Danh sách trò chơi của Capcom: M

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Sau đây là danh sách các trò chơi được phát triển, xuất bản hoặc cấp phép bởi Capcom

Tiêu đề Hệ máy Ngày phát hành Nhà phát triển JP NA EU AUS Ref(s)
Magic Sword Arcade 01990-07-23July 23, 1990 Capcom [1]
Super Nintendo Entertainment System 01992-05-29May 29, 1992 Minakuchi Engineering [1]
Xbox Live Arcade 02010-04-14April 14, 2010 Capcom [2]
PlayStation Network 02010-04-15April 15, 2010 [2]
Magical Tetris Challenge Arcade 01998 1998 Capcom [3]
Nintendo 64 01998-11-20November 20, 1998 [3]
PlayStation 01999-03-18March 18, 1999 [3]
Game Boy Color 01999-11-12November 12, 1999 [3]
Makaimura for WonderSwan WonderSwan 01999 1999 Capcom [4]
Mars Matrix: Hyper Solid Shooting Arcade 02000-04-01April 2000 Takumi Corporation [5]
Dreamcast 02000-11-09November 9, 2000 [5]
Marusa no Onna Nintendo Entertainment System 01989-09-19September 19, 1989 Capcom [6]
Marvel Super Heroes Arcade 01995-10-24October 24, 1995 Capcom [7]
Sega Saturn 01997-08-08August 8, 1997 [7]
PlayStation 01997-09-25September 25, 1997 [7]
PlayStation Network 02012-09-26September 26, 2012 [7]
Xbox Live Arcade [7]
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter Arcade 01997-07-01July 1997 Capcom [8]
Sega Saturn 01998-10-22October 22, 1998 [8]
Marvel Super Heroes vs. Street Fighter EX Edition PlayStation 01999-02-23February 23, 1999 Capcom [8]
Marvel Super Heroes In War of the Gems Super Nintendo Entertainment System 01996-10-18October 18, 1996 Capcom [9]
Marvel vs. Capcom Dreamcast 01999-03-25March 25, 1999 Capcom [10]
Marvel vs. Capcom 2 Dreamcast 02000-03-30March 30, 2000 Capcom [11]
iOS| 02012-04-25April 25, 2012 [11]
PlayStation 2 02002-09-19September 19, 2002 [11]
PlayStation Network 02009-08-13August 13, 2009 [11]
Xbox 02002-09-19September 19, 2002 [11]
Xbox Live Marketplace 02009-07-29July 29, 2009 [11]
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes Arcade 02000 2000 Capcom [11]
Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds PlayStation 3 02011-02-15February 15, 2011 Capcom/Eighting [12]
Xbox 360 [12]
Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes Arcade 01998-01-23January 23, 1998 Capcom [7]
Dreamcast 01999-03-25March 25, 1999 [7]
Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes EX Edition PlayStation 01999-11-11November 11, 1999 Capcom [7]
Marvel vs. Capcom: Infinite PlayStation 4 02017-09-19September 19, 2017 Capcom [13]
Microsoft Windows [13]
Xbox One [13]
Marvel vs. Capcom Origins PlayStation Network 02012-09-25September 25, 2012 Capcom [14]
Xbox Live Arcade 02012-09-26September 26, 2012 [14]
Maximo vs. Army of Zin PlayStation 2 02003-09-18September 18, 2003 Capcom [15]
PlayStation Network 02012-02-15February 15, 2012 [15]
Maximo: Ghosts to Glory PlayStation 2 02001-12-27December 27, 2001 Capcom [16]
PlayStation Network 02011-10-04October 4, 2011 [16]
MaXplosion iOS| 02011 2011 Capcom [17]
Mega Man Nintendo Entertainment System 01987-12-17December 17, 1987 Capcom [18]
PlayStation 01999-08-05August 5, 1999 [19]
Android 02017-01-05January 5, 2017 [20]
Mega Man & Bass Super Nintendo Entertainment System 01998-04-24April 24, 1998 Capcom [21]
Game Boy Advance 02002-08-10August 10, 2002 [22]
Mega Man 2 Nintendo Entertainment System 01988-12-24December 24, 1988 Capcom [23]
PlayStation 01999-09-02September 2, 1999 [24]
iOS| 02009-03-26March 26, 2009 [25]
Mega Man 2: The Power Fighters Arcade 01996-07-09July 9, 1996 Capcom [26]
Mega Man 3 Nintendo Entertainment System 01990-09-28September 28, 1990 Capcom [27]
PlayStation 01999-09-14September 14, 1999 [28]
Mega Man 4 Nintendo Entertainment System 01991-12-06December 6, 1991 Capcom [29]
PlayStation 01999-10-28October 28, 1999 [30]
Mega Man 5 Nintendo Entertainment System 01992-12-04December 4, 1992 Capcom [31]
PlayStation 01999-11-25November 25, 1999 [32]
Mega Man 6 Nintendo Entertainment System 01993-11-05November 5, 1993 Capcom [33]
PlayStation 01999-12-09December 9, 1999 [34]
Mega Man 64 Nintendo 64 02000-11-22November 22, 2000 Capcom [35]
Mega Man 7 Super Nintendo Entertainment System 01995-03-24March 24, 1995 Capcom [36]
Mega Man 8 PlayStation 01996-12-17December 17, 1996 Capcom [37]
Sega Saturn 01997-01-17January 17, 1997 [37]
Mega Man 9 WiiWare 02008-09-22September 22, 2008 Inti Creates/Capcom [38]
PlayStation Network 02008-09-25September 25, 2008 [38]
Xbox Live Marketplace 02008-10-01October 1, 2008 [38]
Mega Man 90Mega Man 10 WiiWare 02010-03-01March 1, 2010 Inti Creates/Capcom [39]
PlayStation Network 02010-03-09March 9, 2010 [39]
Xbox Live Marketplace 02010-03-31March 31, 2010 [39]
Mega Man 11 Microsoft Windows 02018-10-02October 2, 2018 Capcom [40]
Nintendo Switch [40]
PlayStation 4 [40]
Xbox One [40]
Mega Man Anniversary Collection GameCube 02004-06-23June 23, 2004 Atomic Planet Entertainment [41]
PlayStation 2 [41]
Xbox 02005-03-15March 15, 2005 [42]
Mega Man Battle & Chase PlayStation 01997-03-20March 20, 1997 Capcom [43]
Mega Man Battle Chip Challenge Game Boy Advance 02003-08-08August 8, 2003 Inti Creates/Capcom [44]
Mega Man Battle Network Game Boy Advance 02001-03-21March 21, 2001 Capcom [45]
Mega Man Battle Network 2 Game Boy Advance 02001-12-14December 14, 2001 Capcom [46]
Mega Man Battle Network 3 Game Boy Advance 02002-12-06December 6, 2002 Capcom [47][48]
Mega Man Battle Network 4 Game Boy Advance 02003-12-14December 14, 2003 Capcom [49][50]
Mega Man Battle Network 5 Game Boy Advance 02004-12-09December 9, 2004 Capcom [51]
Nintendo DS 02005-07-21July 21, 2005 [51]
Mega Man Battle Network 6 Game Boy Advance 02005-11-23November 23, 2005 Capcom [52]
Mega Man: Dr. Wily's Revenge Game Boy 01991-07-26July 26, 1991 Minakuchi Engineering [53]
Mega Man II Game Boy 01991-12-20December 20, 1991 Japan System House [54]
Mega Man III Game Boy 01992-12-11December 11, 1992 Minakuchi Engineering [54]
Mega Man IV Game Boy 01993-10-29October 29, 1993 Minakuchi Engineering [54]
Mega Man Legends PlayStation 01997-12-18December 18, 1997 Capcom [55]
Microsoft Windows 02001-02-23February 23, 2001 [56]
PlayStation Portable 02005-08-04August 04, 2005 [56]
Mega Man Legends 2 PlayStation 02000-04-20April 20, 2000 Capcom [57]
Microsoft Windows 02005-09-08September 08, 2005 [57]
PlayStation Portable 02003-05-30May 30, 2003 [57]
Mega Man Legends 3 Nintendo 3DS Cancelled Capcom [58]
Mega Man Mania Game Boy Advance Cancelled Capcom [41]
Mega Man Network Transmission GameCube 02003-03-06March 6, 2003 Arika [59]
Mega Man Powered Up PlayStation Portable 02006-03-02March 2, 2006 Capcom [60]
PlayStation Network 02009-12-16December 16, 2009 [61]
Mega Man Soccer Super Nintendo Entertainment System 01994-02-17February 17, 1994 Sun L [27]
Mega Man Star Force Nintendo DS 02006-12-14December 14, 2006 Capcom [62]
Mega Man Star Force 2 Nintendo DS 02007-11-22November 22, 2007 Capcom [63]
Mega Man Star Force 3 Nintendo DS 02008-11-13November 13, 2008 Capcom [64]
Mega Man Universe PlayStation Network Cancelled Capcom [65]
Xbox Live Marketplace [65]
Mega Man V Game Boy 01994-07-22July 22, 1994 Minakuchi Engineering [66]
Mega Man X Super Nintendo Entertainment System 01993-12-17December 17, 1993 Capcom [67]
DOS 01995-03-10March 10, 1995 Rozner Labs [67]
Virtual Console 02011 2011 Capcom [67]
Android 02011-11-18November 18, 2011 [68]
iOS| 02011-12-21December 21, 2011 [69]
Mega Man X Collection GameCube 02006-01-10January 10, 2006 Capcom [70]
PlayStation 2 [70]
Mega Man X: Command Mission GameCube 02004-07-29July 29, 2004 Capcom [71]
PlayStation 2 [71]
Mega Man X Legacy Collection Microsoft Windows 02018-07-24July 24, 2018 Capcom [72]
Nintendo Switch [72]
PlayStation 4 [72]
Xbox One [72]
Mega Man X Legacy Collection 2 Microsoft Windows 02018-07-24July 24, 2018 Capcom [72]
Nintendo Switch [72]
PlayStation 4 [72]
Xbox One [72]
Mega Man X2 Super Nintendo Entertainment System 01994-12-16December 16, 1994 Capcom [73]
Mega Man X3 Super Nintendo Entertainment System 01995-12-01December 1, 1995 Minakuchi Engineering [74]
PlayStation 01996-04-26April 26, 1996 Capcom [74]
Sega Saturn [74]
Microsoft Windows 01997-03-28March 28, 1997 [74]
Virtual Console 02014-08-28August 28, 2014 Minakuchi Engineering [75]
Mega Man X4 PlayStation 01997-08-01August 01, 1997 Capcom [76]
Sega Saturn [76]
Microsoft Windows 01998-12-03December 03, 1998 [76]
PlayStation Network 02014-12-17December 17, 2014 [77]
Mega Man X5 PlayStation 02000-11-30November 30, 2000 Capcom [78]
Microsoft Windows 02001-07-30July 30, 2001 [79]
PlayStation Network 02014-09-09September 9, 2014 [80]
Mega Man X6 PlayStation 02001-11-29November 29, 2001 Capcom [81]
Microsoft Windows 02002-12-13December 13, 2002 [81]
PlayStation Network 02015-07-08July 8, 2015 [81]
Mega Man X7 PlayStation 2 02003-07-17July 17, 2003 Capcom [82]
Microsoft Windows 02004 2004 [82]
Mega Man X8 PlayStation 2 02004-12-07December 7, 2004 Capcom [83]
Microsoft Windows 02005-03-10March 10, 2005 [84]
PlayStation Network 02015-12-16December 16, 2015 [83]
Mega Man Xtreme Game Boy Color 02000-10-20October 20, 2000 Capcom [85]
Mega Man Xtreme 2 Game Boy Color 02001-07-19July 19, 2001 Capcom [86]
Virtual Console 02013-12-25December 25, 2013 [87]
Mega Man Zero Game Boy Advance 02014-10-22October 22, 2014 Inti Creates [88]
Virtual Console 02013-12-25December 25, 2013 [89]
Mega Man Zero 2 Game Boy Advance 02003-05-02May 2, 2003 Inti Creates [90]
Virtual Console 02015-01-07January 7, 2015 [89]
Mega Man Zero 3 Game Boy Advance 02004-04-23April 23, 2004 Inti Creates [91]
Virtual Console 02015-03-26March 26, 2015 [92]
Mega Man Zero 4 Game Boy Advance 02005-04-21April 21, 2005 Inti Creates/Natsume [93]
Virtual Console 02015-05-14May 14, 2015 [93]
Mega Man Zero Collection Nintendo DS 02010-06-08June 8, 2010 Inti Creates [94]
Mega Man ZX Nintendo DS 02006-07-06July 6, 2006 Inti Creates [95]
Mega Man ZX Advent Nintendo DS 02007-07-12July 12, 2007 Inti Creates [96]
Mega Man: Maverick Hunter X PlayStation Portable 02005-12-15December 15, 2005 Capcom [97]
Mega Man: The Power Battle Arcade 01995-10-18October 18, 1995 Capcom [98]
Mega Man: The Wily Wars Sega Mega Drive/Genesis 01994-10-21October 21, 1994 Minakuchi Engineering [99]
Mega Twins Amiga 01991 1991 [100]
Arcade 01990-06-19June 19, 1990 Capcom [100]
Atari ST 01991 1991 Twilight [100]
PC Engine 01992 1992 NEC Avenue [100]
Sega Mega Drive/Genesis 01994 1994 Visco [100]
Mercs Amiga 01990-04-01April 1990 Tiertex [101]
Amstrad CPC [101]
Arcade 01990-03-02March 2, 1990 Capcom [101]
Atari ST 01990-04-01April 1990 Tiertex [101]
Commodore 64 [101]
Virtual Console 02009-02-09February 9, 2009 [102]
ZX Spectrum 01990-04-01April 1990 [101]
Metal Walker Game Boy Color 01999-12-24December 24, 1999 Capcom [103]
Mickey Mousecapade Nintendo Entertainment System 01987-03-06March 6, 1987 Hudson Soft [104]
Mickey's Dangerous Chase Game Boy 01991-05-15May 15, 1991 Now Production [105]
Mighty Final Fight Nintendo Entertainment System 01993-06-11June 11, 1993 Capcom [106]
Virtual Console 02014-01-29January 29, 2014 [106]
Minute to Win It iOS| 02011-03-17March 17, 2011 Capcom [107]
Mizushima Shinji no Daikoushien Nintendo Entertainment System 01990-10-26October 26, 1990 Capcom [108]
Mobile Suit Gundam SEED: Federation vs ZAFT Arcade 02005-07-01July 2005 Capcom [109]
PlayStation 2 02005-11-17November 17, 2005 [109]
PlayStation Portable 02007-04-05April 5, 2007 [109]
Mobile Suit Gundam: AEUG Vs Titans Arcade 02003-09-01September 2003 Capcom [110]
PlayStation 2 [110]
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon Arcade 02001-12-06December 6, 2001 Capcom [111]
PlayStation 2 [111]
Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon DX Dreamcast 02001-12-06December 6, 2001 Capcom [111]
Monster Hunter PlayStation 2 02004-03-11March 11, 2004 Capcom [112]
Monster Hunter 2 PlayStation 2 02006-02-16February 16, 2006 Capcom [113]
Monster Hunter 3 Ultimate Nintendo 3DS 02011-12-10December 10, 2011 Capcom [114]
Wii U 02012-12-08December 8, 2012 [114]
Monster Hunter 4 Nintendo 3DS 02013-09-14September 14, 2013 Capcom [115]
Monster Hunter Freedom PlayStation Portable 02005-12-01December 1, 2005 Capcom [116]
Monster Hunter Freedom 2 PlayStation Portable 02007-02-22February 22, 2007 Capcom [117]
Monster Hunter Freedom Unite PlayStation Portable 02008-03-27March 27, 2008 Capcom [118]
iOS| 02014-05-08May 8, 2014 [119]
Monster Hunter: Frontier G Microsoft Windows 02013-04-17April 17, 2013 Capcom [120]
Xbox 360 [120]
PlayStation 3 02013-11-20November 20, 2013 [120]
Wii U 02013-12-11December 11, 2013 [120]
PlayStation Vita 02014-08-13August 13, 2014 [121]
Monster Hunter Frontier Online Microsoft Windows 02007-06-21June 21, 2007 Capcom [122]
Xbox Live Marketplace 02010-06-24June 24, 2010 [122]
Monster Hunter G PlayStation 2 02005-01-20January 20, 2005 Capcom [123]
Wii 02009-04-23April 23, 2009 [123]
Monster Hunter Generations / Monster Hunter X Nintendo 3DS 02015-11-28November 28, 2015 Capcom [124]
02016-07-15July 15, 2016 [125]
Monster Hunter Generations Ultimate Nintendo Switch 02015-11-28November 28, 2015 Capcom [126]
Monster Hunter Portable 3rd PlayStation Portable 02010-12-01December 1, 2010 Capcom [127]
Monster Hunter Portable 3rd HD ver. PlayStation 3 02011-08-25August 25, 2011 Capcom [128]
Monster Hunter Stories Nintendo 3DS 02016-10-08October 8, 2016 Marvelous [129]
Monster Hunter Tri Wii 02009-08-01August 1, 2009 Capcom [130]
Monster Hunter: World PlayStation 4 02018-01-26January 26, 2018 Capcom [131]
Xbox One [131]
Microsoft Windows 02018-08-09August 9, 2018 [131]
Monster Hunter XX Nintendo 3DS 02017-03-18March 18, 2017 Capcom [132]
Monster Hunter XX: Nintendo Switch Ver. Nintendo Switch 02017-08-25August 25, 2017 Capcom [133]
MotoGP Wii 02008-10-30October 30, 2008 Milestone S.r.l. [134]
MotoGP '07 PlayStation 2 02007-10-01October 1, 2007 Milestone S.r.l. [135]
MotoGP '08 PlayStation 2 02008-10-24October 24, 2008 Milestone S.r.l. [136]
PlayStation 3 [136]
Xbox 360 [136]
Microsoft Windows [136]
MotoGP 09/10 PlayStation 3 02010-03-18March 18, 2010 Monumental Games [137]
Xbox 360 [137]
MotoGP 10/11 PlayStation 3 02011-03-15March 15, 2011 Monumental Games [138]
Xbox 360 [138]
Mr. Bill iOS| 02010-09-24September 24, 2010 Capcom [139]
Muscle Bomber CPS Changer 01993-07-13July 13, 1993 Capcom [140]
Muscle Bomber 2 CPS Changer 01994-09-02September 2, 1994 Capcom [140]
Muscle Bomber Duo Arcade 01993-12-06December 6, 1993 Capcom [141][142]
Muscle Bomber: The Body Explosion FM Towns 01993-07-13July 13, 1993 Capcom [140]

Tham khảo[edit | edit source]

 1. ^ a ă “Magic Sword Release Information for SNES - GameFAQs”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2009. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2017. 
 2. ^ a ă “Joystiq - Capcom porting Final Fight and Magic Sword to Xbox Live Arcade and PlayStation Network.”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 9 năm 2017. 
 3. ^ a ă â b “Magical Tetris Challenge”. GameFAQs. 
 4. ^ “Hardcore Gaming 101:Ghosts 'n Goblins”. Tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2014. 
 5. ^ a ă Mars Matrix Review
 6. ^ “Marusa no Onna”. Giant Bomb. 
 7. ^ a ă â b c d đ e “Marvel Super Heroes Review - Game Revolution”. Web.archive.org. 3 tháng 2 năm 2001. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 2 năm 2001. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2013. 
 8. ^ a ă â “Marvel Super Heroes Vs. Street Fighter”. Killer List of Videogames. Truy cập ngày 31 tháng 12 năm 2015. 
 9. ^ “Marvel Super Heroes in War of the Gems”. AllGame. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2015. 
 10. ^ “Marvel vs. Capcom (Preview)”. Official U.S. PlayStation Magazine 2 (4). Tháng 1 năm 1999. tr. 48. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2015. 
 11. ^ a ă â b c d đ Dunham, Jeremy (18 tháng 11 năm 2002). “Marvel vs. Capcom 2”. IGN. Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2015. 
 12. ^ a ă Killian, Seth (19 tháng 4 năm 2010). “Captivate 2010: Marvel Vs Capcom 3: Fate of Two Worlds!!!”. Capcom-Unity. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2010. 
 13. ^ a ă â Walker, Ian (27 tháng 4 năm 2017). “Marvel vs. Capcom Infinite Wants Even Newbies To Have a Blast”. Kotaku. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 27 tháng 4 năm 2017. 
 14. ^ a ă Goldfarb, Andrew (5 tháng 7 năm 2012). “MARVEL VS. CAPCOM ORIGINS HITS XBLA, PSN IN SEPTEMBER”. IGN. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2016. 
 15. ^ a ă Mason, Lisa (tháng 2 năm 2004). “Maximo vs Army of Zin”. Game Informer (130): 96. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 2 năm 2005. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2016. 
 16. ^ a ă Reiner, Andrew (tháng 3 năm 2002). “Maximo: Ghosts to Glory”. Game Informer (107): 76. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 3 năm 2008. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2016. 
 17. ^ Mitchell, Richard (11 tháng 7 năm 2011). “Ms. 'Splosion Man contains a hidden dig at Capcom”. Joystiq. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2011. 
 18. ^ Nintendo staff. “NES Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 19. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 94–5. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 20. ^ Dotson, Carter. 'Mega Man' 1-6 Releasing for iOS and Android on January 5th”. Touch Arcade. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2016. 
 21. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 60–3. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 22. ^ Mega Man & Bass Releases on the GBA”. GameZone. 11 tháng 3 năm 2003. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2010. 
 23. ^ Nintendo staff. “NES Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 21 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 24. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 96–7. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 25. ^ Buchanan, Levi (26 tháng 3 năm 2009). Mega Man II on App Store”. IGN. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2017. 
 26. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 79. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 27. ^ a ă Nintendo staff. “NES Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 21 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 28. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 98–9. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 29. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 22–7. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 30. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 100–7. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 31. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 28–33. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 32. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 102–3. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 33. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 34–9. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 34. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 104–5. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 35. ^ “Review – Mega Man 8”. Game Informer (Sunrise Publications). Tháng 12 năm 1998. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 9 năm 1999. 
 36. ^ Business Wire staff (5 tháng 9 năm 1995). “Capcom's Fall Line Up of Super Nintendo Products Exceed Sales Expectations; Game Leader Supports Viable 16-bit Market with Five Titles.”. Business Wire. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2010. 
 37. ^ a ă Capcom staff (tháng 1 năm 1997). Mega Man Celebrates Tenth Birthday With 32-Bit Bang” (Thông cáo báo chí). Capcom. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 1997. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2010. 
 38. ^ a ă â “Capcom Unleashes Mega Man 9 for Digital Download” (Thông cáo báo chí). Capcom. 22 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2010. 
 39. ^ a ă â pklepek (11 tháng 2 năm 2010). Mega Man 10 Release Dates For Xbox Live Arcade, PlayStation Network, WiiWare”. G4. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2010. 
 40. ^ a ă â b Gartenberg, Chaim (4 tháng 12 năm 2017). “Capcom announces Mega Man 11 with new hand-drawn art style”. The Verge. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 4 tháng 12 năm 2017. 
 41. ^ a ă â Adams, David (23 tháng 6 năm 2004). “Mega Man Anniversary Collection Ships”. IGN. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2009. 
 42. ^ Adams, David (15 tháng 3 năm 2005). “Mega Man Collection Ships”. IGN. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2009. 
 43. ^ Video Games staff (tháng 4 năm 1998). “Tests: Mega Man Battle & Chase”. Video Games (bằng tiếng Đức) (Markt Anfang): 89. 
 44. ^ 製品情報 (bằng tiếng Japanese). Inti Creates. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2011. 
 45. ^ Famitsu staff (29 tháng 3 năm 2001). “ゲームソフト販売ランキング TOP30” [Gamesoft Marketing Rankings Top 30]. Famitsu (bằng tiếng Japanese). Enterbrain. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2011. 
 46. ^ “【GBA】発売まであと1ヵ月! 『バトルネットワーク ロックマン エグゼ2』” [[GBA] A Month To Go Until Launch! "Mega Man Battle Network 2"] (bằng tiếng Japanese). Famitsu. 17 tháng 11 năm 2001. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2011. 
 47. ^ “Mega Man Battle Network 3 Blue for Game Boy Advance”. GameRankings. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010. 
 48. ^ “Mega Man Battle Network 3 White for Game Boy Advance”. GameRankings. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010. 
 49. ^ “Mega Man Battle Network 4 Blue Moon for Game Boy Advance”. GameRankings. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010. 
 50. ^ “Mega Man Battle Network 4 Red Sun for Game Boy Advance”. GameRankings. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2010. 
 51. ^ a ă Frank Provo (8 tháng 7 năm 2005). “Mega Man Battle Network 5: Team Protoman Review”. GameSpot. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2007. 
 52. ^ Sanders, Kathleen (13 tháng 6 năm 2006). “Mega Man Battle Network Connects”. IGN. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2012. 
 53. ^ Nintendo staff. “Game Boy (original) Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 54. ^ a ă â “Game Boy (original) Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 55. ^ “GameRankings: Megaman Legends (PS)”. GameRankings. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2010. 
 56. ^ a ă “GameRankings: Megaman Legends (PC)”. GameRankings. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2010. 
 57. ^ a ă â “GameRankings: Megaman Legends 2”. GameRankings. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2010. 
 58. ^ “Mega Man Legends 3 officially cancelled”. 5 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2011. 
 59. ^ GameZone staff (17 tháng 6 năm 2003). “Capcom Releases Mega Man Network Transmission on GameCube”. GameZone. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2010. 
 60. ^ Thorsen, Tor (14 tháng 3 năm 2006). “Shippin' Out 3/13-3/17: Outfit, Parallel Lines, MGS3: Subsistence”. GameSpot. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2015. 
 61. ^ Famitsu staff (15 tháng 12 năm 2009). “『ロックマン』シリーズ4作品がPlayStation Storeで配信決定”. Famitsu (bằng tiếng Japanese). Enterbrain. Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2010. 
 62. ^ Sinclair, Brendan (6 tháng 8 năm 2007). “Shippin' Out August 6-10: Boogie, Mega Man Star Force”. GameSpot. CBS Interactive. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2012. 
 63. ^ “Mega Man Star Force 2 announced for North America this June”. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2008. 
 64. ^ Capcom staff (30 tháng 6 năm 2009). Mega Man Star Force 3 blazes to North American retailers on Nintendo DS”. Capcom Entertainment. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2009. 
 65. ^ a ă Ashcraft, Brian (31 tháng 3 năm 2011). “Mega Man Universe Is Totally Canceled”. Kotaku. Gawker Media. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2015. 
 66. ^ Nintendo staff. “Game Boy (original) Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 67. ^ a ă â Mega Man X: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 6–15. ISBN 978-1-897376-80-5. 
 68. ^ Android Market staff. ロックマンX (月額:カプコンパーティー) [Rockman X (Monthly: Capcom Party)] (bằng tiếng Japanese). Android Market. Truy cập ngày 14 tháng 12 năm 2011. [liên kết hỏng]
 69. ^ Spencer (21 tháng 12 năm 2011). Mega Man X Launch Octopuses Onto iPhone”. Siliconera. Truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2011. 
 70. ^ a ă Dunham, Jeremy (10 tháng 1 năm 2006). “Mega Man X Ships to Stores”. IGN. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2010. 
 71. ^ a ă “The Blue Bomber Levels Up with the Release of Mega Man X: Command Mission. GameSpot. CBS Interactive. 21 tháng 9 năm 2004. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2010. 
 72. ^ a ă â b c d đ e Barder, Ollie (11 tháng 4 năm 2018). 'Mega Man X Legacy Collection' Will Be Released This Summer And Will Come To The Switch This Time”. Forbes. Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2018. 
 73. ^ Mega Man X: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 16–27. ISBN 978-1-897376-80-5. 
 74. ^ a ă â b Mega Man X: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 28–39. ISBN 978-1-897376-80-5. 
 75. ^ Reed, Philip J (7 tháng 9 năm 2014). “Mega Man X3 (Wii U eShop / SNES) Review”. Nintendo Life. Gamer Network. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2016. 
 76. ^ a ă â GameSpot Staff (24 tháng 9 năm 1997). Mega Man X4 Hits Stores”. GameSpot. CBS Interactive. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2010. 
 77. ^ Hilliard, Kyle (26 tháng 8 năm 2014). Mega Man X4 And X5 Heading To PlayStation 3 And Vita”. Game Informer. GameStop. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2014. 
 78. ^ “Mega Man X5 Now Available” (Thông cáo báo chí). Capcom. 1 tháng 2 năm 2001. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 12 năm 2004. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2010. 
 79. ^ Capcom staff. “PC 洛克人X5” [PC Rockman X5] (bằng tiếng Chinese). Capcom. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2012. 
 80. ^ “Mega Man X5: System Requirements”. Allgame. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2011. 
 81. ^ a ă â IGN Staff (7 tháng 12 năm 2001). “Mega Man X6”. IGN. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2011. 
 82. ^ a ă jkdmedia (14 tháng 10 năm 2003). “Capcom Ships MEGA MAN X7 for the PS2 - News”. GameZone. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2011. 
 83. ^ a ă Surette, Tim (7 tháng 12 năm 2004). “Viewtiful Joe 2, Mega Man X8 double-team PS2”. GameSpot. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2010. 
 84. ^ Mega Man X: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 69–77. ISBN 978-1-897376-80-5. 
 85. ^ Capcom staff (10 tháng 1 năm 2001). Mega Man Xtreme Now Available, Metal Walker Coming Soon”. Nintendo. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2002. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2012. 
 86. ^ Nintendo staff. “Game Boy Color Games” (PDF). Nintendo. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 14 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2011. 
 87. ^ Nintendo eShop - Mega May
 88. ^ IGN staff (10 tháng 9 năm 2002). Mega Man Zero Ships”. IGN. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2012. 
 89. ^ a ă “Virtual Console update: GBA titles, Breath of Fire and more”. 9 tháng 6 năm 2014. 
 90. ^ Scott, Jonathan (16 tháng 10 năm 2003). Mega Man Zero 2 Now Available”. IGN. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2012. 
 91. ^ Kohler, Chris (5 tháng 10 năm 2004). “Mega Man Zero 3 explodes onto shelves”. GameSpot. CBS Interactive. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2010. 
 92. ^ MM Battle Network 4 AND Zero 3 now on the NA Wii U eShop
 93. ^ a ă GameSpot staff (4 tháng 10 năm 2005). Mega Man Zero returns to GBA”. GameSpot. CBS Interactive. Truy cập ngày 17 tháng 7 năm 2010. 
 94. ^ Makuch, Eddie (11 tháng 6 năm 2010). “Shippin' Out June 6-12: Green Day: Rock Band, Metal Gear Solid PSP”. GameSpot. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2017. 
 95. ^ Hatfield, Daemon (12 tháng 9 năm 2006). Mega Man ZX Slides Into Stores”. IGN. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2010. 
 96. ^ Magrino, Tom (22 tháng 10 năm 2007). “Shippin' Out October 22–26: Ratchet & Clank, Jericho, Conan, Phoenix Wright”. GameSpot. CBS Interactive. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2010. 
 97. ^ IGN staff (1 tháng 2 năm 2006). “Capcom Releases Mega Man Maverick Hunter X. IGN. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2010. 
 98. ^ Mega Man: Official Complete Works. Udon Entertainment. 6 tháng 1 năm 2010. tr. 78. ISBN 978-1-897376-79-9. 
 99. ^ “Wily Wars Hits Sega Channel”. GamePro (Infotainment World, Inc.) (67): 162. Tháng 2 năm 1995. ISSN 1042-8658. 
 100. ^ a ă â b c “Mega Twins”. Killer List of Videogames. 
 101. ^ a ă â b c d MegaTech rating, EMAP, issue 6, page 79, June 1992
 102. ^ Coming Soon to a Virtual Console near you...
 103. ^ Griffith, Jon (2001). “Metal Walker Review”. IGN. Truy cập ngày 11 tháng 11 năm 2009. 
 104. ^ Miller, Skyler. “Mickey Mousecapade - Review”. Allgame. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2013. 
 105. ^ Mickey's Dangerous Chase Lưu trữ 2012-09-03 tại Wayback Machine. at GameFAQs
 106. ^ a ă “Mighty Final Fight”. MobyGames. 
 107. ^ “Capcom Mobile Releases Minute to Win It for iPhone, iPod touch and iPad”. IGN. 17 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2017. 
 108. ^ “Mizushima Shinji no Daikoushien”. GameFAQs. 
 109. ^ a ă â “Gundam Seed: Rengou vs. Z.A.F.T. Portable”. GameFAQs. 
 110. ^ a ă “Mobile Suit Gundam Z: AEUG vs. Titans”. GameFAQs. 
 111. ^ a ă â ドリームキャスト - 機動戦士ガンダム連邦vs.ジオン&DX. Weekly Famitsu. No.915 Pt.2. Pg.48. 30 June 2006.
 112. ^ “Monster Hunter”. Official U.S. PlayStation Magazine: 134. Tháng 11 năm 2004. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 12 năm 2015. Truy cập ngày 22 tháng 12 năm 2015. 
 113. ^ “Monster Hunter 2”. IGN. 
 114. ^ a ă “Monster Hunter 3 Ultimate coming to Nintendo 3DS and Wii U”. Capcom Unity. 13 tháng 9 năm 2012. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2012. 
 115. ^ Whitehead, Thomas (4 tháng 7 năm 2012). “Monster Hunter 4 Director Says It's All About 'Adventure'. Nintendo Life. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2016. 
 116. ^ EGM staff (tháng 6 năm 2006). “Monster Hunter Freedom”. Electronic Gaming Monthly (204): 118. 
 117. ^ EGM staff (tháng 10 năm 2007). “Monster Hunter Freedom 2”. Electronic Gaming Monthly (220): 103. 
 118. ^ Athab, Majed (9 tháng 10 năm 2008). “TGS 08: Capcom announces US-bound Monster Hunter Freedom Unite”. Engadget (Joystiq). Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2015. 
 119. ^ Musgrave, Shaun (4 tháng 7 năm 2016). 'Monster Hunter Freedom Unite' is Updated and Back in the App Store”. TouchArcade. [. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2016. 
 120. ^ a ă â b 2012-09-02, Monster Hunter Frontier G Announced For Release In April 2013, Silicon Era
 121. ^ 2013-09-18, TGS: Monster Hunter: Frontier G Announced for Vita, IGN
 122. ^ a ă “Xbox 360:『モンスターハンター フロンティアG』公式ビギナーサイト”. Xbox 360:『モンスターハンター フロンティアG』公式ビギナーサイト. 
 123. ^ a ă “KDDI announces "Multi-Matching BB" service for Korea -Capcom to release "Monster Hunter G" on January 20th-”. CapcomKDDI. 13 tháng 1 năm 2005. Truy cập ngày 26 tháng 5 năm 2011. 
 124. ^ Matulef, Jeffrey (20 tháng 7 năm 2015). “Watch 26 minutes of Monster Hunter X gameplay”. Eurogamer. Gamer Network. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 8 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2018. 
 125. ^ Strom, Steven (12 tháng 5 năm 2016). “Monster Hunter Generations Release Date Announced”. IGN. Ziff Davis. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2018. 
 126. ^ “Capcom announces E3 2018 lineup”. Gematsu. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2018. 
 127. ^ Spencer. March 16, 2010. 12:51am (16 tháng 3 năm 2010). “Monster Hunter Portable 3rd Announced For PSP [Update”. Siliconera. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2012. 
 128. ^ “3D Monster Hunter Set For PS3”. Andriasang.com. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2012. 
 129. ^ Osborn, Alex (13 tháng 4 năm 2016). “Monster Hunter Stories Announced for Nintendo 3DS”. IGN. Ziff Davis. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2016. 
 130. ^ Barber, Tyler (22 tháng 12 năm 2009). “Capcom Delays Four Big Games”. GameSpy. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2009. 
 131. ^ a ă â Frank, Allegra (12 tháng 6 năm 2017). “Monster Hunter World coming to PS4 and more”. Polygon. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2017. 
 132. ^ Skrebels, Joe (27 tháng 10 năm 2016). “Monster Hunter XX Announced for Japan”. IGN. Ziff Davis. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2018. 
 133. ^ Romano, Sal (30 tháng 8 năm 2017). “Media Create Sales: 8/21/17 – 8/27/17”. Gematsu. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2018. 
 134. ^ Light, Austin (17 tháng 4 năm 2009). “MotoGP Review (Wii)”. GameSpot. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2016. 
 135. ^ Miller, Greg (22 tháng 10 năm 2007). “MotoGP '07 Review (PS2)”. IGN. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2016. 
 136. ^ a ă â b Goble, Gord (6 tháng 11 năm 2008). “MotoGP '08 Review (PC, PS2, PS3, XBOX 360)”. 1UP.com. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2016. 
 137. ^ a ă Kato, Matthew (5 tháng 4 năm 2010). “MotoGP 09/10: MotoGP gets off to a good start”. Game Informer. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2016. 
 138. ^ a ă Robinson, Martin (18 tháng 3 năm 2011). “MotoGP 10/11 Review”. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2017. 
 139. ^ Fletcher, JC (25 tháng 9 năm 2010). “Oh no! Capcom releases Mr. Bill game for iOS”. Engadget. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2017. 
 140. ^ a ă â “Saturday Night Slam Masters”. Killer List of Videogames. 
 141. ^ “Muscle Bomber Duo - Heat Up Warriors”. Killer List of Videogames. 
 142. ^ “Muscle Bomber Duo - Ultimate Team Battle”. Killer List of Videogames.