Krông Búk

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Krông Buk
Huyện
280px
Địa lý
Diện tích 358,7
Dân số  
 Tổng cộng 55.733
 Mật độ 155,4
Dân tộc Người Kinh, Người Êđê,Người Tày
Hành chính
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Vũ Văn Mỹ
 Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Hợp
Phân chia hành chính 7 xã
Số điện thoại 05003.574.193
Số fax 05003.574.485
Website http://krongbuk.daklak.gov.vn/

Krông Buk hay Krông Búk là một huyện của tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Theo tiếng Ê Đê, Krông Buk có nghĩa là suối tóc. Ngày 23 tháng 12 năm 2008 Chính phủ ra nghị định 07/ NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và Huyện Krông Búk trực thuộc tỉnh Đắk Lắk [1]. Sau khi điều chỉnh, huyện Krông Búk có diện tích 35.867,71 ha và dân số 55.733 người. Địa giới huyện Krông Búk:

- Phía Đông giáp huyện Krông Năng.

- Phía Tây giáp huyện Cư M’Gar, Ea H’Leo.

- Phía Nam giáp thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M’Gar.

- Phía Bắc giáp huyện Ea H’Leo.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, huyện Krông Búk cùng với thị xã Buôn Hồ ngày nay là địa bàn quận Buôn Hồ, tỉnh Darlac.

Sau năm 1975, quận Buôn Hồ chuyển thành huyện Krông Búk, ban đầu bao gồm 24 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Suê, Cuôr Đăng, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, Ea Đê, Ea Drông, Ea H’đinh, Ea H'leo, Ea Hồ, Ea Khăl, Ea Pốk, Ea Sol, Ea Súp, Ea Tóh, Ea Tul, Krông Na, Pơng Drang, Quảng Phú, Tam Giang, Thống Nhất.

Ngày 30-8-1977, tách 8 xã: Ea Pốk, Quảng Phú, Ea H’đinh, Ea Súp, Krông Na, Cư Suê, Cuôr Đăng, Ea Tul để thành lập huyện Ea Súp (nay các xã này thuộc các huyện Ea Súp, Cư M'garBuôn Đôn). Huyện Krông Búk còn lại 16 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, Ea Đê, Ea Drông, Ea H'leo, Ea Hồ, Ea Khăl, Ea Sol, Ea Tóh, Pơng Drang, Tam Giang, Thống Nhất.

Ngày 20-4-1978, thành lập 4 xã: Krông Năng, Phú Xuân, Cư Pơng, Phú Lộc. Từ đó, huyện Krông Búk có 20 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Pông, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, Ea Đê, Ea Drông, Ea H'leo, Ea Hồ, Ea Khăl, Ea Sol, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Pơng Drang, Tam Giang, Thống Nhất.

Ngày 3-4-1980, tách 4 xã: Ea Sol, Ea H'leo, Ea Khăl, Dliê Yang để thành lập huyện Ea H'leo. Huyện Krông Búk còn lại 16 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Pông, Dliê Ya, Đoàn Kết, Ea Đê, Ea Drông, Ea Hồ, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Pơng Drang, Tam Giang, Thống Nhất.

Ngày 17-1-1984, chia xã Đoàn Kết thành 3 đơn vị hành chính lấy tên là xã Đoàn Kết, xã Ea Blang và thị trấn Buôn Hồ. Từ đó, huyện Krông Búk có thị trấn Buôn Hồ và 17 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Pông, Dliê Ya, Đoàn Kết, Ea Blang, Ea Đê, Ea Drông, Ea Hồ, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Pơng Drang, Tam Giang, Thống Nhất.

Ngày 9-11-1987, tách 7 xã: Dliê Ya, Ea Hồ, Ea Tóh, Krông Năng, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang để thành lập huyện Krông Năng, huyện Krông Búk còn lại thị trấn Buôn Hồ và 10 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Cư Né, Cư Pơng, Đoàn Kết, Ea Blang, Ea Đê, Ea Drông, Pơng Drang, Thống Nhất.

Ngày 26-5-1992, thành lập xã Ea Siên trên cơ sở 1.700 ha diện tích tự nhiên với 1.000 nhân khẩu của xã Ea Drông; 950 ha diện tích tự nhiên với 500 nhân khẩu của xã Bình Thuận; 650 với 1.250 nhân khẩu của xã Thống Nhất; 100 ha diện tích tự nhiên của xã Ea Blang.

Ngày 27-7-1999, thành lập xã Chư Kbô trên cơ sở 6.295 ha diện tích tự nhiên và 7.957 nhân khẩu của xã Pơng Drang; thành lập xã Ea Ngai trên cơ sở 3.545 ha diện tích tự nhiên và 3.339 nhân khẩu của xã Pơng Drang.

Ngày 27-8-2007, thành lập xã Ea Sin trên cơ sở điều chỉnh 1.809 ha diện tích tự nhiên và 1.649 nhân khẩu của xã Cư Pơng; 4.471 ha diện tích tự nhiên và 1.652 nhân khẩu của xã Cư Né.

Cuối năm 2007, huyện Krông Búk có 15 đơn vị hành chính gồm thị trấn Buôn Hồ và 14 xã: Bình Thuận, Chư Kbô, Cư Bao, Cư Né, Cư Pơng, Đoàn Kết, Ea Blang, Ea Đê, Ea Drông, Ea Ngai, Ea Siên, Ea Sin, Pơng Drang, Thống Nhất.

Từ ngày 23-12-2008, thị trấn Buôn Hồ và 6 xã: xã: Đoàn Kết, Thống Nhất, Ea Siên, Bình Thuận, Ea Drông, Cư Bao; 2.950,44 ha diện tích tự nhiên và 6.666 nhân khẩu của xã Ea Blang; 1.336,9 ha diện tích tự nhiên và 7.109 nhân khẩu của xã Ea Đê được tách ra thành lập thị xã Buôn Hồ, huyện Krông Búk còn lại 7 xã: Cư Né, Cư Pơng, Ea Sin, Chứ KBô, Ea Ngai, Pơng Drang, Tân Lập (đổi tên từ xã Ea Đê).

Những năm đầu mới lập trụ sở làm việc vẫn đang mượn, thuê và cải tạo lại, trang thiết bị làm việc thiếu, nằm phân tán; Công chức cấp huyện đa số mới tuyển dụng nên kinh nghiệm thực tiễn còn ít, huyện đang khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Có 7 xã: Chứ Kbô, Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập. Huyện lỵ đặt tại xã Chứ Kbô.

Kinh tế[sửa | sửa mã nguồn]

Nông nghiệplâm nghiệp là các ngành kinh tế chính của Krông Búk. Các sản phẩm chủ yếu là cà phê, cao su, hồ tiêu, gỗ xẻ,...

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Website phòng GD&ĐT Huyện Krông Búk http://www.krongbuk.edu.vn

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Krông Búk