Bản mẫu:Xong

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Có Xong

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Mẫu này thường được sử dụng trên trang thảo luận để cho thấy rõ ràng rằng một phần của cuộc thảo luận đã được giải quyết, để mỗi biên tập viên không phải đọc lại phần.

Sử dụng

Bạn có thể sử dụng {{done}} bởi chính nó cho các tin nhắn mặc định hoặc bạn có thể thêm một tin nhắn tùy chỉnh như là một tham số tùy chọn.

Template Result
{{done}} Có Xong
{{done|Custom message}} Có Custom message
{{done|[[Wikipedia:Templates for discussion|Custom message with link]]}} Có Custom message with link
     The |reason = a.k.a. |note = parameter:
{{done|reason=Implemented with wording favored by comments on original request.}}
Có Xong

Thí dụ

Bản mẫu:Pseudoheading I think the article is biased in favour of the school. --User:John

I agree, especially the part about the student body. --User:Jane
I actually think it gives fair coverage, I read a paper about it online. --User:George
It would be great if you could add that paper as a reference, so there's proof. Thanks, --User:John
Có Xong I added it today, so that should be sorted out. --User:George
Cảm ơn. --User:John

TemplateData

Bản mẫu:FormatTemplateData

Xem thêm

Inline icon templates by shape and color

Any of the following inline, comment-level templates can be converted into {{Resolved}}-style hatnotes by using {{Resbox}} to put a box around the icon and text.

Green check marks
Đã giải quyết {{Resolved mark large}}
 Đã bổ sung {{Implemented}}
Bản mẫu:PImplemented {{PImplemented}}
Bản mẫu:Resolved mark {{Resolved mark}}
Đã chấp nhận {{Accepted}}
Bản mẫu:Agree {{Agree}}
Đã chấp nhận {{Approved}}
Bản mẫu:Checked2 {{Checked2}}
Bản mẫu:Verified {{Verified}}
Bản mẫu:Conditional yes {{Conditional yes}}
Đã xác nhận {{Confirmed}}
Đã xác nhận với tài khoản thành viên, Không xác nhận cho địa chỉ IP. {{Confirmed-nc}}
Bản mẫu:Tallyho {{Tallyho}}
Bản mẫu:Blockedtaggedclosing {{Blockedtaggedclosing}}
Green tickY {{Check mark}}
Có  {{Tick}}
Bản mẫu:Helped {{Helped}}
Có Xong {{Done}}
Bản mẫu:Donetask {{Donetask}}
Bản mẫu:Unprod {{Unprod}}
Bản mẫu:Autp {{Autp}}
Bản mẫu:Responded {{Responded}}
  Hợp nhất xong. {{Merge done}}
Bản mẫu:Marked {{Marked}}
Bản mẫu:Done-t {{Done-t}}
Bản mẫu:Pass {{Pass}}
Green tickY {{Aye}}
Bản mẫu:Yes check {{Yes check}}
{{Y&}}
Cross marks
Red XN {{X mark big}}
KhôngN {{Cross}}
Bản mẫu:Expired {{Expired}}
Bản mẫu:Xmark {{Xmark}}
Bản mẫu:Deleted {{Deleted}}
KhôngN Không thực hiện {{Not done}}
Bản mẫu:Not done not likely {{Not done not likely}}
Bản mẫu:Stale-small {{Stale-small}}
Bản mẫu:Smallrejected {{Smallrejected}}
NoN {{X mark}}
Red XN {{Nay}}
Bản mẫu:No mark {{No mark}}
Bản mẫu:No pass {{No pass}}
Bản mẫu:Not done-t {{Not done-t}}
 Không thành công {{Fail}}
{{N&}}
Bản mẫu:X mark-n {{X mark-n}}
Bản mẫu:Xed box {{Xed box}}
Bản mẫu:Cancelled {{Cancelled}}
Bản mẫu:Deleted-image {{Deleted-image}}
Bản mẫu:Already declined {{Already declined}}
Bản mẫu:Opblocked {{Opblocked}}
Bản mẫu:User-blocked {{User-blocked}}
Bản mẫu:Notabug {{Notabug}}
Bản mẫu:Notfixed {{Notfixed}}
Bản mẫu:Won't fix {{Won't fix}}
Bản mẫu:Withdraw {{Withdraw}}
Bản mẫu:Nojoy {{Nojoy}}
Bản mẫu:Unrelated {{Unrelated}}
Black check marks
Bản mẫu:Already done {{Already done}}
Bản mẫu:Resolved1 {{Resolved1}}
Bản mẫu:Check mark-n {{Check mark-n}}
Đã kiểm tra {{Checked}}
Bản mẫu:Checked box {{Checked box}}
Yellow check marks
Bản mẫu:Yellow tick {{Yellow tick}}
Bản mẫu:Half done {{Half done}}
Yellow check.svgY Xong một phần {{Partly done}}
Bản mẫu:Partly done-t {{Partly done-t}}
Blue check marks
Bản mẫu:Semi-done {{Semi-done}}
Đã sửa {{Fixed}}
Bản mẫu:Fixed by reporter {{Fixed by reporter}}
Bản mẫu:Bug pending {{Bug pending}}
Bản mẫu:Bug resolved {{Bug resolved}}
Bản mẫu:Blockedandtagged {{Blockedandtagged}}
Bản mẫu:Blockedwithouttags {{Blockedwithouttags}}
Bản mẫu:Ipbedone {{Ipbedone}}
Bản mẫu:IPblock {{IPblock}}
Bản mẫu:Pblock {{Pblock}}
Bản mẫu:Psblock {{Psblock}}
Bản mẫu:Rblock {{Rblock}}
Minus sign
Đóng {{Close}}
Bản mẫu:Denied {{Denied}}
Bản mẫu:Disagree {{Disagree}}
Bản mẫu:Unapproved {{Unapproved}}
Bản mẫu:NotBug {{NotBug}}
Bản mẫu:Duplicate bug {{Duplicate bug}}
Bản mẫu:Invalid {{Invalid}}
Đã từ chối {{Declined}}
Bản mẫu:No action {{No action}}
Bản mẫu:Nocomment {{Nocomment}}
Bản mẫu:Unnecessary {{Unnecessary}}
Bản mẫu:Nc {{Nc}}
Bản mẫu:Removed {{Removed}}
Plus sign
Đã thêm {{Added}}
Bản mẫu:Posted {{Posted}}
Bản mẫu:Works for me {{Works for me}}
Bản mẫu:Likely {{Likely}}
Bản mẫu:Endorse {{Endorse}}
Bản mẫu:Decline {{Decline}}
Bản mẫu:Decline-IP {{Decline-IP}}
Kiểm định viên tán thành {{Cu-endorsed}}
Bản mẫu:Cudecline {{Cudecline}}
Bản mẫu:Delisted {{Delisted}}
Bản mẫu:Inconclusive {{Inconclusive}}
Bản mẫu:N/A icon {{N/A icon}}
Neutral sign
Bản mẫu:Bug closed {{Bug closed}}
Bản mẫu:Bug new {{Bug new}}
Bản mẫu:GA2ndopinion {{GA2ndopinion}}
Purple turn-right
Bản mẫu:Deferred {{Deferred}}
Bản mẫu:Deferabusefilter {{Deferabusefilter}}
Bản mẫu:Deferblack {{Deferblack}}
Bản mẫu:Defermetablack {{Defermetablack}}
Bản mẫu:Deferrsn {{Deferrsn}}
Bản mẫu:Deferspam {{Deferspam}}
Bản mẫu:Deferspambot {{Deferspambot}}
Bản mẫu:Deferwhite {{Deferwhite}}
Simple clock
Bản mẫu:PendingRequest {{PendingRequest}}
Bản mẫu:GAOnHold {{GAOnHold}}
Đang chờ {{On hold}}
Bản mẫu:OnHoldUntil {{OnHoldUntil}}
Clock
Bản mẫu:ProposalOnHold {{ProposalOnHold}}
Bản mẫu:Reviewing request {{Reviewing request}}
Bản mẫu:Awaitingadmin {{Awaitingadmin}}
Bản mẫu:Await {{Await}}
Bản mẫu:Later {{Later}}
Sẽ thực hiện {{Tobedone}}
Đang thảo luận... {{Discussing}}
Đang thực hiện... {{Doing}}
[[User:|]] đang làm... {{Isdoing}}
Bản mẫu:Started {{Started}}
Bản mẫu:Inprogress {{Inprogress}}
Đang kiểm tra... {{Checking}}
Note mark
Bản mẫu:NeedsDiscussion {{NeedsDiscussion}}
Bản mẫu:Note2 {{Note2}}
Bản mẫu:A note {{A note}}
Bản mẫu:Administrator note {{Administrator note}}
Bản mẫu:Bug assigned {{Bug assigned}}
Exclamation
Bản mẫu:High priority {{High priority}}
Bản mẫu:N.b. {{N.b.}}
Bản mẫu:Bang {{Bang}}
Bản mẫu:Archive now {{Archive now}}
Bản mẫu:Bureaucrat note {{Bureaucrat note}}
Lời nhắn của kiểm định viên: {{CUnote}}
Bản mẫu:Bug acknowledged {{Bug acknowledged}} ({{Ack}})
Bản mẫu:Bug confirmed {{Bug confirmed}}
Bình luận: {{Comment}}
Bản mẫu:Remind {{Remind}}
Bản mẫu:Remark {{Remark}}
Bản mẫu:Clerk-Note {{Clerk-Note}}
Bản mẫu:Clerk-Note-bot {{Clerk-Note-bot}}
Bản mẫu:Rollbacker-Note {{Rollbacker-Note}}
Bản mẫu:Editor-Note {{Editor-Note}}
Bản mẫu:Renamer note {{Renamer note}}
Bản mẫu:Coordinator-note {{Coordinator-note}}
Question mark
Bản mẫu:Suggestion {{Suggestion}}
Question? {{Qmark}}
Bản mẫu:Question mark {{Question mark}}
Bản mẫu:InfoNeeded {{InfoNeeded}}
Không chắc {{Not sure}}
Bản mẫu:Notsure {{Notsure}}
Bản mẫu:Investigating {{Investigating}}
Câu hỏi: {{Question}}
Câu hỏi: {{Question|label=foo}}
Bản mẫu:MoreInfo {{MoreInfo}}
Bản mẫu:Bug feedback {{Bug feedback}}
Bulb
Bản mẫu:Bulb {{Bulb}}
Bản mẫu:Bulb2 {{Bulb2}}
Bản mẫu:Idea {{Idea}}
Bản mẫu:NewProposal {{NewProposal}}
Smile
Cảm ơn {{Thank you}}
Bản mẫu:Thank you very much {{Thank you very much}}
Bản mẫu:You're welcome {{You're welcome}}
Bản mẫu:Sorry {{Sorry}}
Bản mẫu:Thank {{Thank}}
Bản mẫu:WikiThanks {{WikiThanks}}
Thumb sign
Bản mẫu:Thumbs down {{Thumbs down}}
Bản mẫu:Thumbs up {{Thumbs up}}
Bản mẫu:Great {{Great}}
👍 Like {{Like}}
Not facebook not like thumbs down.pngDislike {{Dislike}}

Others

Bản mẫu:Awaiting {{Awaiting}}
Bản mẫu:Commentvote {{Commentvote}}
Bản mẫu:Bug dupe {{Bug dupe}}
Bản mẫu:Clerk-Note-merged {{Clerk-Note-merged}}
Bản mẫu:NewBug {{NewBug}}
Bản mẫu:BugFixed {{BugFixed}}
Bản mẫu:DuplicateProposal {{DuplicateProposal}}
Bản mẫu:Moved to commons {{Moved to commons}}
Bản mẫu:Orz {{Orz}}
Bản mẫu:Possibly {{Possibly}}
Bản mẫu:Read {{Read}}
Bản mẫu:Redflag {{Redflag}}
Bản mẫu:Redundant symbol {{Redundant symbol}}
Bản mẫu:Reopened {{Reopened}}
Bản mẫu:Reverted {{Reverted}}
Bản mẫu:Twomanrule {{Twomanrule}}
Bản mẫu:UnderReview {{UnderReview}}
Bản mẫu:Facepalm {{Facepalm}}
Bản mẫu:Scissors {{Scissors}}
Bản mẫu:Self-trout {{Self-trout}}
Bản mẫu:Sent {{Sent}}
Bản mẫu:Snow {{Snow}}
Bản mẫu:Stale GAN {{Stale GAN}}
Bản mẫu:SULcheck {{SULcheck}}
Bản mẫu:ToDo {{ToDo}}
Bản mẫu:Undone {{Undone}}
Bản mẫu:Uploaded {{Uploaded}}
Bản mẫu:Warnsign {{Warnsign}}
 Rút lại yêu cầu {{Withdrawn}}
 Đang làm việc {{Working}}
Bản mẫu:WPcrystalball {{WPcrystalball}}
Hoàn thành {{Completed}}
Bản mẫu:Sblock {{Sblock}}
Bản mẫu:Possible {{Possible}}
Bản mẫu:Impossible {{Impossible}}
Bản mẫu:Possilikely {{Possilikely}}
Bản mẫu:Unlikely {{Unlikely}}
 Tôi thấy giống một con vịt {{Duck}}
 Tôi nghe như có tiếng vịt đang quàng quạc vào một cái loa {{Megaphoneduck}}
Bản mẫu:Clerk Request {{Clerk Request}}
Bản mẫu:Relisted {{Relisted}}
Bản mẫu:Nosleepers {{Nosleepers}}
Bản mẫu:Behaviour {{Behaviour}}
Bản mẫu:StaleIP {{StaleIP}}
8 ball icon.svg Kiểm định viên Bóng Ma thuật số 8 nói: {{8ball}}
Kiểm định viên không phải là một quả cầu tiên tri {{Crystalball}}
Bản mẫu:Fishing {{Fishing}}
Bản mẫu:Pixiedust {{Pixiedust}}

Multi-sign templates

The following templates implement several icons:

Others