Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Đến năm 2019, phường Quang Vinh được chia thành 17 tổ dân phố, đánh số từ 1 tới 17.
 
Ngày [[11 tháng 12]] năm [[2019]], sáp nhập hai tổ dân phố 2 và 3 vào tổ dân phố 1, đổi tên tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2, đổi tên tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3, sáp nhập hai tổ dân phố 6 và 7 thành tổ dân phố 4, sáp nhập hai tổ dân phố 8 và 9 thành tổ dân phố 5, sáp nhập hai tổ dân phố 10 và 13 thành tổ dân phố 6, sáp nhập hai tổ dân phố 11 và 12 thành tổ dân phố 7, đổi tên tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8, đổi tên tổ dân phố 15 thành tổ dân phố 9, sáp nhập hai tổ dân phố 16 và 17 thành tổ dân phố 10.<ref name=NQ-HĐND>[http://thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-luat/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/261828 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên]</ref>
==Hành chính==
Phường Quang Vinh được chia thành 10 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.<ref name=NQ-HĐND/>
 
Hành chính
 
Phường Quang Vinh được chia thành 10 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
==Giáo dục==
Trên địa bàn phường Quang Vinh có trường Trung hoc phổ thông Dương Tự Minh, 2 trường mầm non là Mầm non Quang Vinh và Mầm non Điện lực; 1 trường Tiểu học và 1 trường THCS.