Danh sách tên miền Internet đang được đăng ký lâu đời nhất

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách tên miền cấp cao đang được đăng ký lâu đời nhất trong Hệ thống Tên miền Internet.

Trước khi bước sang cuối tháng 2 năm 1986, việc đăng ký tên miền chỉ dành riêng cho các tổ chức có khả năng truy cập vào ARPA. Ngày 24 tháng 2 năm 1986, thông tin về việc đăng ký tên miền được được tiết lộ công khai trên USEnet.[1]

.com[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
1 15 tháng 3 năm 1985 symbolics.com Symbolics
2 24 tháng 4 năm 1985 bbn.com BBN Technologies
3 24 tháng 5 năm 1985 think.com Thinking Machines
4 11 tháng 7 năm 1985 mcc.com Microelectronics and Computer Technology Corporation
5 30 tháng 9 năm 1985 dec.com Digital Equipment Corporation
6 7 tháng 11 năm 1985 northrop.com Northrop Corporation
7 9 tháng 1 năm 1986 xerox.com Xerox
8 17 tháng 1 năm 1986 sri.com SRI International
9 3 tháng 3 năm 1986 hp.com Hewlett-Packard
10 5 tháng 3 năm 1986 bellcore.com Bell Communications Research
11 19 tháng 3 năm 1986 ibm.com IBM
12 19 tháng 3 năm 1986 sun.com Sun Microsystems
13 25 tháng 3 năm 1986 intel.com Intel
14 25 tháng 3 năm 1986 ti.com Texas Instruments
15 25 tháng 4 năm 1986 att.com AT&T
16 8 tháng 5 năm 1986 gmr.com General Motors Research Laboratories
17 8 tháng 5 năm 1986 tek.com Tektronix
18 10 tháng 7 năm 1986 fmc.com FMC Corporation
19 10 tháng 7 năm 1986 ub.com Ungermann-Bass
20 5 tháng 8 năm 1986 bell-atl.com Bell Atlantic
21 5 tháng 8 năm 1986 ge.com General Electric
22 5 tháng 8 năm 1986 grebyn.com Grebyn Corporation
23 5 tháng 8 năm 1986 isc.com Interactive Systems Corporation
24 5 tháng 8 năm 1986 nsc.com National Semiconductor
25 5 tháng 8 năm 1986 stargate.com Stargate Information Services[2][3]
26 2 tháng 9 năm 1986 boeing.com Boeing
27 18 tháng 9 năm 1986 itcorp.com Interrupt Technology Corporation
28 29 tháng 9 năm 1986 siemens.com Siemens AG
29 18 tháng 10 năm 1986 pyramid.com Pyramid Technology
30 27 tháng 10 năm 1986 alphacdc.com Alpha Communications Development Corporation
31 27 tháng 10 năm 1986 bdm.com BDM Corporation
32 27 tháng 10 năm 1986 fluke.com Fluke Corporation
33 27 tháng 10 năm 1986 inmet.com Intermetrics
34 27 tháng 10 năm 1986 kesmai.com Kesmai
35 27 tháng 10 năm 1986 mentor.com Mentor Graphics
36 27 tháng 10 năm 1986 nec.com NEC Corporation
37 27 tháng 10 năm 1986 ray.com Raytheon
38 27 tháng 10 năm 1986 rosemount.com Rosemount Inc.
39 27 tháng 10 năm 1986 vortex.com Vortex Technology
40 5 tháng 11 năm 1986 alcoa.com Alcoa
41 5 tháng 11 năm 1986 gte.com General Telephone and Electronics
42 17 tháng 11 năm 1986 adobe.com Adobe Systems
43 17 tháng 11 năm 1986 amd.com Advanced Micro Devices (AMD)
44 17 tháng 11 năm 1986 das.com DA Systems, Inc.
45 17 tháng 11 năm 1986 data-io.com Data I/O Corporation
46 17 tháng 11 năm 1986 octopus.com Octopus Enterprises
47 17 tháng 11 năm 1986 portal.com Portal Communications Company
48 17 tháng 11 năm 1986 teltone.com Teltone Corporation
49 11 tháng 12 năm 1986 3com.com 3Com Corporation
50 11 tháng 12 năm 1986 amdahl.com Amdahl Corporation
51 11 tháng 12 năm 1986 ccur.com Concurrent Computer Corporation
52 11 tháng 12 năm 1986 ci.com Cognition, Inc.
53 11 tháng 12 năm 1986 convergent.com Convergent Technologies
54 11 tháng 12 năm 1986 dg.com Data General
55 11 tháng 12 năm 1986 peregrine.com Peregrine Systems
56 11 tháng 12 năm 1986 quad.com Quadratron Systems Inc.
57 11 tháng 12 năm 1986 sq.com SoftQuad
58 11 tháng 12 năm 1986 tandy.com Tandy Corporation
59 11 tháng 12 năm 1986 tti.com Citicorp/TTI
60 11 tháng 12 năm 1986 unisys.com Unisys
61 19 tháng 1 năm 1987 cgi.com Carnegie Group Inc.
62 19 tháng 1 năm 1987 cts.com Crash TimeSharing
63 19 tháng 1 năm 1987 spdcc.com S.P. Dyer Computer Consulting
64 19 tháng 2 năm 1987 apple.com Apple Computer
65 4 tháng 3 năm 1987 nma.com Network Management Associates
66 4 tháng 3 năm 1987 prime.com Prime Computer
67 4 tháng 4 năm 1987 philips.com Philips
68 23 tháng 4 năm 1987 datacube.com Datacube Inc.
69 23 tháng 4 năm 1987 kai.com Kuck and Associates, Inc.
70 23 tháng 4 năm 1987 tic.com Texas Internet Consulting
71 23 tháng 4 năm 1987 vine.com Vine Technology
72 30 tháng 4 năm 1987 ncr.com NCR Corporation
73 14 tháng 5 năm 1987 cisco.com Cisco Systems
74 14 tháng 5 năm 1987 rdl.com Research Development Laboratories
75 20 tháng 5 năm 1987 slb.com Schlumberger Limited
76 27 tháng 5 năm 1987 parcplace.com ParcPlace Systems, Inc.
77 27 tháng 5 năm 1987 utc.com United Technologies Corporation
78 26 tháng 6 năm 1987 ide.com Interactive Development Environments
79 9 tháng 7 năm 1987 trw.com TRW
80 13 tháng 7 năm 1987 unipress.com Unipress Software
81 27 tháng 7 năm 1987 dupont.com DuPont
82 27 tháng 7 năm 1987 lockheed.com Lockheed Corporation
83 28 tháng 7 năm 1987 rosetta.com Rosetta Consulting
84 18 tháng 8 năm 1987 toad.com John Gilmore
85 31 tháng 8 năm 1987 quick.com Quicksilver Engineering
86 3 tháng 9 năm 1987 allied.com AlliedSignal
87 3 tháng 9 năm 1987 dsc.com Digital Sound Corporation
88 3 tháng 9 năm 1987 sco.com Santa Cruz Operation
89 22 tháng 9 năm 1987 gene.com Genentech
90 22 tháng 9 năm 1987 kccs.com KC Computer Sciences
91 22 tháng 9 năm 1987 spectra.com Spectragraphics Corporation
92 22 tháng 9 năm 1987 wlk.com W.L. Kennedy Jr. & Associates
93 30 tháng 9 năm 1987 mentat.com Mentat Inc.
94 14 tháng 10 năm 1987 wyse.com Wyse Technology
95 2 tháng 11 năm 1987 cfg.com Caine, Farber & Gordon, Inc.
96 9 tháng 11 năm 1987 marble.com Marble Associates, Inc.
97 16 tháng 11 năm 1987 cayman.com Cayman Systems, Inc.
98 16 tháng 11 năm 1987 entity.com Entity Cyber, Inc.
99 24 tháng 11 năm 1987 ksr.com Kendall Square Research
100 30 tháng 11 năm 1987 nynexst.com NYNEX Science & Technology
Nguồn:[4][2]

.org[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 17 tháng 1 năm 1985 darpa.org DARPA[cần dẫn nguồn]
1 10 tháng 7 năm 1985 mitre.org Mitre Corporation
2 25 tháng 3 năm 1986 src.org Semiconductor Research Corporation
3 10 tháng 7 năm 1986 super.org Center for Computing Sciences
4 7 tháng 1 năm 1987 aero.org The Aerospace Corporation
5 15 tháng 1 năm 1987 mcnc.org Microelectronics Center of North Carolina
6 2 tháng 4 năm 1987 rand.org RAND Corporation
7 4 tháng 4 năm 1987 mn.org SkyPoint Communications
8 1 tháng 5 năm 1987 rti.org RTI International
9 14 tháng 7 năm 1987 usenix.org USENIX
10 2 tháng 9 năm 1987 software.org BSA Foundation (khởi động bởi Software Alliance)[5]
11 25 tháng 2 năm 1988 fidonet.org FidoNet
12 27 tháng 4 năm 1988 ampr.org AMPRNet
13 4 tháng 8 năm 1988 osf.org Open Software Foundation
14 11 tháng 8 năm 1988 ida.org Institute for Defense Analyses
15 9 tháng 9 năm 1988 cactus.org
16 9 tháng 9 năm 1988 nm.org
17 22 tháng 9 năm 1988 ccf.org Cleveland Clinic
18 21 tháng 10 năm 1988 erim.org
19 11 tháng 11 năm 1988 ski.org Smith-Kettlewell Eye Research Institute
20 30 tháng 11 năm 1988 iti.org
21 11 tháng 1 năm 1989 jax.org Jackson Laboratory
22 13 tháng 1 năm 1989 ncsc.org National Center for State Courts
23 9 tháng 2 năm 1989 aaai.org Association for the Advancement of Artificial Intelligence
24 24 tháng 2 năm 1989 ie.org
25 29 tháng 3 năm 1989 stjude.org St. Jude Children's Research Hospital
26 11 tháng 4 năm 1989 mbari.org Monterey Bay Aquarium Research Institute
27 24 tháng 5 năm 1989 castle.org
28 7 tháng 6 năm 1989 carl.org
29 27 tháng 6 năm 1989 msri.org Mathematical Sciences Research Institute
30 15 tháng 7 năm 1989 agi.org
31 17 tháng 7 năm 1989 sf-bay.org
32 31 tháng 7 năm 1989 mef.org
33 11 tháng 8 năm 1989 oclc.org OCLC
34 23 tháng 8 năm 1989 ei.org
35 5 tháng 9 năm 1989 cas.org
36 11 tháng 9 năm 1989 battelle.org Battelle Memorial Institute
37 12 tháng 9 năm 1989 sub.org
38 21 tháng 9 năm 1989 aip.org American Institute of Physics
39 28 tháng 9 năm 1989 sdpa.org
40 8 tháng 11 năm 1989 lonestar.org
41 1 tháng 12 năm 1989 ieee.org Institute of Electrical and Electronics Engineers
42 10 tháng 1 năm 1990 cit.org
43 22 tháng 1 năm 1990 sematech.org SEMATECH
44 7 tháng 2 năm 1990 omg.org
45 12 tháng 2 năm 1990 decus.org
46 13 tháng 3 năm 1990 sublink.org
47 16 tháng 3 năm 1990 cam.org
48 20 tháng 3 năm 1990 cpl.org Cleveland Public Library
49 10 tháng 4 năm 1990 ori.org Oregon Research Institute
50 13 tháng 4 năm 1990 fhcrc.org Fred Hutchinson Cancer Research Center
51 16 tháng 5 năm 1990 nwf.org National Wildlife Federation
52 18 tháng 5 năm 1990 mskcc.org
53 23 tháng 5 năm 1990 boystown.org Boys Town
54 24 tháng 5 năm 1990 bwc.org
55 31 tháng 5 năm 1990 topsail.org
56 28 tháng 6 năm 1990 ciit.org
57 17 tháng 7 năm 1990 central.org
58 27 tháng 7 năm 1990 mind.org
59 3 tháng 8 năm 1990 stonemarche.org
60 28 tháng 8 năm 1990 cshl.org
61 30 tháng 8 năm 1990 fstrf.org
62 12 tháng 9 năm 1990 dorsai.org
63 14 tháng 9 năm 1990 elf.org
64 18 tháng 9 năm 1990 siggraph.org SIGGRAPH
65 21 tháng 9 năm 1990 sjh.org
66 27 tháng 9 năm 1990 igc.org Institute for Global Communications
67 10 tháng 10 năm 1990 cotdazr.org
68 10 tháng 10 năm 1990 eff.org Electronic Frontier Foundation
69 10 tháng 10 năm 1990 sfn.org Society for Neuroscience
70 31 tháng 10 năm 1990 csn.org
71 1 tháng 11 năm 1990 sfbr.org
72 7 tháng 11 năm 1990 ais.org
73 7 tháng 11 năm 1990 hjf.org
74 4 tháng 1 năm 1991 uniforum.org
75 4 tháng 1 năm 1991 wgbh.org WGBH Educational Foundation
76 1 tháng 2 năm 1991 fsf.org Free Software Foundation
77 6 tháng 2 năm 1991 eso.org European Southern Observatory
78 6 tháng 2 năm 1991 tiaa.org Teachers Insurance and Annuity Association of America
79 13 tháng 2 năm 1991 nysernet.org NYSERNet
80 20 tháng 2 năm 1991 acr.org American College of Radiology
81 26 tháng 2 năm 1991 nybc.org New York Blood Center
82 26 tháng 2 năm 1991 nypl.org New York Public Library
83 10 tháng 4 năm 1991 cnytdo.org
84 10 tháng 4 năm 1991 htr.org
85 10 tháng 4 năm 1991 hvtdc.org
86 10 tháng 4 năm 1991 nycp.org
87 11 tháng 4 năm 1991 bpl.org Boston Public Library
88 11 tháng 4 năm 1991 scra.org South Carolina Research Authority
89 12 tháng 4 năm 1991 amnh.org American Museum of Natural History
90 15 tháng 4 năm 1991 hellnet.org
91 15 tháng 4 năm 1991 sil.org SIL International
92 18 tháng 4 năm 1991 apc.org
93 22 tháng 4 năm 1991 mobot.org Missouri Botanical Garden
94 25 tháng 4 năm 1991 cni.org Coalition for Networked Information
95 1 tháng 5 năm 1991 gumption.org
96 2 tháng 5 năm 1991 hslc.org
97 13 tháng 5 năm 1991 guild.org
98 22 tháng 5 năm 1991 acs.org American Chemical Society
99 22 tháng 5 năm 1991 lpl.org
100 22 tháng 5 năm 1991 rsage.org
Nguồn:[2]

.edu[sửa | sửa mã nguồn]

Việc đăng ký tên miền trong .edu chỉ dành cho các tổ chức giáo dục được công nhận. Trước tháng 10 năm 2001, việc đăng ký được mở rộng ra toàn cầu. Kể từ đó, việc đăng kí chỉ áp dụng cho các tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ..[6]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 1 tháng 1 năm 1985 darpa.edu DARPA
1 24 tháng 4 năm 1985 berkeley.edu University of California, Berkeley
1 24 tháng 4 năm 1985 cmu.edu Carnegie Mellon University
1 24 tháng 4 năm 1985 purdue.edu Purdue University
1 24 tháng 4 năm 1985 rice.edu Rice University
1 24 tháng 4 năm 1985 ucla.edu University of California, Los Angeles
6 25 tháng 4 năm 1985 rutgers.edu Rutgers University
7 23 tháng 5 năm 1985 mit.edu Massachusetts Institute of Technology
8 27 tháng 6 năm 1985 harvard.edu Harvard University
9 5 tháng 7 năm 1985 columbia.edu Columbia University
10 15 tháng 7 năm 1985 cornell.edu Cornell University
11 18 tháng 7 năm 1985 uiuc.edu University of Illinois at Urbana–Champaign
12 24 tháng 7 năm 1985 udel.edu University of Delaware
13 31 tháng 7 năm 1985 umd.edu University of Maryland, College Park
14 13 tháng 8 năm 1985 utexas.edu University of Texas at Austin
15 20 tháng 8 năm 1985 usc.edu University of Southern California
16 30 tháng 9 năm 1985 wisc.edu University of Wisconsin–Madison
16 30 tháng 9 năm 1985 uci.edu University of California, Irvine
18 4 tháng 10 năm 1985 stanford.edu Stanford University
19 7 tháng 10 năm 1985 umich.edu University of Michigan
20 9 tháng 12 năm 1985 ucsd.edu University of California, San Diego
21 6 tháng 1 năm 1986 caltech.edu California Institute of Technology
22 23 tháng 1 năm 1986 arizona.edu University of Arizona
23 21 tháng 2 năm 1986 ucsf.edu University of California, San Francisco
24 3 tháng 3 năm 1986 dartmouth.edu Dartmouth College
24 3 tháng 3 năm 1986 indiana.edu Indiana University Bloomington
24 3 tháng 3 năm 1986 okstate.edu Oklahoma State University
24 3 tháng 3 năm 1986 unlv.edu University of Nevada, Las Vegas
24 3 tháng 3 năm 1986 wfu.edu Wake Forest University
24 3 tháng 3 năm 1986 wright.edu Wright State University
30 10 tháng 3 năm 1986 isi.edu Information Sciences Institute
31 19 tháng 3 năm 1986 ucdavis.edu University of California, Davis
31 19 tháng 3 năm 1986 uta.edu University of Texas at Arlington
31 19 tháng 3 năm 1986 virginia.edu University of Virginia
34 25 tháng 3 năm 1986 ufl.edu University of Florida
34 25 tháng 3 năm 1986 bu.edu Boston University
34 25 tháng 3 năm 1986 rpi.edu Rensselaer Polytechnic Institute
34 25 tháng 3 năm 1986 umass.edu University of Massachusetts
34 25 tháng 3 năm 1986 northeastern.edu Northeastern University
34 25 tháng 3 năm 1986 usl.edu University of Southwestern Louisiana (USL) 1960~1999, sau này là: University of Louisiana at Lafayette
40 8 tháng 5 năm 1986 gatech.edu Georgia Institute of Technology
40 8 tháng 5 năm 1986 toronto.edu University of Toronto[7]
40 8 tháng 5 năm 1986 sju.edu Saint Joseph's University
40 8 tháng 5 năm 1986 uab.edu University of Alabama at Birmingham
44 2 tháng 6 năm 1986 carleton.edu Carleton College
44 2 tháng 6 năm 1986 duke.edu Duke University
44 2 tháng 6 năm 1986 upenn.edu University of Pennsylvania
44 2 tháng 6 năm 1986 emory.edu Emory University
44 2 tháng 6 năm 1986 bgsu.edu Bowling Green State University
44 2 tháng 6 năm 1986 colorado.edu University of Colorado Boulder
50 17 tháng 6 năm 1986 unc.edu University of North Carolina at Chapel Hill
51 10 tháng 7 năm 1986 usd.edu University of South Dakota
51 10 tháng 7 năm 1986 uwp.edu University of Wisconsin–Parkside
51 10 tháng 7 năm 1986 wellesley.edu Wellesley College
51 10 tháng 7 năm 1986 wku.edu Western Kentucky University
55 14 tháng 7 năm 1986 psu.edu Pennsylvania State University
56 27 tháng 8 năm 1986 brown.edu Brown University
56 27 tháng 8 năm 1986 unm.edu University of New Mexico
58 2 tháng 9 năm 1986 syr.edu Syracuse University
58 2 tháng 9 năm 1986 depaul.edu DePaul University
60 4 tháng 9 năm 1986 washington.edu University of Washington
60 4 tháng 9 năm 1986 wcslc.edu Westminster College
62 29 tháng 9 năm 1986 moravian.edu Moravian College
62 29 tháng 9 năm 1986 unt.edu University of North Texas
62 29 tháng 9 năm 1986 usf.edu University of South Florida
62 29 tháng 9 năm 1986 williams.edu Williams College
66 3 tháng 10 năm 1986 merit.edu Merit Network
67 8 tháng 10 năm 1986 nyu.edu New York University
68 10 tháng 10 năm 1986 rochester.edu University of Rochester
69 27 tháng 10 năm 1986 unh.edu University of New Hampshire
69 27 tháng 10 năm 1986 ucf.edu University of Central Florida
69 27 tháng 10 năm 1986 hawaii.edu University of Hawaii
69 27 tháng 10 năm 1986 csufresno.edu California State University, Fresno
73 5 tháng 11 năm 1986 georgetown.edu Georgetown University
73 5 tháng 11 năm 1986 muskingum.edu Muskingum University
73 5 tháng 11 năm 1986 odu.edu Old Dominion University
76 17 tháng 11 năm 1986 usma.edu United States Military Academy
77 21 tháng 11 năm 1986 clarkson.edu Clarkson University
78 11 tháng 12 năm 1986 oberlin.edu Oberlin College
78 11 tháng 12 năm 1986 ohiou.edu Ohio University
78 11 tháng 12 năm 1986 unr.edu University of Nevada, Reno
81 16 tháng 12 năm 1986 utah.edu University of Utah
82 19 tháng 1 năm 1987 byu.edu Brigham Young University
82 19 tháng 1 năm 1987 lsu.edu Louisiana State University
84 21 tháng 1 năm 1987 umn.edu University of Minnesota
85 29 tháng 1 năm 1987 ucsc.edu University of California, Santa Cruz
86 19 tháng 2 năm 1987 bsu.edu Ball State University
86 19 tháng 2 năm 1987 csuchico.edu California State University, Chico
86 19 tháng 2 năm 1987 kent.edu Kent State University
86 19 tháng 2 năm 1987 clemson.edu Clemson University
90 27 tháng 2 năm 1987 albany.edu University at Albany
91 2 tháng 3 năm 1987 whoi.edu Woods Hole Oceanographic Institution
92 4 tháng 3 năm 1987 mu.edu Marquette University
93 17 tháng 3 năm 1987 yale.edu Yale University
94 19 tháng 3 năm 1987 jhu.edu Johns Hopkins University
95 2 tháng 4 năm 1987 rockefeller.edu The Rockefeller University
96 3 tháng 4 năm 1987 princeton.edu Princeton University
97 4 tháng 4 năm 1987 yu.edu Yeshiva University
98 14 tháng 4 năm 1987 wsu.edu Washington State University
98 14 tháng 4 năm 1987 wwu.edu Western Washington University
98 14 tháng 4 năm 1987 uvm.edu University of Vermont
98 14 tháng 4 năm 1987 tulane.edu Tulane University

.net[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 1 tháng 1 năm 1985 darpa.net DARPA
1 1 tháng 1 năm 1985 nordu.net Nordic Infrastructure for Research and Education
2 1 tháng 4 năm 1986 broken.net Jason Matthews[8][9]
3 5 tháng 11 năm 1986 nsf.net National Science Foundation Network
4 27 tháng 1 năm 1987 nyser.net New York State Education and Research Network
5 20 tháng 5 năm 1987 uu.net UUNET
6 21 tháng 7 năm 1987 sesqui.net Sesquicentennial Network (SEQSUINet)
7 25 tháng 5 năm 1988 mr.net Minnesota Regional Network (MRNet)
8 9 tháng 6 năm 1988 oar.net Ohio Academic Resources Network
9 8 tháng 7 năm 1988 sura.net Southeastern Universities Research Association
10 7 tháng 9 năm 1988 the.net Texas Higher Education Network (THEnet)
11 16 tháng 9 năm 1988 nwnet.net NorthWestNet
12 21 tháng 10 năm 1988 es.net Energy Sciences Network
13 25 tháng 10 năm 1988 mid.net MIDnet
14 4 tháng 1 năm 1989 barrnet.net Bay Area Regional Research Network (BARRNet)
15 5 tháng 1 năm 1989 cic.net CICNet
16 27 tháng 1 năm 1989 hawaii.net
17 7 tháng 3 năm 1989 psi.net PSINet
18 27 tháng 3 năm 1989 near.net New England Academic and Research Network
19 11 tháng 4 năm 1989 eu.net EUnet
20 29 tháng 6 năm 1989 ln.net
21 12 tháng 9 năm 1989 sub.net
22 14 tháng 9 năm 1989 westnet.net Westnet
23 6 tháng 11 năm 1989 cypress.net
24 15 tháng 11 năm 1989 cerf.net California Education and Research Federation Network
25 17 tháng 11 năm 1989 risq.net Réseau d'informations scientifiques du Québec
26 9 tháng 2 năm 1990 ca.net CANARIE
27 21 tháng 5 năm 1990 wiscnet.net WiscNet
28 25 tháng 7 năm 1990 cent.net
29 26 tháng 7 năm 1990 alter.net
30 27 tháng 9 năm 1990 ans.net Advanced Network and Services
31 7 tháng 11 năm 1990 mich.net Merit Network
32 26 tháng 2 năm 1991 hk.net
33 10 tháng 4 năm 1991 cix.net
34 11 tháng 4 năm 1991 team.net
35 7 tháng 5 năm 1991 five-colleges.net Five College Consortium
36 17 tháng 5 năm 1991 ja.net JANET
37 3 tháng 6 năm 1991 illinois.net
38 20 tháng 6 năm 1991 more.net
39 24 tháng 6 năm 1991 ohio-dmz.net
40 8 tháng 7 năm 1991 icp.net
41 7 tháng 8 năm 1991 swip.net
42 15 tháng 8 năm 1991 michnet.net
43 29 tháng 11 năm 1991 notes.net
44 10 tháng 12 năm 1991 merit.net Merit Network
45 31 tháng 12 năm 1991 mu.net
46 17 tháng 1 năm 1992 first.net
47 17 tháng 2 năm 1992 ebone.net
48 19 tháng 2 năm 1992 holonet.net
49 25 tháng 2 năm 1992 ripe.net RIPE
50 24 tháng 3 năm 1992 csn.net
51 6 tháng 4 năm 1992 mcast.net
52 8 tháng 4 năm 1992 life.net
53 20 tháng 4 năm 1992 rahul.net
54 21 tháng 4 năm 1992 cyber.net
55 11 tháng 5 năm 1992 sprintlink.net
56 18 tháng 5 năm 1992 ids.net
57 21 tháng 5 năm 1992 q.net
58 1 tháng 6 năm 1992 netconnect.net
59 7 tháng 7 năm 1992 use.net
60 16 tháng 7 năm 1992 tip.net
61 27 tháng 7 năm 1992 capcon.net
62 27 tháng 7 năm 1992 nexsys.net
63 29 tháng 7 năm 1992 umass.net
64 31 tháng 7 năm 1992 solinet.net
65 6 tháng 8 năm 1992 fish.net
66 18 tháng 8 năm 1992 ps.net
67 10 tháng 9 năm 1992 eds.net
68 18 tháng 9 năm 1992 lig.net
69 1 tháng 10 năm 1992 ix.net
70 19 tháng 10 năm 1992 aol.net
71 30 tháng 10 năm 1992 win.net
72 2 tháng 11 năm 1992 cren.net
73 3 tháng 11 năm 1992 path.net
74 4 tháng 11 năm 1992 quake.net
75 20 tháng 11 năm 1992 access.net
76 20 tháng 11 năm 1992 tsoft.net
77 23 tháng 11 năm 1992 inter.net
78 30 tháng 11 năm 1992 individual.net
79 4 tháng 12 năm 1992 raider.net
80 9 tháng 12 năm 1992 europa.net
81 21 tháng 12 năm 1992 demon.net
82 22 tháng 12 năm 1992 press.net
83 23 tháng 12 năm 1992 bc.net
84 1 tháng 1 năm 1993 internic.net InterNIC
85 4 tháng 1 năm 1993 cls.net
86 20 tháng 1 năm 1993 sam.net
87 9 tháng 2 năm 1993 kanren.net
88 11 tháng 2 năm 1993 ubs.net
89 15 tháng 2 năm 1993 digex.net
90 15 tháng 2 năm 1993 mobilecomm.net
91 17 tháng 2 năm 1993 xlink.net
92 18 tháng 2 năm 1993 fr.net
93 3 tháng 3 năm 1993 onenet.net
94 8 tháng 3 năm 1993 aco.net
95 24 tháng 3 năm 1993 clark.net
96 24 tháng 3 năm 1993 olympus.net
97 24 tháng 3 năm 1993 satlink.net
98 2 tháng 4 năm 1993 netcom.net
99 7 tháng 4 năm 1993 nl.net
100 13 tháng 4 năm 1993 ins.net
Nguồn:[2]

.mil[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 1 tháng 1 năm 1985 mil Defense Data Network

.gov[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 1 tháng 1 năm 1985 gov DARPA
1 Tháng 6 năm 1975[10] css.gov Central Security Service

.int[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 3 tháng 11 năm 1988 int Internet Assigned Numbers Authority
1 10 tháng 10 năm 1995 ffa.int Pacific Islands Forum Fisheries Agency
2 13 tháng 10 năm 1995 ip6.int Internet Assigned Numbers Authority
3 17 tháng 5 năm 1996 commonwealth.int Commonwealth of Nations
3 17 tháng 5 năm 1996 nsap.int Internet Assigned Numbers Authority
3 17 tháng 5 năm 1996 ymca.int Young Men's Christian Association
6 8 tháng 7 năm 1996 itu.int International Telecommunication Union
6 8 tháng 7 năm 1996 reliefweb.int ReliefWeb
8 8 tháng 8 năm 1996 tpc.int The Phone Company
9 17 tháng 8 năm 1996 adsn.int Internet Assigned Numbers Authority
10 20 tháng 8 năm 1996 cto.int Commonwealth Telecommunications Organisation
11 23 tháng 8 năm 1996 esa.int European Space Agency
12 18 tháng 9 năm 1996 wipo.int World Intellectual Property Organization
13 26 tháng 9 năm 1996 ohr.int Office of the High Representative in Bosnia and Herzegovina
14 5 tháng 12 năm 1996 iai.int Inter-American Institute for Global Change Research
15 24 tháng 12 năm 1996 sadc.int Southern African Development Community
16 27 tháng 12 năm 1996 ecb.int European Central Bank
17 14 tháng 1 năm 1997 eu.int European Union
18 12 tháng 2 năm 1997 oie.int World Organisation for Animal Health
19 24 tháng 2 năm 1997 iom.int International Organisation for Migration
20 1 tháng 3 năm 1997 interpol.int International Criminal Police Organization
21 23 tháng 4 năm 1997 un.int United Nations
22 20 tháng 5 năm 1997 comesa.int Common Market for Eastern and Southern Africa
23 26 tháng 8 năm 1997 nato.int North Atlantic Treaty Organization
24 31 tháng 8 năm 1997 ices.int International Council for the Exploration of the Sea
25 1 tháng 10 năm 1997 weu.int Western European Union
26 10 tháng 10 năm 1997 ecmwf.int European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
27 24 tháng 10 năm 1997 coe.int Council of Europe
28 27 tháng 10 năm 1997 efta.int European Free Trade Association
29 10 tháng 11 năm 1997 upov.int International Union for the Protection of New Varieties of Plants
30 28 tháng 1 năm 1998 idea.int International Institute for Democracy and Electoral Assistance
31 29 tháng 1 năm 1998 iaea.int International Atomic Energy Agency
31 29 tháng 1 năm 1998 icao.int International Civil Aviation Organization
31 29 tháng 1 năm 1998 upu.int Universal Postal Union
34 5 tháng 6 năm 1998 who.int World Health Organisation
35 25 tháng 9 năm 1998 bceao.int Central Bank of West African States
35 25 tháng 9 năm 1998 emep.int Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
35 25 tháng 9 năm 1998 idb.int Inter-American Development Bank
35 25 tháng 9 năm 1998 iic.int Inter-American Investment Corporation
39 29 tháng 9 năm 2000 uemoa.int West African Economic and Monetary Union
39 29 tháng 9 năm 2000 unccd.int United Nations Convention to Combat Desertification
41 10 tháng 9 năm 2001 apnic.int Asia-Pacific Network Information Centre
41 10 tháng 9 năm 2001 atma.int Internet Assigned Numbers Authority
41 10 tháng 9 năm 2001 basel.int Basel Convention
41 10 tháng 9 năm 2001 beac.int Bank of Central African States
41 10 tháng 9 năm 2001 ecowas.int Economic Community of West African States
41 10 tháng 9 năm 2001 era.int Academy of European Law
41 10 tháng 9 năm 2001 eurocontrol.int European Organisation for the Safety of Air Navigation
41 10 tháng 9 năm 2001 ilo.int International Labour Organization
41 10 tháng 9 năm 2001 inbar.int International Network for Bamboo and Rattan
41 10 tháng 9 năm 2001 ippc.int International Plant Protection Convention
41 10 tháng 9 năm 2001 issa.int International Social Security Association
41 10 tháng 9 năm 2001 ivi.int International Vaccine Institute
41 10 tháng 9 năm 2001 kedo.int Internet Assigned Numbers Authority
41 10 tháng 9 năm 2001 nasco.int North Atlantic Salmon Conservation Organization
41 10 tháng 9 năm 2001 nato-pa.int NATO Parliamentary Assembly
41 10 tháng 9 năm 2001 nib.int Nordic Investment Bank
41 10 tháng 9 năm 2001 oecd.int Organisation for Economic Co-Operation and Development
41 10 tháng 9 năm 2001 oiv.int International Organisation of Vine and Wine
41 10 tháng 9 năm 2001 pic.int Rotterdam Convention
41 10 tháng 9 năm 2001 pices.int North Pacific Marine Science Organization
41 10 tháng 9 năm 2001 redcross.int International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
41 10 tháng 9 năm 2001 spc.int Pacific Community
41 10 tháng 9 năm 2001 unesco.int United Nations Education, Scientific and Cultural Organization
41 10 tháng 9 năm 2001 unfccc.int United Nations Framework Convention on Climate Change
41 10 tháng 9 năm 2001 worldbank.int The World Bank
41 10 tháng 9 năm 2001 wto.int World Trade Organization
67 11 tháng 10 năm 2001 ifad.int International Fund for Agricultural Development
67 11 tháng 10 năm 2001 iica.int Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture
69 16 tháng 10 năm 2001 eumetsat.int European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites
69 16 tháng 10 năm 2001 wmo.int World Meteorological Organization
71 18 tháng 10 năm 2001 itso.int International Telecommunications Satellite Organization
72 5 tháng 11 năm 2001 oas.int Organization of American States
73 7 tháng 6 năm 2002 cde.int Centre for the Development of Enterprise
73 7 tháng 6 năm 2002 cta.int Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU
73 7 tháng 6 năm 2002 ectel.int Eastern Caribbean Telecommunications Authority
76 27 tháng 8 năm 2002 eurofish.int Eurofish
77 4 tháng 9 năm 2002 stcu.int Science and Technology Center in Ukraine
78 13 tháng 9 năm 2002 pops.int Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
79 18 tháng 10 năm 2002 idlo.int International Development Law Organization
80 1 tháng 11 năm 2002 eftasurv.int European Free Trade Association Surveillance Authority
81 19 tháng 11 năm 2002 las.int League of Arab States
82 23 tháng 1 năm 2003 eac.int East African Community
83 6 tháng 3 năm 2003 icc-cpi.int International Criminal Court
84 30 tháng 4 năm 2003 col.int The Commonwealth of Learning
85 1 tháng 5 năm 2003 cbd.int Convention on Biological Diversity
86 20 tháng 5 năm 2003 iccat.int International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
86 20 tháng 5 năm 2003 oiml.int International Organization of Legal Metrology
88 21 tháng 5 năm 2003 epo.int European Patent Office
88 21 tháng 5 năm 2003 eutelsatigo.int European Telecommunications Satellite Organization
88 21 tháng 5 năm 2003 nafo.int Northwest Atlantic Fisheries Organization
91 1 tháng 10 năm 2003 mercosur.int Southern Common Market
92 17 tháng 10 năm 2003 acp.int African, Caribbean and Pacific Group of States
92 17 tháng 10 năm 2003 cms.int Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
94 13 tháng 1 năm 2004 glfc.int Great Lakes Fishery Commission
95 16 tháng 1 năm 2004 ctbto.int Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban
96 30 tháng 6 năm 2005 apt.int Asia-Pacific Telecommunity
97 28 tháng 7 năm 2005 cospas-sarsat.int International Cospas-Sarsat Programme
98 16 tháng 8 năm 2005 iho.int International Hydrographic Organization
99 1 tháng 12 năm 2005 cedare.int Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe
100 18 tháng 1 năm 2006 sica.int Central American Integration System

.arpa[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ hạng Ngày đăng ký Tên miền Được đăng ký cho
0 1 tháng 1 năm 1985 arpa Internet Architecture Board (ban đầu do DARPA sử dụng)
1 27 tháng 9 năm 1994 in-addr.arpa Internet Architecture Board
2 14 tháng 9 năm 2000 e164.arpa Internet Architecture Board
3 10 tháng 11 năm 2001 ip6.arpa Internet Architecture Board
4 1 tháng 10 năm 2002 uri.arpa Internet Architecture Board
4 1 tháng 10 năm 2002 urn.arpa Internet Architecture Board
6 29 tháng 8 năm 2006 iris.arpa Internet Architecture Board
7 29 tháng 4 năm 2010 in-addr-servers.arpa Internet Architecture Board
7 29 tháng 4 năm 2010 ip6-servers.arpa Internet Architecture Board
9 30 tháng 9 năm 2013 ipv4only.arpa Internet Architecture Board
10 21 tháng 1 năm 2015 as112.arpa Internet Architecture Board
11 15 tháng 3 năm 2018 home.arpa Internet Architecture Board
Nguồn:[11]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Some interesting news from the world of CSnet...”. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2019.
 2. ^ a b c d “Oldest domains in the com, net, and org TLDs”. Frederic Cambus. 26 tháng 6 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.
 3. ^ “Managed Data Buys Stargate Chicago Center”. Data Center Knowledge. 27 tháng 8 năm 2008. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.
 4. ^ Duskic, Goran. “100 oldest dot com domains”. Jottings.com. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 7 năm 2007. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2022.
 5. ^ “Software.org Connects the Dots Between Software and Society”. www.bsa.org (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.[liên kết hỏng]
 6. ^ “Eligibility”. Educause. Truy cập ngày 5 tháng 10 năm 2021.
 7. ^ “Whois toronto.edu”.
 8. ^ “Jason Matthews”. illumos.org (bằng tiếng Anh). 20 tháng 8 năm 2010. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.
 9. ^ “Your mail to Jason Matthews <jason@broken.net>”. www.nanog.org. 26 tháng 7 năm 1997. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 10 năm 2015. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2018.
 10. ^ Zakon, R. (November 1997). Hobbes' Internet Timeline. Network Working Group. doi:10.17487/RFC2235. FYI 32. RFC 2235. https://tools.ietf.org/html/rfc2235. 
 11. ^ “IANA — .ARPA Domain”. www.iana.org. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2019.