Mô đun:Citation/CS1/tài liệu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mô đun này có các hàm thực hiện các chú thích nguồn gốc theo Văn phong Chú thích 1.

Nói chung, mô đun này không nên được gọi trực tiếp mà được sử dụng qua các bản mẫu chú thích, chẳng hạn:

Hệ thống chú thích CS1 dựa trên các mô đun và kịch bản phụ sau:

cs1 | cs2 modules
  live sandbox description
sysop Module:Citation/CS1 Module:Citation/CS1/sandbox [edit] Rendering and support functions
Module:Citation/CS1/Configuration Module:Citation/CS1/Configuration/sandbox [edit] Translation tables; error and identifier handlers
Module:Citation/CS1/Whitelist Module:Citation/CS1/Whitelist/sandbox [edit] List of active, deprecated, and obsolete cs1|2 parameters
Module:Citation/CS1/Date validation Module:Citation/CS1/Date validation/sandbox [edit] Date format validation functions
Module:Citation/CS1/Identifiers Module:Citation/CS1/Identifiers/sandbox [edit] Functions that support the named identifiers (isbn, doi, pmid, etc)
Module:Citation/CS1/Utilities Module:Citation/CS1/Utilities/sandbox [edit] Common functions and tables
Module:Citation/CS1/COinS Module:Citation/CS1/COinS/sandbox [edit] Functions that render a cs1|2 template's metadata
Module:Citation/CS1/styles.css Module:Citation/CS1/sandbox/styles.css [edit] Styles applied to the cs1|2 template
auto confirmed Module:Citation/CS1/Suggestions Module:Citation/CS1/Suggestions/sandbox [edit] List that maps common erroneous parameter names to valid parameter names

Tài liệu khác: