{Merge done}}
{{Marked}}
 Xong {{Done-t}}
 Vượt qua {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
Bản mẫu:Yes check {{Yes check}}
{{Y&}}
Cross marks
Red XN {{X mark big}}
KhôngN {{Cross}}
KhôngNĐề xuất này đã hết hiệu lực {{Expired}}
KhôngN {{Xmark}}
KhôngN Đã xóa {{Deleted}}
KhôngN Không thực hiện {{Not done}}
KhôngN Không thực hiện và sẽ không thực hiện {{Not done not likely}}
KhôngN Quá cũ {{Stale-small}}
Đã từ chối {{Smallrejected}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
 Không {{No mark}}
 Không vượt qua {{No pass}}
Bản mẫu:Not done-t {{Not done-t}}
 Không thành công {{Fail}}
{{N&}}
Bản mẫu:X mark-n {{X mark-n}}
Bản mẫu:Xed box {{Xed box}}
Bản mẫu:Cancelled {{Cancelled}}
Bản mẫu:Deleted-image {{Deleted-image}}
Đã từ chối trước đó {{Already declined}}
Bản mẫu:Opblocked {{Opblocked}}
Bản mẫu:User-blocked {{User-blocked}}
Bản mẫu:Notabug {{Notabug}}
Bản mẫu:Notfixed {{Notfixed}}
Bản mẫu:Won't fix {{Won't fix}}
Bản mẫu:Withdraw {{Withdraw}}
Bản mẫu:Nojoy {{Nojoy}}
Bản mẫu:Unrelated {{Unrelated}}
Black check marks
Bản mẫu:Already done {{Already done}}
Bản mẫu:Resolved1 {{Resolved1}}
Bản mẫu:Check mark-n {{Check mark-n}}
Đã kiểm tra {{Checked}}
Bản mẫu:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
Bản mẫu:Yellow tick {{Yellow tick}}
Bản mẫu:Half done {{Half done}}
Yellow check.svgY Xong một phần {{Partly done}}
Bản mẫu:Partly done-t {{Partly done-t}}
Blue check marks
Bản mẫu:Semi-done {{Semi-done}}
Đã sửa {{Fixed}}
Bản mẫu:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Bản mẫu:Bug pending {{Bug pending}}
Bản mẫu:Bug resolved {{Bug resolved}}
 Đã cấm và dán nhãn {{Blockedandtagged}}
Bản mẫu:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
Bản mẫu:Ipbedone {{Ipbedone}}
 Đã cấm IP {{IPblock}}
Đã cấm Proxy {{Pblock}}
Bản mẫu:Psblock {{Psblock}}
Bản mẫu:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
Đóng {{Close}}
Bản mẫu:Denied {{Denied}}
Bản mẫu:Disagree {{Disagree}}
Bản mẫu:Unapproved {{Unapproved}}
Bản mẫu:NotBug {{NotBug}}
Bản mẫu:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Bản mẫu:Invalid {{Invalid}}
Đã từ chối {{Declined}}
Bản mẫu:No action {{No action}}
Bản mẫu:Nocomment {{Nocomment}}
 Không cần thiết {{Unnecessary}}
Bản mẫu:Nc {{Nc}}
Bản mẫu:Removed {{Removed}}
Plus sign
Đã thêm {{Added}}
Bản mẫu:Posted {{Posted}}
Bản mẫu:Works for me {{Works for me}}
Bản mẫu:Likely {{Likely}}
Bản mẫu:Endorse {{Endorse}}
Bản mẫu:Decline {{Decline}}
Bản mẫu:Decline-IP {{Decline-IP}}
Kiểm định viên tán thành {{Cu-endorsed}}
Bản mẫu:Cudecline {{Cudecline}}
Bản mẫu:Delisted {{Delisted}}
Bản mẫu:Inconclusive {{Inconclusive}}
Bản mẫu:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
Bản mẫu:Bug closed {{Bug closed}}
Bản mẫu:Bug new {{Bug new}}
Bản mẫu:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Bản mẫu:Deferred {{Deferred}}
Bản mẫu:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
Bản mẫu:Deferblack {{Deferblack}}
Bản mẫu:Defermetablack {{Defermetablack}}
Bản mẫu:Deferrsn {{Deferrsn}}
Bản mẫu:Deferspam {{Deferspam}}
Bản mẫu:Deferspambot {{Deferspambot}}
Bản mẫu:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
Bản mẫu:PendingRequest {{PendingRequest}}
Bản mẫu:GAOnHold {{GAOnHold}}
Đang chờ {{On hold}}
Bản mẫu:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
Bản mẫu:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
Bản mẫu:Reviewing request {{Reviewing request}}
Bản mẫu:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
Bản mẫu:Await {{Await}}
Bản mẫu:Later {{Later}}
Sẽ thực hiện {{Tobedone}}
Đang thảo luận... {{Discussing}}
Đang thực hiện... {{Doing}}
[[User:|]] đang làm... {{Isdoing}}
Bản mẫu:Started {{Started}}
Bản mẫu:Inprogress {{Inprogress}}
Đang kiểm tra... {{Checking}}
Note mark
Bản mẫu:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
Bản mẫu:Note2 {{Note2}}
Bản mẫu:A note {{A note}}
Bản mẫu:Administrator note {{Administrator note}}
Bản mẫu:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
Bản mẫu:High priority {{High priority}}
Bản mẫu:N.b. {{N.b.}}
Bản mẫu:Bang {{Bang}}
Bản mẫu:Archive now {{Archive now}}
Bản mẫu:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
Lời nhắn của kiểm định viên: {{CUnote}}
Bản mẫu:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Bản mẫu:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
Bình luận: {{Comment}}
Bản mẫu:Remind {{Remind}}
Bản mẫu:Remark {{Remark}}
Bản mẫu:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
Bản mẫu:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
Bản mẫu:Rollbacker-Note {{Rollbacker-Note}}
Bản mẫu:Editor-Note {{Editor-Note}}
Bản mẫu:Renamer note {{Renamer note}}
Bản mẫu:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
Bản mẫu:Suggestion {{Suggestion}}
Question? {{Qmark}}
Bản mẫu:Question mark {{Question mark}}
Bản mẫu:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
Không chắc {{Not sure}}
Bản mẫu:Notsure {{Notsure}}
 Đang điều tra {{Investigating}}
Câu hỏi: {{Question}}
Câu hỏi: {{Question|label=foo}}
Bản mẫu:MoreInfo {{MoreInfo}}
Bản mẫu:Bug feedback {{Bug feedback}}
Bulb
Bản mẫu:Bulb {{Bulb}}
Flashing bulbB {{Bulb2}}
Bản mẫu:Idea {{Idea}}
Bản mẫu:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
Cảm ơn {{Thank you}}
Bản mẫu:Thank you very much {{Thank you very much}}
Smiley Không có chi! {{You're welcome}}
Bản mẫu:Sorry {{Sorry}}
Bản mẫu:Thank {{Thank}}
Tournesol.png Cảm ơn {{WikiThanks}}
Thumb sign
Bản mẫu:Thumbs down {{Thumbs down}}
Bản mẫu:Thumbs up {{Thumbs up}}
Bản mẫu:Great {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Not facebook not like thumbs down.pngDislike {{Dislike}}

Others

ω Đang chờ {{Awaiting}}
Bản mẫu:Commentvote {{Commentvote}}
Bản mẫu:Bug dupe {{Bug dupe}}
Bản mẫu:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
Bản mẫu:NewBug {{NewBug}}
Bản mẫu:BugFixed {{BugFixed}}
Bản mẫu:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
Bản mẫu:Moved to commons {{Moved to commons}}
Bản mẫu:Orz {{Orz}}
Bản mẫu:Possibly {{Possibly}}
Bản mẫu:Read {{Read}}
Bản mẫu:Redflag {{Redflag}}
Bản mẫu:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
Bản mẫu:Reopened {{Reopened}}
arrow Đã lùi sửa {{Reverted}}
Bản mẫu:Twomanrule {{Twomanrule}}
Bản mẫu:UnderReview {{UnderReview}}
Bản mẫu:Facepalm {{Facepalm}}
Bản mẫu:Scissors {{Scissors}}
Bản mẫu:Self-trout {{Self-trout}}
Bản mẫu:Sent {{Sent}}
Bản mẫu:Snow {{Snow}}
Bản mẫu:Stale GAN {{Stale GAN}}
Bản mẫu:SULcheck {{SULcheck}}
Bản mẫu:ToDo {{ToDo}}
Bản mẫu:Undone {{Undone}}
Bản mẫu:Uploaded {{Uploaded}}
Bản mẫu:Warnsign {{Warnsign}}
 Đã rút lại yêu cầu {{Withdrawn}}
 Đang làm việc {{Working}}
Bản mẫu:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
Hoàn thành {{Completed}}
Bản mẫu:Sblock {{Sblock}}
Bản mẫu:Possible {{Possible}}
Bản mẫu:Impossible {{Impossible}}
Bản mẫu:Possilikely {{Possilikely}}
Bản mẫu:Unlikely {{Unlikely}}
 Tôi thấy giống một con vịt {{Duck}}
 Tôi nghe như có tiếng vịt đang quàng quạc vào một cái loa {{Megaphoneduck}}
Bản mẫu:Clerk Request {{Clerk Request}}
Bản mẫu:Relisted {{Relisted}}
Bản mẫu:Nosleepers {{Nosleepers}}
Bản mẫu:Behaviour {{Behaviour}}
Bản mẫu:StaleIP {{StaleIP}}
8 ball icon.svg Kiểm định viên Bóng Ma thuật số 8 nói: {{8ball}}
Kiểm định viên không phải là một quả cầu tiên tri {{Crystalball}}
Bản mẫu:Fishing {{Fishing}}
Bản mẫu:Pixiedust {{Pixiedust}}

Multi-sign templates

The following templates implement several icons:

Others