Phân loại bộ Cánh vẩy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Micropterix aureatella, a micropterigid moth.

Danh sách phân loại bộ Cánh vẩy đến cấp họ. Bộ Cánh vẩy gồm các loài ngài (46 liên họ) và bướm; (3 liên họ; Hedyloidea, HesperioideaPapilionoidea).

Phân bộ Zeugloptera[sửa | sửa mã nguồn]

Phân bộ Aglossata[sửa | sửa mã nguồn]

Phân bộ Heterobathmiina[sửa | sửa mã nguồn]

Phân bộ Glossata[sửa | sửa mã nguồn]

Cận bộ Dacnonypha[sửa | sửa mã nguồn]

Dyseriocrania subpurpurella, an eriocranid moth.

Cận bộ Lophocoronina[sửa | sửa mã nguồn]

Cận bộ Neopseustina[sửa | sửa mã nguồn]

Cận bộ Exoporia[sửa | sửa mã nguồn]

Oncopera brunneata, a hepalialid moth.

Cận bộ Heteroneura[sửa | sửa mã nguồn]

Nhóm Monotrysia[sửa | sửa mã nguồn]

Đoạn Nepticulina[sửa | sửa mã nguồn]
Đoạn Incurvariina[sửa | sửa mã nguồn]

Nhóm Ditrysia[sửa | sửa mã nguồn]

Đoạn Cossina[sửa | sửa mã nguồn]
Phân đoạn Bombycina[sửa | sửa mã nguồn]
Catocala nupta, Red Underwing, a noctuid moth.
Drymonia ruficornis, a notodontid moth.
Phân đoạn Cossina[sửa | sửa mã nguồn]
Đoạn Tineina[sửa | sửa mã nguồn]
Phân đoạn Tineina[sửa | sửa mã nguồn]
Phân đoạn Sesiina[sửa | sửa mã nguồn]

Phân bộ Eolepidopterigina[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Sohn, J.-C. et al. 2012: An annotated catalog of fossil and subfossil Lepidoptera (Insecta: Holometabola) of the world. Zootaxa, 3286: 1-132. Preview PDF Accepted by J. Rota: 28 Jan. 2012; published: 30 Apr. 2012
  • Capinera, John L. (Editor). (2008). Encyclopedia of Entomology, (2nd Ed). Springer Reference. ISBN 1402062427, ISBN 9781402062421. Ltd preview in Google Books. Truy cập on 14 Mar 2010.
  • Scoble, M.J. (1995) The Lepidoptera: form, function and diversity. The Oxford University Press, Oxford UK. ISBN 0-19-854952. Ltd preview in Google Books. Truy cập on 14 Mar 2010.