Danh sách đơn vị hành chính tại Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bản đồ toàn bộ 705 đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam hiện nay   Thành phố trực thuộc trung ương   Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương   Thành phố thuộc tỉnh   Thị xã
Bản đồ toàn bộ 705 đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam hiện nay
  Thành phố trực thuộc trung ương
  Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
  Thành phố thuộc tỉnh
  Thị xã
Bản đồ toàn bộ 705 đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam hiện nay
  Thành phố trực thuộc trung ương
  Thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
  Thành phố thuộc tỉnh
  Thị xã

Tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2022, Việt Nam có 705 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 1 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 82 thành phố thuộc tỉnh, 46 quận, 52 thị xã và 524 huyện) với 10.598 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 1.771 phường, 620 thị trấn và 8.207 ).[cần dẫn nguồn]

Theo vùng[sửa | sửa mã nguồn]

Theo phân cấp hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]