Danh sách hồng y còn sống

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các Hồng y của Giáo hội Công giáo Rôma vẫn còn sống vào thời điểm 8 tháng 6 năm 2018. Các chức danh có thể không còn chính xác. Danh sách này bao gồm tất cả các Hồng y còn sống, kể cả các vị đã trên 80 tuổi và không còn quyền bầu cử Giáo hoàng. Danh sách các tân hồng y được công bố ngày 21 tháng 5 chưa được cập nhật. Danh sách đầy đủ, đã cập nhật, xem Hồng y Đoàn.

* Được phong bởi: Hồng y Giám mục (CB) Hồng y Linh mục (CP) Hồng y Phó tế (CD) Tổng cộng
Giáo hoàng Gioan Phaolô II (JPII) 8 (1) 68 (17) 1 (0) 77 (18)
Giáo hoàng Bênêđictô XVI (BXVI) 4 (3) 44 (28) 22 (14) 74 (47)
Giáo hoàng Phanxicô (FRA) 2 (2) 58 (47) 14 (10) 74 (59)
Tổng số Hồng y 14 (6) 175 (95) 37 (24) 225 (124)
Số các Hồng y còn đủ tư cách tham gia Mật nghị Hồng y đặt trong ()
Các Hồng y trên 80 tuổi
Tên họ Quốc gia Ngày sinh Chức vụ Giáo hoàng Đẳng Hồng y Vinh thăng hồng y
Abril y Castelló, SantosSantos Abril y Castelló  Tây Ban Nha 01935-09-21 21 tháng 9 năm 1935
83
Chủ tịch Ủy ban Hồng y giám sát Viện Công trình Tôn giáo BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Majella Agnelo, GeraldoGeraldo Majella Agnelo  Brazil 01933-10-19 19 tháng 10 năm 1933 85 Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận São Salvador da Bahia JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Aguiar Retes, CarlosCarlos Aguiar Retes  Mexico 01950-01-09 9 tháng 1 năm 1950
&0000000000000069.00000069
Tổng Giám mục Tổng giáo phận Mexico FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Alencherry, GeorgeGeorge Alencherry  Ấn Độ 01945-04-19 19 tháng 4 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Đại Tổng giám mục Tòa Ernakulam-Angamaly
(Giáo hội Công giáo Syro-Malabar)
BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Álvarez Martínez, FranciscoFrancisco Álvarez Martínez  Tây Ban Nha 01925-07-14 14 tháng 7 năm 1925 &0000000000000094.00000094 Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Toledo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Amato, AngeloAngelo Amato, S.D.B.  Italia 01938-06-08 8 tháng 6 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Tuyên Thánh BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Amigo Vallejo, CarlosCarlos Amigo Vallejo, O.F.M.  Tây Ban Nha 01934-08-23 23 tháng 8 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Seville JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Antonelli, EnnioEnnio Antonelli  Italia 01936-11-18 18 tháng 11 năm 1936 &0000000000000082.00000082 Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Fernandes de Araújo, SerafimSerafim Fernandes de Araújo  Brazil 01924-08-13 13 tháng 8 năm 1924
&0000000000000095.00000095
Nguyên Tổng Giám mục của Belo Horizonte JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Arinze, FrancisFrancis Arinze  Nigeria 01932-11-01 1 tháng 11 năm 1932
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Bačkis, AudrysAudrys Bačkis  Lithuania 01937-02-01 1 tháng 2 năm 1937
&0000000000000082.00000082
Nguyên Tổng Giám mục của Vilnius JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Bagnasco, AngeloAngelo Bagnasco  Italia 01943-01-14 14 tháng 1 năm 1943
&0000000000000076.00000076
Tổng Giám mục của Genoa BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Baldisseri, LorenzoLorenzo Baldisseri  Italia 01940-09-29 29 tháng 9 năm 1940
&0000000000000078.00000078
Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Barbarin, PhilippePhilippe Barbarin  Pháp 01950-10-17 17 tháng 10 năm 1950 &0000000000000068.00000068 Tổng Giám mục của Lyon JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Bassetti, GualtieroGualtiero Bassetti  Italia 01942-04-07 7 tháng 4 năm 1942
&0000000000000077.00000077
Tổng Giám mục của Perugia-Città della Pieve FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Bertello, GiuseppeGiuseppe Bertello  Italia 01942-10-01 1 tháng 10 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Bertone, TarcisioTarcisio Bertone, S.D.B.  Italia 01934-12-02 2 tháng 12 năm 1934
&0000000000000084.00000084
Hồng y Giám mục Frascati, Nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Betori, GiuseppeGiuseppe Betori  Italia 01947-02-25 25 tháng 2 năm 1947
&0000000000000072.00000072
Tổng Giám mục của Florence BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Blázquez Pérez, RicardoRicardo Blázquez Pérez  Tây Ban Nha 01942-04-13 13 tháng 4 năm 1942 &0000000000000077.00000077 Tổng Giám mục của Valladolid FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Bo, Charles MaungCharles Maung Bo, S.D.B.  Myanmar 01948-10-29 29 tháng 10 năm 1948 &0000000000000070.00000070 Tổng Giám mục của Yangon FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Bozanić, JosipJosip Bozanić  Croatia 01949-03-20 20 tháng 3 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Tổng Giám mục của Zagreb JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Brady, SeánSeán Brady  Ireland 01939-08-16 16 tháng 8 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Nguyên Tổng Giám mục của Armagh BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Brandmüller, WalterWalter Brandmüller  Đức 01929-01-05 5 tháng 1 năm 1929
&0000000000000090.00000090
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học lịch sử BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Braz de Aviz, JoãoJoão Braz de Aviz  Brazil 01947-04-24 24 tháng 4 năm 1947
&0000000000000072.00000072
Tổng Trưởng Thánh Bộ Tu sĩ BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Brenes, LeopoldoLeopoldo Brenes  Nicaragua 01949-03-07 7 tháng 3 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Tổng Giám mục của Managua FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Burke, Raymond LeoRaymond Leo Burke  Hoa Kỳ 01948-06-30 30 tháng 6 năm 1948
&0000000000000071.00000071
Giám quản của Tiểu quốc Hiệp sĩ Malta BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Cacciavillan, AgostinoAgostino Cacciavillan  Italia 01926-08-14 14 tháng 8 năm 1926
&0000000000000093.00000093
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản Giáo hội JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Calcagno, DomenicoDomenico Calcagno  Italia 01943-02-03 3 tháng 2 năm 1943
&0000000000000076.00000076
Chủ tịch Ủy ban Quản trị Tài sản Giáo hội BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Cañizares Llovera, AntonioAntonio Cañizares Llovera  Tây Ban Nha 01945-10-15 15 tháng 10 năm 1945 &0000000000000073.00000073 Tổng Giám mục của Valencia BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Cassidy, EdwardEdward Cassidy  Úc 01924-07-05 5 tháng 7 năm 1924
&0000000000000095.00000095
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Cheong Jin-suk, NicolasNicolas Cheong Jin-suk  Hàn Quốc 01931-12-07 7 tháng 12 năm 1931
&0000000000000087.00000087
Nguyên Tổng Giám mục của Seoul BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Cipriani Thorne, Juan LuisJuan Luis Cipriani Thorne  Peru 01943-12-28 28 tháng 12 năm 1943 &0000000000000075.00000075 Tổng Giám mục của Lima JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Cleemis, BaseliosBaselios Cleemis  Ấn Độ 01959-06-15 15 tháng 6 năm 1959
&0000000000000060.00000060
Tổng Giám mục Trưởng của Trivandrum (Giáo hội Công giáo Syro-Malankara) BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Coccopalmerio, FrancescoFrancesco Coccopalmerio  Italia 01938-03-06 6 tháng 3 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về các văn bản luật BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Collins, Thomas ChristopherThomas Christopher Collins  Canada 01947-01-16 16 tháng 1 năm 1947
&0000000000000072.00000072
Tổng Giám mục của Toronto BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Comastri, AngeloAngelo Comastri  Italia 01943-09-17 17 tháng 9 năm 1943
&0000000000000075.00000075
Tổng quản Đền thờ Thánh Phêrô,Tổng đại diện Nhà nước Vatican và chủ tịch Văn phòng Bảo Trì Ðền Thờ Thánh Phêro BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Cordes, Paul JosefPaul Josef Cordes  Đức 01934-09-05 5 tháng 9 năm 1934
&0000000000000084.00000084
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Corti, RenatoRenato Corti  Italia 01936-03-01 1 tháng 3 năm 1936
&0000000000000083.00000083
Nguyên Giám mục của Novara FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Cupich, Blase JosephBlase Joseph Cupich  Hoa Kỳ 01949-03-19 19 tháng 3 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Tổng Giám mục của Chicago FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Damasceno Assis, RaymundoRaymundo Damasceno Assis  Brazil 01937-02-15 15 tháng 2 năm 1937
&0000000000000082.00000082
Nguyên Tổng Giám mục của Aparecida BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Danneels, GodfriedGodfried Danneels  Bỉ 01933-06-04 4 tháng 6 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của Mechelen-Brussels JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 2 tháng 2 năm 1983
Darmaatmadja, JuliusJulius Darmaatmadja, S.J.  Indonesia 01934-12-20 20 tháng 12 năm 1934 &0000000000000084.00000084 Nguyên Tổng Giám mục của Jakarta JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
da Rocha, SérgioSérgio da Rocha  Brazil 01959-10-21 21 tháng 10 năm 1959
&0000000000000059.00000059
Tổng Giám mục của Brasília FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
De Giorgi, SalvatoreSalvatore De Giorgi  Italia 01930-09-06 6 tháng 9 năm 1930
&0000000000000088.00000088
Nguyên Tổng Giám mục của Palermo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
De Kesel, JozefJozef De Kesel  Bỉ 01947-06-17 17 tháng 6 năm 1947
&0000000000000072.00000072
Tổng Giám mục của Mechelen-Brussels FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
De Magistris, LuigiLuigi De Magistris  Italia 01926-02-23 23 tháng 2 năm 1926
&0000000000000093.00000093
Nguyên Quyền Chánh án Tòa Ân Giải Tối cao FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Dew, John AtcherleyJohn Atcherley Dew  New Zealand 01948-05-05 5 tháng 5 năm 1948
&0000000000000071.00000071
Tổng Giám mục của Wellington FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Omella, Juan JoséJuan José Omella  Tây Ban Nha 01946-04-21 21 tháng 4 năm 1946
&0000000000000073.00000073
Tổng giám mục chính tòa Tổng giáo phận Barcelona FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 2017
DiNardo, DanielDaniel DiNardo  Hoa Kỳ 01949-05-23 23 tháng 5 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Tổng Giám mục của Galveston-Houston BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Dolan, Timothy MichaelTimothy Michael Dolan  Hoa Kỳ 01950-02-06 6 tháng 2 năm 1950
&0000000000000069.00000069
Tổng Giám mục của New York BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
do Nascimento Clemente, Manuel José MacárioManuel José Macário do Nascimento Clemente  Bồ Đào Nha 01948-07-16 16 tháng 7 năm 1948
&0000000000000071.00000071
Thượng Phụ của Lisbon FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Duarte Langa, JúlioJúlio Duarte Langa  Mozambique 01927-10-27 27 tháng 10 năm 1927 &0000000000000091.00000091 Nguyên Giám mục của Xai - Xai FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Duka, DominikDominik Duka, O.P.  Cộng hòa Séc 01943-04-26 26 tháng 4 năm 1943
&0000000000000076.00000076
Tổng Giám mục của Prague BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Dziwisz, StanisławStanisław Dziwisz  Ba Lan 01939-04-27 27 tháng 4 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Nguyên Tổng Giám mục của Kraków BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
D'Rozario, PatrickPatrick D'Rozario, C.S.C.  Bangladesh 01943-10-01 1 tháng 10 năm 1943
&0000000000000075.00000075
Tổng Giám mục của Dhaka FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Eijk, WimWim Eijk  Hà Lan 01953-06-22 22 tháng 6 năm 1953
&0000000000000066.00000066
Tổng Giám mục của Utrecht BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Erdõ, PéterPéter Erdõ  Hungary 01952-06-25 25 tháng 6 năm 1952
&0000000000000067.00000067
Tổng Giám mục của Esztergom-Budapest JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Errázuriz Ossa, Francisco JavierFrancisco Javier Errázuriz Ossa, P. Schoenstatt  Chile 01933-09-05 5 tháng 9 năm 1933
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Giám mục của Santiago de Chile JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Lacunza Maestrojuán, José LuisJosé Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R.  Panama 01944-02-24 24 tháng 2 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Giám mục của David FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Estepa Llaurens, José ManuelJosé Manuel Estepa Llaurens  Tây Ban Nha 01926-01-01 1 tháng 1 năm 1926
&0000000000000093.00000093
Nguyên Tổng Giám mục của hạt quân đội Tây Ban Nha BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Etchegaray, RogerRoger Etchegaray  Pháp 01922-09-25 25 tháng 9 năm 1922
&0000000000000096.00000096
Nguyên Phó niên trưởng Hồng y Đoàn
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình
JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 30 tháng 6 năm 1979
Ezzati Andrello, RicardoRicardo Ezzati Andrello, S.D.B.  Chile 01942-01-07 7 tháng 1 năm 1942
&0000000000000077.00000077
Tổng Giám mục của Santiago de Chile FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Farrell, Kevin JosephKevin Joseph Farrell  Hoa Kỳ 01947-09-02 2 tháng 9 năm 1947
&0000000000000071.00000071
Tổng Trưởng Thánh Bộ giáo dân, gia đình và sự sống FRA CD ngày 19 tháng 11 năm 2016
Farina, RaffaeleRaffaele Farina, S.D.B.  Italia 01933-09-24 24 tháng 9 năm 1933
&0000000000000085.00000085
Nguyên thư viện trưởng Vatican và Văn Khố trưởng BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Felix, KelvinKelvin Felix  Saint Lucia 01933-02-15 15 tháng 2 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của Castries FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Freire Falcão, JoséJosé Freire Falcão  Brazil 01925-10-23 23 tháng 10 năm 1925
&0000000000000093.00000093
Nguyên Tổng Giám mục của Brasília JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1988
Fernandez, Anthony SoterAnthony Soter Fernandez  Malaysia 01932-04-22 22 tháng 4 năm 1932
&0000000000000087.00000087
Nguyên Tổng Giám mục của Kuala Lumpur FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Filoni, FernandoFernando Filoni  Italia 01946-04-15 15 tháng 4 năm 1946
&0000000000000073.00000073
Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền giáo BXVI CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Gomes Furtado, ArlindoArlindo Gomes Furtado  Cape Verde 01949-11-15 15 tháng 11 năm 1949
&0000000000000069.00000069
Giám mục của Santiago de Cabo Verde FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Gracias, OswaldOswald Gracias  Ấn Độ 01944-12-24 24 tháng 12 năm 1944
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Bombay (Mumbai) BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Grech, ProsperProsper Grech, O.S.A.  Malta 01925-12-23 23 tháng 12 năm 1925
&0000000000000093.00000093
BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Grocholewski, ZenonZenon Grocholewski  Ba Lan 01939-10-11 11 tháng 10 năm 1939
&0000000000000079.00000079
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo và Chưởng ấn Giáo hoàng Học viện Gregorian JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Gulbinowicz, HenrykHenryk Gulbinowicz  Ba Lan 01923-10-17 17 tháng 10 năm 1923
&0000000000000095.00000095
Nguyên Tổng Giám mục của Wrocław JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Harvey, James MichaelJames Michael Harvey  Hoa Kỳ 01949-10-20 20 tháng 10 năm 1949
&0000000000000069.00000069
Tổng quản Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Herranz Casado, JuliánJulián Herranz Casado  Tây Ban Nha 01930-03-31 31 tháng 3 năm 1930
&0000000000000089.00000089
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về văn bản lập pháp và chủ tịch Ủy ban kỷ luật của Giáo triều Rôma JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Hummes, CláudioCláudio Hummes  Brazil 01934-08-08 8 tháng 8 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Husar, LubomyrLubomyr Husar, M.S.U.  Ukraina 01933-02-26 26 tháng 2 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục Trưởng của Kiev - Galicia (Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine) JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Jaworski, MarianMarian Jaworski  Ukraina 01926-08-21 21 tháng 8 năm 1926
&0000000000000093.00000093
Nguyên Tổng Giám mục của Lviv nghi lễ Latinh JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Karlic, Estanislao EstebanEstanislao Esteban Karlic  Argentina 01926-02-07 7 tháng 2 năm 1926
&0000000000000093.00000093
Nguyên Tổng Giám mục của Paraná BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Kasper, WalterWalter Kasper  Đức 01933-03-05 5 tháng 3 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Khoarai, Sebastian KotoSebastian Koto Khoarai, O.M.I.  Lesotho 01929-09-11 11 tháng 9 năm 1929
&0000000000000089.00000089
Nguyên Giám mục của Mohale's Hoek FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Kitbunchu, Michael MichaiMichael Michai Kitbunchu  Thái Lan 01929-01-25 25 tháng 1 năm 1929
&0000000000000090.00000090
Nguyên Tổng Giám mục của Bangkok JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 2 tháng 2 năm 1983
Koch, KurtKurt Koch  Thụy Sĩ 01950-03-15 15 tháng 3 năm 1950
&0000000000000069.00000069
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Kovitvanit, Phanxicô Xaviê KriengsakPhanxicô Xaviê Kriengsak Kovitvanit  Thái Lan 01949-06-27 27 tháng 6 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Tổng Giám mục của Bangkok FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Kutwa, Jean-PierreJean-Pierre Kutwa  Bờ Biển Ngà 01945-12-22 22 tháng 12 năm 1945
&0000000000000073.00000073
Tổng Giám mục của Abidjan FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Lacroix, GéraldGérald Lacroix, I.S.P.X.  Canada 01957-07-27 27 tháng 7 năm 1957
&0000000000000062.00000062
Tổng Giám mục của Quebec FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Lajolo, GiovanniGiovanni Lajolo  Italia 01935-01-03 3 tháng 1 năm 1935
&0000000000000084.00000084
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về thành Vatican và Nguyên Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Langlois, ChiblyChibly Langlois  Haiti 01958-11-29 29 tháng 11 năm 1958
&0000000000000060.00000060
Giám mục của Les Cayes FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Levada, WilliamWilliam Levada  Hoa Kỳ 01936-06-15 15 tháng 6 năm 1936
&0000000000000083.00000083
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
López Rodríguez, Nicolás de JesúsNicolás de Jesús López Rodríguez  Cộng hòa Dominican 01936-10-31 31 tháng 10 năm 1936
&0000000000000082.00000082
Nguyên Tổng Giám mục của Santo Domingo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Lozano Barragán, JavierJavier Lozano Barragán  Mexico 01933-01-26 26 tháng 1 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Mafi, Soane Patita PainiSoane Patita Paini Mafi  Tonga 01961-12-19 19 tháng 12 năm 1961
&0000000000000057.00000057
Giám mục của Tonga FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Mahony, RogerRoger Mahony  Hoa Kỳ 01936-02-27 27 tháng 2 năm 1936
&0000000000000083.00000083
Nguyên Tổng Giám mục của Los Angeles JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Maida, AdamAdam Maida  Hoa Kỳ 01930-03-18 18 tháng 3 năm 1930
&0000000000000089.00000089
Nguyên Tổng Giám mục của Detroit JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Mamberti, DominiqueDominique Mamberti  Pháp 01952-03-07 7 tháng 3 năm 1952
&0000000000000067.00000067
Chánh án Tối cao Pháp viện Tông tòa FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Martínez Sistach, LluísLluís Martínez Sistach  Tây Ban Nha 01937-04-29 29 tháng 4 năm 1937
&0000000000000082.00000082
Nguyên Tổng Giám mục của Barcelona BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Martínez Somalo, EduardoEduardo Martínez Somalo  Tây Ban Nha 01927-03-31 31 tháng 3 năm 1927
&0000000000000092.00000092
Nguyên Hồng y Nhiếp chính Giáo hội Công giáo Rôma JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1988
Martino, RenatoRenato Martino  Italia 01932-11-23 23 tháng 11 năm 1932
&0000000000000086.00000086
Hồng y Trưởng đẳng Phó tế; Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình JPII CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Marx, ReinhardReinhard Marx  Đức 01953-09-21 21 tháng 9 năm 1953
&0000000000000065.00000065
Tổng Giám mục của Munich và Freising BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
McCarrick, Theodore EdgarTheodore Edgar McCarrick  Hoa Kỳ 01930-07-07 7 tháng 7 năm 1930
&0000000000000089.00000089
Nguyên Tổng Giám mục của Washington JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Medina Estévez, JorgeJorge Medina Estévez  Chile 01926-12-23 23 tháng 12 năm 1926
&0000000000000092.00000092
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Arborelius, AndersAnders Arborelius  Thụy Điển 01949-09-24 24 tháng 9 năm 1949
&0000000000000069.00000069
Giám mục chính tòa Giáo phận Stockholm FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 2017
Menichelli, EdoardoEdoardo Menichelli  Italia 01939-10-14 14 tháng 10 năm 1939
&0000000000000079.00000079
Nguyên Tổng Giám mục của Ancona-Osimo FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Monsengwo Pasinya, LaurentLaurent Monsengwo Pasinya  Cộng hòa Dân chủ Congo 01939-10-07 7 tháng 10 năm 1939
&0000000000000079.00000079
Tổng Giám mục của Kinshasa BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Monteiro de Castro, ManuelManuel Monteiro de Castro  Bồ Đào Nha 01938-03-29 29 tháng 3 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Nguyên Chánh án Tòa Ân giải Tối cao BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Montenegro, FrancescoFrancesco Montenegro  Italia 01946-05-22 22 tháng 5 năm 1946
&0000000000000073.00000073
Tổng Giám mục của Agrigento FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Monterisi, FrancescoFrancesco Monterisi  Italia 01934-05-28 28 tháng 5 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng quản Đền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Müller, Gerhard LudwigGerhard Ludwig Müller  Đức 01947-12-31 31 tháng 12 năm 1947
&0000000000000071.00000071
Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Mureșan, LucianLucian Mureșan  Romania 01931-05-23 23 tháng 5 năm 1931
&0000000000000088.00000088
Tổng Giám mục Trưởng của Fagaras và Alba Iulia

(Giáo hội Công giáo Hy Lạp - Rumani)

BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Naguib, AntoniosAntonios Naguib  Ai Cập 01935-03-18 18 tháng 3 năm 1935
&0000000000000084.00000084
Nguyên Thượng Phụ Alexandria

(Giáo hội Công giáo Coptic)

BXVI CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Napier, WilfridWilfrid Napier, O.F.M.  Nam Phi 01941-03-08 8 tháng 3 năm 1941
&0000000000000078.00000078
Tổng Giám mục của Durban JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Nascimento, Alexandre doAlexandre do Nascimento  Angola 01925-03-01 1 tháng 3 năm 1925
&0000000000000094.00000094
Nguyên Tổng Giám mục của Luanda JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 2 tháng 2 năm 1983
Nguyễn Văn Nhơn, PhêrôPhêrô Nguyễn Văn Nhơn  Việt Nam 01938-04-01 1 tháng 4 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Tổng Giám mục của Hà Nội FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Nichols, VincentVincent Nichols  Liên hiệp Anh 01945-11-08 8 tháng 11 năm 1945
&0000000000000073.00000073
Tổng Giám mục của Westminster FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Njue, JohnJohn Njue  Kenya 01944-12-31 31 tháng 12 năm 1944
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Nairobi BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Nycz, KazimierzKazimierz Nycz  Ba Lan 01950-02-01 1 tháng 2 năm 1950
&0000000000000069.00000069
Tổng Giám mục của Warsaw BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Nzapalainga, DieudonnéDieudonné Nzapalainga, C.S.Sp.  Cộng hòa Trung Phi 01967-03-14 14 tháng 3 năm 1967
&0000000000000052.00000052
Tổng Giám mục của Bangui FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
O'Brien, Edwin FrederickEdwin Frederick O'Brien  Hoa Kỳ 01939-04-08 8 tháng 4 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Thủ Lãnh Dòng Hiệp sĩ Mộ Thánh Giêrusalem BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Okogie, Anthony OlubunmiAnthony Olubunmi Okogie  Nigeria 01936-06-16 16 tháng 6 năm 1936
&0000000000000083.00000083
Nguyên Tổng Giám mục của Lagos JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
O'Malley, Seán PatrickSeán Patrick O'Malley, O.F.M. Cap.  Hoa Kỳ 01944-06-29 29 tháng 6 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Tổng Giám mục của Boston BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Onaiyekan, JohnJohn Onaiyekan  Nigeria 01944-01-29 29 tháng 1 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Tổng Giám mục của Abuja BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Ortega y Alamino, Jaime LucasJaime Lucas Ortega y Alamino  Cuba 01936-10-18 18 tháng 10 năm 1936
&0000000000000082.00000082
Nguyên Tổng Giám mục của San Cristóbal de la Habana JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Osoro Sierra, CarlosCarlos Osoro Sierra  Tây Ban Nha 01945-05-16 16 tháng 5 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Madrid FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Ouédraogo, Philippe NakellentubaPhilippe Nakellentuba Ouédraogo  Burkina Faso 01945-01-25 25 tháng 1 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Ouagadougou FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Ouellet, MarcMarc Ouellet, P.S.S.  Canada 01944-06-08 8 tháng 6 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám mục JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Parolin, PietroPietro Parolin  Italia 01955-01-17 17 tháng 1 năm 1955
&0000000000000064.00000064
Quốc vụ khanh Tòa Thánh FRA CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Pell, GeorgeGeorge Pell  Úc 01941-06-08 8 tháng 6 năm 1941
&0000000000000078.00000078
Tổng Trưởng Quốc vụ viện Kinh tế JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Pengo, PolycarpPolycarp Pengo  Tanzania 01944-08-05 5 tháng 8 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Tổng Giám mục của Dar-es-Salaam JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Phạm Minh Mẫn, Gioan BaotixitaGioan Baotixita Phạm Minh Mẫn  Việt Nam 01934-03-05 5 tháng 3 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Giám mục của Thành phố Hồ Chí Minh JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Piacenza, MauroMauro Piacenza  Italia 01944-09-15 15 tháng 9 năm 1944
&0000000000000074.00000074
Chánh án Tòa Ân giải Tối cao BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Piat, MauriceMaurice Piat, C.S.Sp.  Mauritius 01941-07-17 17 tháng 7 năm 1941
&0000000000000078.00000078
Giám mục của Port-Louis FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Pimiento Rodríguez, José de JesúsJosé de Jesús Pimiento Rodríguez  Colombia 01919-02-18 18 tháng 2 năm 1919
&0000000000000100.000000100
Nguyên Tổng Giám mục của Manizales FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Poletto, SeverinoSeverino Poletto  Italia 01933-03-18 18 tháng 3 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của Turin JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Poli, Mario AurelioMario Aurelio Poli  Argentina 01947-11-29 29 tháng 11 năm 1947
&0000000000000071.00000071
Tổng Giám mục của Buenos Aires FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Porras Cardozo, Baltazar EnriqueBaltazar Enrique Porras Cardozo  Venezuela 01944-10-10 10 tháng 10 năm 1944
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Mérida FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Poupard, PaulPaul Poupard  Pháp 01930-08-30 30 tháng 8 năm 1930
&0000000000000088.00000088
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Pujats, JānisJānis Pujats  Latvia 01930-11-14 14 tháng 11 năm 1930
&0000000000000088.00000088
Nguyên Tổng Giám mục của Riga JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Puljić, VinkoVinko Puljić  Bosnia and Herzegovina 01945-09-08 8 tháng 9 năm 1945
&0000000000000073.00000073
Tổng Giám mục của Vrhbosna (Sarajevo) JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Quevedo, OrlandoOrlando Quevedo, O.M.I.  Philippines 01939-03-11 11 tháng 3 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Tổng Giám mục của Cotabato FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Rahi, Bechara Boutros al-Bechara Boutros al- Rahi  Li Băng 01940-02-25 25 tháng 2 năm 1940
&0000000000000079.00000079
Thượng Phụ Antioch của Maronites (Giáo hội Công giáo Maronite) BXVI CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Ranjith, MalcolmMalcolm Ranjith  Sri Lanka 01947-11-15 15 tháng 11 năm 1947
&0000000000000071.00000071
Tổng Giám mục của Colombo BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Rauber, Karl-JosefKarl-Josef Rauber  Đức 01934-04-11 11 tháng 4 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Sứ thần Tòa Thánh (đã nghỉ hưu) FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Ravasi, GianfrancoGianfranco Ravasi  Italia 01942-10-18 18 tháng 10 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Re, Giovanni BattistaGiovanni Battista Re  Italia 01934-01-30 30 tháng 1 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám mục JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Ribat, JohnJohn Ribat, M.S.C.  Papua New Guinea 01957-02-09 9 tháng 2 năm 1957
&0000000000000062.00000062
Tổng Giám mục của Port Moresby FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Ricard, Jean-PierreJean-Pierre Ricard  Pháp 01944-09-25 25 tháng 9 năm 1944
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Bordeaux BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Rigali, Justin FrancisJustin Francis Rigali  Hoa Kỳ 01935-04-19 19 tháng 4 năm 1935
&0000000000000084.00000084
Nguyên Tổng Giám mục Philadelphia JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Rivera Carrera, NorbertoNorberto Rivera Carrera  Mexico 01942-06-06 6 tháng 6 năm 1942
&0000000000000077.00000077
Nguyên Tổng Giám mục Mexico (City) JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Robles Ortega, FranciscoFrancisco Robles Ortega  Mexico 01949-03-02 2 tháng 3 năm 1949
&0000000000000070.00000070
Nguyên Tổng Giám mục Guadalajara BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Rode, FrancFranc Rode, C.M.  Slovenia 01934-09-23 23 tháng 9 năm 1934
&0000000000000084.00000084
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Tu sĩ BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Rdrgz. Maradiaga, Óscar AndrésÓscar Andrés Rdrgz. Maradiaga, S.D.B.  Honduras 01942-12-29 29 tháng 12 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Tổng Giám mục của Tegucigalpa JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Romeo, PaoloPaolo Romeo  Italia 01938-02-20 20 tháng 2 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Nguyên Tổng Giám mục của Palermo BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Rosales, GaudencioGaudencio Rosales  Philippines 01932-08-10 10 tháng 8 năm 1932
&0000000000000087.00000087
Nguyên Tổng Giám mục của Manila BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Rouco Varela, Antonio MaríaAntonio María Rouco Varela  Tây Ban Nha 01936-08-24 24 tháng 8 năm 1936
&0000000000000083.00000083
Nguyên Tổng Giám mục của Madrid JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Rubiano Sáenz, PedroPedro Rubiano Sáenz  Colombia 01932-09-13 13 tháng 9 năm 1932
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của Bogotá JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Ruini, CamilloCamillo Ruini  Italia 01931-02-19 19 tháng 2 năm 1931
&0000000000000088.00000088
Nguyên Tổng đại diện của Roma và Nguyên Chủ tịch Hành hương về Toà Thánh JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Ryłko, StanisławStanisław Ryłko  Ba Lan 01945-07-04 4 tháng 7 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo Dân BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Salazar Gómez, RubénRubén Salazar Gómez  Colombia 01942-09-22 22 tháng 9 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Tổng Giám mục của Bogotá BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Sandoval Iñiguez, JuanJuan Sandoval Iñiguez  Mexico 01933-03-28 28 tháng 3 năm 1933
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của Guadalajara JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Sandri, LeonardoLeonardo Sandri  Argentina 01943-11-18 18 tháng 11 năm 1943 &0000000000000075.00000075 Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương BXVI CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Santos, Alexandre José Maria dosAlexandre José Maria dos Santos  Mozambique 01924-03-18 18 tháng 3 năm 1924
&0000000000000095.00000095
Nguyên Tổng Giám mục của Maputo JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1988
Sarah, RobertRobert Sarah  Guinea 01945-06-15 15 tháng 6 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Tổng Trưởng Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Saraiva Martins, JoséJosé Saraiva Martins  Bồ Đào Nha 01932-01-06 6 tháng 1 năm 1932
&0000000000000087.00000087
Tổng Trưởng Thánh Bộ Tuyên Thánh JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Sardi, PaoloPaolo Sardi  Italia 01934-09-01 1 tháng 9 năm 1934
&0000000000000084.00000084
Nguyên Phó Nhiếp chính Tòa Thánh BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Sarr, Théodore-AdrienThéodore-Adrien Sarr  Senegal 01936-11-28 28 tháng 11 năm 1936 &0000000000000082.00000082 Nguyên Tổng Giám mục của Dakar BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Scheid, EusébioEusébio Scheid  Brazil 01932-12-08 8 tháng 12 năm 1932
&0000000000000086.00000086
Nguyên Tổng Giám mục của São Sebastião do Rio de Janeiro JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Pedro Scherer, OdiloOdilo Pedro Scherer  Brazil 01949-09-21 21 tháng 9 năm 1949
&0000000000000069.00000069
Tổng Giám mục của São Paulo BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Schönborn, ChristophChristoph Schönborn, O.P.  Áo 01945-01-22 22 tháng 1 năm 1945
&0000000000000074.00000074
Tổng Giám mục của Vienna JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Schwery, HenriHenri Schwery  Thụy Sĩ 01932-06-14 14 tháng 6 năm 1932
&0000000000000087.00000087
Nguyên Giám mục của Sion JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Scola, AngeloAngelo Scola  Italia 01941-11-07 7 tháng 11 năm 1941
&0000000000000077.00000077
Nguyên Tổng Giám mục của Tổng giáo phận Milan JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Sebastián Aguilar, FernandoFernando Sebastián Aguilar, C.M.F.  Tây Ban Nha 01929-12-14 14 tháng 12 năm 1929 &0000000000000089.00000089 Nguyên Tổng Giám mục của Pamplona y Tudela FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Sebastiani, SergioSergio Sebastiani  Italia 01931-04-11 11 tháng 4 năm 1931
&0000000000000088.00000088
Nguyên Chủ tịch Sở kinh tế của Tòa Thánh JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Sepe, CrescenzioCrescenzio Sepe  Italia 01943-06-02 2 tháng 6 năm 1943
&0000000000000076.00000076
Tổng Giám mục của Naples JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 2001
Sfeir, Nasrallah BoutrosNasrallah Boutros Sfeir  Li Băng 01920-05-15 15 tháng 5 năm 1920
&0000000000000099.00000099
Nguyên Thượng Phụ Antioch của Maronites (Giáo hội Công giáo Maronite) JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Sgreccia, ElioElio Sgreccia  Italia 01928-06-06 6 tháng 6 năm 1928
&0000000000000091.00000091
Nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm Giáo hoàng về cuộc sống BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Silvestrini, AchilleAchille Silvestrini  Italia 01923-10-25 25 tháng 10 năm 1923
&0000000000000095.00000095
Nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông Phương và Nguyên Chưởng ấn của Viện Kitô Giáo Đông Phương JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1988
Simoni, ErnestErnest Simoni  Albania 01928-10-18 18 tháng 10 năm 1928
&0000000000000090.00000090
Linh mục thuộc tổng giáo phận Scutari, Albani FRA CD ngày 19 tháng 11 năm 2016
Simonis, Adrianus JohannesAdrianus Johannes Simonis  Hà Lan 01931-11-26 26 tháng 11 năm 1931
&0000000000000087.00000087
Nguyên Tổng Giám mục của Utrecht JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Sodano, AngeloAngelo Sodano  Italia 01927-11-23 23 tháng 11 năm 1927
&0000000000000091.00000091
Niên Trưởng Hồng y Đoàn và Nguyên Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh JPII CB 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1991
Souraphiel, Berhaneyesus DemerewBerhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M.  Ethiopia 01948-07-14 14 tháng 7 năm 1948
&0000000000000071.00000071
Tổng Giám mục của Addis Ababa (Giáo hội Công giáo Ethiopia) FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Stafford, JamesJames Stafford  Hoa Kỳ 01932-07-26 26 tháng 7 năm 1932
&0000000000000087.00000087
Nguyên Chánh án Tòa Ân giải Tối cao JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 2 năm 1998
Stella, BeniaminoBeniamino Stella  Italia 01941-08-18 18 tháng 8 năm 1941
&0000000000000078.00000078
Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ FRA CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Sturla Berhouet, Daniel FernandoDaniel Fernando Sturla Berhouet, S.D.B.  Uruguay 01959-07-04 4 tháng 7 năm 1959
&0000000000000060.00000060
Tổng Giám mục của Montevideo FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Suárez Inda, AlbertoAlberto Suárez Inda  Mexico 01939-01-30 30 tháng 1 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Nguyên Tổng Giám mục của Morelia FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Tagle, Luis AntonioLuis Antonio Tagle  Philippines 01957-06-21 21 tháng 6 năm 1957
&0000000000000062.00000062
Tổng Giám mục của Manila BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2012
Tempesta, Orani JoãoOrani João Tempesta, O. Cist  Brazil 01950-06-23 23 tháng 6 năm 1950
&0000000000000069.00000069
Tổng giám mục của São Sebastião do Rio de Janeiro FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Tobin, Joseph WilliamJoseph William Tobin, C.Ss.R.  Hoa Kỳ 01952-05-03 3 tháng 5 năm 1952
&0000000000000067.00000067
Tổng Giám mục của Newark FRA CP ngày 19 tháng 11 năm 2016
Tomko, JozefJozef Tomko  Slovakia 01924-03-11 11 tháng 3 năm 1924
&0000000000000095.00000095
Chủ tịch danh dự của Ủy ban Giáo hoàng về Đại hội Thánh Thể Quốc tế JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Thang Hán, GioanGioan Thang Hán  Trung Quốc 01939-07-31 31 tháng 7 năm 1939
&0000000000000080.00000080
Nguyên Giám mục của Hong Kong BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Toppo, TelesphoreTelesphore Toppo  Ấn Độ 01939-10-15 15 tháng 10 năm 1939 &0000000000000079.00000079 Tổng Giám mục của Ranchi JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Tumi, ChristianChristian Tumi  Cameroon 01930-10-15 15 tháng 10 năm 1930
&0000000000000088.00000088
Nguyên Tổng Giám mục của Douala JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 1988
Turkson, PeterPeter Turkson  Ghana 01948-10-11 11 tháng 10 năm 1948 &0000000000000070.00000070 Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Urosa Savino, JorgeJorge Urosa Savino  Venezuela 01942-08-28 28 tháng 8 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Nguyên Tổng Giám mục của Caracas BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Vallini, AgostinoAgostino Vallini  Italia 01940-04-17 17 tháng 4 năm 1940
&0000000000000079.00000079
Đại diện Giáo hoàng Tổng quản Thánh Đường Thánh Phanxicô và Thánh Mary Thiên Thần tại Assisi BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Vanhoye, AlbertAlbert Vanhoye, S.J.  Pháp 01923-07-24 24 tháng 7 năm 1923
&0000000000000096.00000096
Linh mục Dòng Tên BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Vegliò, Antonio MariaAntonio Maria Vegliò  Italia 01938-02-03 3 tháng 2 năm 1938
&0000000000000081.00000081
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân và Du mục BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Vela Chiriboga, Raúl EduardoRaúl Eduardo Vela Chiriboga  Ecuador 01934-01-01 1 tháng 1 năm 1934
&0000000000000085.00000085
Nguyên Tổng Giám mục của Quito BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Versaldi, GiuseppeGiuseppe Versaldi  Italia 01943-07-30 30 tháng 7 năm 1943
&0000000000000076.00000076
Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo dục Công giáo BXVI CD 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Villalba, Luis HéctorLuis Héctor Villalba  Argentina 01934-10-11 11 tháng 10 năm 1934
&0000000000000084.00000084
Nguyên Tổng Giám mục của Tucumán FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 14 tháng 2 năm 2015
Vingt-Trois, AndréAndré Vingt-Trois  Pháp 01942-11-07 7 tháng 11 năm 1942
&0000000000000076.00000076
Nguyên Tổng Giám mục của Paris BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 11 năm 2007
Wamala, EmmanuelEmmanuel Wamala  Uganda 01926-12-15 15 tháng 12 năm 1926
&0000000000000092.00000092
Nguyên Tổng Giám mục của Kampala JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 26 tháng 11 năm 1994
Woelki, RainerRainer Woelki  Đức 01956-08-18 18 tháng 8 năm 1956
&0000000000000063.00000063
Tổng Giám mục của Cologne BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 18 tháng 2 năm 2012
Wetter, FriedrichFriedrich Wetter  Đức 01928-02-20 20 tháng 2 năm 1928
&0000000000000091.00000091
Nguyên Tổng Giám mục của Munich và Freising JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 25 tháng 5 năm 1985
Williams, Thomas StaffordThomas Stafford Williams  New Zealand 01930-03-20 20 tháng 3 năm 1930
89
Nguyên Tổng Giám mục của Wellington JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 2 tháng 2 năm 1983
William Wuerl, DonaldDonald William Wuerl  Hoa Kỳ 01940-11-12 12 tháng 11 năm 1940
78
Tổng Giám mục của Washington BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 20 tháng 11 năm 2010
Yeom Soo-jung, AndrewAndrew Yeom Soo-jung  Hàn Quốc 01943-12-05 5 tháng 12 năm 1943
75
Tổng Giám mục của Seoul FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 22 tháng 2 năm 2014
Zenari, MarioMario Zenari  Italia 01946-01-05 5 tháng 1 năm 1946
&0000000000000073.00000073
Sứ thần Tòa Thánh tại Siria FRA CD ngày 19 tháng 11 năm 2016
Zen Ze-Kiun, JosephJoseph Zen Ze-Kiun, S.D.B.  Trung Quốc 01932-01-13 13 tháng 1 năm 1932
87
Nguyên Giám mục của Hong Kong BXVI CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 24 tháng 4 năm 2006
Zubeir Wako, GabrielGabriel Zubeir Wako  Sudan 01941-02-27 27 tháng 2 năm 1941
78
Nguyên Tổng Giám mục của Khartoum JPII CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 21 tháng 10 năm 2003
Chávez, José Gregorio RosaJosé Gregorio Rosa Chávez  El Salvador 01942-09-03 3 tháng 9 năm 1942
76
Giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 2017
Zerbo, JeanJean Zerbo  Mali 01943-12-27 27 tháng 12 năm 1943
&0000000000000075.00000075
Tổng giám mục Tổng giáo phận Bamako FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 2017
Mangkhanekhoun, Louis-Marie LingLouis-Marie Ling Mangkhanekhoun  Lào 01944-04-08 8 tháng 4 năm 1944
&0000000000000075.00000075
Đại diện Tông Tòa Viên Chăn FRA CP 0Lỗi: thời gian không hợp lệngày 28 tháng 6 năm 2017

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]