Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Thiên Nam Huỳnh”

n
Đã khóa “Thành viên:Thiên Nam Huỳnh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Bánh bèo vô dụng (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Thiên Nam Huỳnh)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thành viên:Thiên Nam Huỳnh” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))