Họ Rắn nước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Họ Rắn nước
Khoảng thời gian tồn tại: Oligocen - gần đây
Colubridae
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Chordata
Lớp: Reptilia
Bộ: Squamata
Phân bộ: Serpentes
Liên họ: Colubroidea
Họ: Colubridae
Oppel, 1811

Họ Rắn nước (tên khoa học là Colubridae), là một họ thuộc bộ phụ rắn.

Đặc điểm chung của họ Rắn nước[sửa | sửa mã nguồn]

 • Các loài trong họ không có di tích đai hông và chi sau, chỉ còn 1 lá phổi phải.
 • Đa số các loài trong họ đều không có nọc độc.

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Rắn hổ trâu

Theo truyền thống, họ Colubridae đã được định nghĩa không như là một nhóm tự nhiên, do nhiều chi/loài trên thực tế có quan hệ họ hàng gần với các nhóm rắn khác, chẳng hạn với họ rắn hổ, hơn là với nhau trong nội bộ họ này[1]. Như thế, dường như nó là một đơn vị phân loại thùng rác chứa các loài rắn không phù hợp để xếp vào chỗ nào khác[2].

Họ Rắn nước như định nghĩa này bao gồm trên 1.800 loài[3]. Sự phân chia họ Colubridae thành 12 phân họ lần đầu tiên được đề cập tới trong nghiên cứu của Zaher (1999)[4] bao gồm:

Một số nghiên cứu phát sinh chủng loài gần đây như Lawson et al., 2005[5]; Vidal et al., 2007[6]; Wiens et al., 2008[7]; Zaher et al., 2009[8]; Pyron et al., 2010[9] đã tách họ Colubridae đa ngành này thành các họ sau:

Phát sinh chủng loài[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đây là 2 biểu đồ nhánh phát sinh chủng loài của họ Colubridae trong phạm vi Caenophidia/Colubroidea.

Theo Wiens et al. (2012)[12] và Pyron et al. (2013)[10]. Theo Figueroa et al. (2016)[11]
 Caenophidia 

Acrochordidae (Acrochordoidea)

Xenodermidae (một phần Colubridae nghĩa cũ)

Pareatidae (một phần Colubridae nghĩa cũ)

Viperidae

Homalopsidae (một phần Colubridae nghĩa cũ)

Lamprophiidae (một phần Colubridae nghĩa cũ)

Elapidae (gồm cả Hydrophiidae)

Colubridae nghĩa mới

 Caenophidia 

Acrochordidae

 Colubroidea 

Xenodermidae

Pareidae

Viperidae

Homalopsidae

Lamprophiidae + Elapidae

Colubridae nghĩa mới

còn dưới đây là biểu đồ phát sinh chủng loài trong phạm vi họ Colubridae ở cấp độ phân họ.[11]

 Colubridae 

Sibynophiinae

Natricinae

Pseudoxenodontinae

Dipsadinae

Grayinae

Calamariinae

Ahaetuliinae

Colubrinae

Các phân họ hiện tại[sửa | sửa mã nguồn]

Sibynophiinae – 2 chi

Natricinae – 37 chi (một số thỉnh thoảng được xếp vào họ Natricidae)

Two Indian rat snakes (grey and yellow)
A natricine, Thamnophis sirtalis

Pseudoxenodontinae – two genera

Dipsadinae – 100 genera (sometimes given as family Dipsadidae)

A dipsadine, Sibon longifrenis

Grayiinae – one genus

Calamariinae – seven genera

Ahaetuliinae – five genera

Colubrinae – 94 genera

A colubrine, Dolichophis jugularis, preying on a legless lizard, a scheltopusik

Các phân họ trướng đây[sửa | sửa mã nguồn]

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Lawson R; Slowinski J.B.; Crother B.I.; Burbrink F.T. (2005). “Phylogeny of the Colubroidea (Serpentes): New evidence from mitochondrial and nuclear genes” (PDF). Molecular Phylogenetics and Evolution. 37: 581–601. doi:10.1016/j.ympev.2005.07.016. PMID 16172004. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 27 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2015.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 2. ^ Fry B.G.; Vidal N.; van der Weerd L.; Kochva E.; Renjifo C. (2009). “Evolution and diversification of the Toxicofera reptile venom system”. Journal of Proteomics. 72: 127–136. doi:10.1016/j.jprot.2009.01.009.Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách tác giả (liên kết)
 3. ^ Pough H.F., Andrews R.M., Cadle J.E., Crump M.L., Savitsky A.H., Wells K.D., 2004. Herpetology. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 4. ^ Zaher H., 1999. Hemipenial morphology of the South American xenodontine snakes, with a proposal for a monophyletic Xenodontinae and a reappraisal of colubroid hemipenes. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 240, 1–168.
 5. ^ Lawson R., Slowinski J.B., Crother B.I., Burbrink F.T., 2005. Phylogeny of the Colubroidea (Serpentes): new evidence from mitochondrial and nuclear genes. Mol. Phylogenet. Evol. 37, 581–601
 6. ^ Vidal N., Delmas A.-S., David P., Cruaud C., Couloux A., Hedges S.B., 2007. The phylogeny and classification of caenophidian snakes inferred from seven nuclear protein-coding genes. C.R. Biologies 330, 182–187.
 7. ^ Wiens J.J., Kuczynski C.A., Smith S.A., Mulcahy D.G., Sites Jr. J.W., Townsend T.M., Reeder T.W., 2008. Branch lengths, support, and congruence: testing the phylogenomic approach with 20 nuclear loci in snakes. Syst. Biol. 57, 420–431
 8. ^ Zaher H., Grazziotin F.G., Cadle J.E., Murphy R.W., Moura-Leite J.C., Bonatto S.L., 2009. Molecular phylogeny of advanced snakes (Serpentes, Caenophidia) with an emphasis on South America xenodontines: a revised classification and descriptions of new taxa. Pap. Av. Zool. 49, 115–153
 9. ^ Pyron R.A., Burbrink F.T., Colli G.R., Montes de Oca A.N., Vitt L.J., Kuczynski C.A., Wiens J.J., 2010. The phylogeny of advanced snakes (Colubroidea), with discovery of a new subfamily and comparison of support methods for likelihood trees. Molecular Phylogenetics and Evolution 58: 329–342.
 10. ^ a b Pyron Robert Alexander, Frank T. Burbrink, John J. Wiens, 2013. A phylogeny and revised classification of Squamata, including 4161 species of lizards and snakes. BMC Evol. Biol. 13(1) 93, doi:10.1186/1471-2148-13-93.
 11. ^ a b c Figueroa, A.; McKelvy, A. D.; Grismer, L. L.; Bell, C. D.; Lailvaux, S. P. (2016). “A species-level phylogeny of extant snakes with description of a new colubrid subfamily and genus”. PLoS ONE. 11: e0161070.
 12. ^ Wiens John J., Carl R. Hutter, Daniel G. Mulcahy, Brice P. Noonan, Ted M. Townsend, Jack W. Sites, Tod W. Reeder, 2012. Resolving the phylogeny of lizards and snakes (Squamata) with extensive sampling of genes and species. Biol. Lett. 8(6): 1043-1046, doi:10.1098/rsbl.2012.0703.
 13. ^ “Blythia reticulata”. Lưu trữ bản gốc ngày 21 tháng 5 năm 2021. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2021.
 14. ^ a b c d e f g Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Pyronetal2011
 15. ^ a b Savage, Jay M. (2015). “What are the correct family names for the taxa that include the snake genera Xenodermus, Pareas, and Calamaria?”. Herpetological Review. 46 (4): 664–665. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2018.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]