Các tổ chức liên kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là danh sách của các tổ chức liên kết trực tiếp với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Các tổ chức thuộc thẩm quyền của ASEAN[sửa | sửa mã nguồn]

Tổ chức Trụ sở chính Trang chủ Ghi chú
ACCORD Jakarta, Bangkok http://www.accordplan.net/ ASEAN và Trung Quốc hợp tác trong hoạt động đối phó với chất gây nghiện nguy hiểm
ASEAN Australia Development Cooperation Program Jakarta http://www.aadcp.org/ AADCP
ASEAN Center for Energy Jakarta http://www.aseanenergy.org/
ASEAN Committee on Disaster Management http://acdm-online.net/ Lưu trữ 2009-08-14 tại Wayback Machine ACDM
ASEANConnect http://www.aseanconnect.gov.my/ Lưu trữ 2009-03-01 tại Wayback Machine
ASEAN Culture and Information Portal http://www.aseancultureandinformation.org/coci/ Lưu trữ 2009-10-23 tại Wayback Machine
ASEAN Earthquake Information Center http://aeic.bmg.go.id/ Lưu trữ 2009-01-17 tại Wayback Machine AEIC
EC-ASEAN Green Independent Power Producers Network http://www.ec-asean-greenippnetwork.net/ Lưu trữ 2009-06-20 tại Wayback Machine
ASEAN EU Programme for Regional Integration Support (APRIS) - Phase II Jakarta http://www.aseansec.org/apris2/index.htm Lưu trữ 2009-10-28 tại Wayback Machine
ASEAN Food Safety Network Bangkok http://www.aseanfoodsafetynetwork.net/ ASEANFSN
ASEAN Football Federation http://www.aseanfootball.org/ AFF - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á; kể cả futsal
ASEAN Forest Clearing House Mechanism http://www.mekonginfo.org/asean-forest-chm/index.html Lưu trữ 2009-08-27 tại Wayback Machine
ASEAN Foundation Jakarta http://www.aseanfoundation.org/
ASEAN Action HazeOnline http://haze.asean.org/ Lưu trữ 2010-02-11 tại Wayback Machine
ASEAN Interparliamentary Organization Jakarta http://www.aipo.org/ Lưu trữ 2009-02-28 tại Wayback Machine AIPO
ASEAN Law Association Bangkok http://www.aseanlawassociation.org/ ALA
ASEAN Legal Information Network System http://www.aseansec.org/11172.htm Lưu trữ 2009-11-03 tại Wayback Machine LINKS
ASEAN Occupational Safety and Health Network http://www.aseanoshnet.org/ ASEAN OSHNET
ASEAN ParaGames Kuala Lumpur http://www.aseanparasports.org/ Lưu trữ 2007-02-06 tại Wayback Machine
ASEAN Ports Association http://www.aseanports.com/ APAA
ASEAN Producers and Broadcasters http://www.aseanmediadirectory.com/ Lưu trữ 2009-06-27 tại Wayback Machine
ASEAN Centre for Biodiversity http://acbsite6.aseanbiodiversity.org/bio_joomla/ Lưu trữ 2009-11-05 tại Wayback Machine
ASEAN-Japan Centre Tokyo http://www.asean.or.jp/
ASEAN Regional Forum http://www.aseanregionalforum.org/ Diễn đàn Khu vực ASEAN - ARF
Asia Regional Trafficking in Persons Project Bangkok http://www.artipproject.org/01_aboutartip/index.html ARTIP
ASEAN Science and Technology Network http://www.astnet.org/ Lưu trữ 2008-08-30 tại Wayback Machine
ASEAN Supporting Industry Database http://www.asidnet.org/newportal/ Lưu trữ 2009-02-18 tại Wayback Machine
ASEAN Tourism http://www.asean-tourism.com/
ASEAN University Network Bangkok http://www.aun-sec.org/ Hệ thống Đại học ASEAN
ICT4D ASEAN Collaboratory Jakarta http://www.ict4dasean.org/ Lưu trữ 2009-01-22 tại Wayback Machine Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông 4
Information Centre on Emerging Infectious Diseases in the ASEAN Plus Three Countries http://www.aseanplus3-eid.info/
Southeast Asian Fisheries Development Center http://www.seafdec.org/cms/index.php Lưu trữ 2009-02-06 tại Wayback Machine SEAFDEC
ASEAN-United States Enhanced Partnership Programme Bangkok http://www.asean-us-partnership.org/ Lưu trữ 2009-04-20 tại Wayback Machine
Youth@ASEAN Singapore http://www.aseanyouth.org/home.php
ASEAN Bankers Association http://www.aseanbankers.org/
Asian Bonds Online http://asianbondsonline.adb.org/ ABMI, một sáng kiến của ASEAN+3
Philip Kotler Centre for ASEAN Marketing http://www.philipkotlercenter.com/ Lưu trữ 2009-02-01 tại Wayback Machine
US - ASEAN Business Council Washington DC http://www.us-asean.org/

Các định chế tương lai[sửa | sửa mã nguồn]

Các cơ chế mà Khối ASEAN tham gia[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]