Khác biệt giữa các bản “Di Linh”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Không thay đổi kích thước ,  5 tháng trước
Ngày [[18 tháng 6]] năm [[1999]], chia xã Đinh Lạc thành 2 xã: Đinh Lạc và Tân Nghĩa.
 
Ngày [[6 thângtháng 3]] năm [[2009]], chia xã Tân Thượng thành 2 xã: Tân Thượng và Tân Lâm.
 
Ngày [[29 tháng 12]] năm [[2013]], điều chỉnh 550,44 ha diện tích tự nhiên, 4.658 người của xã Gung Ré và 88,24 ha diện tích tự nhiên, 593 người của xã Tân Châu về thị trấn Di Linh quản lý.<ref name=NQ134>[https://luatminhkhue.vn/nghi-quyet-134-nq-cp-cua-chinh-phu-ve-viec-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa--thi-tran-de-mo-rong-dia-gioi-hanh-chinh-cac-thi-tran-lac-duong-thuoc-huyen-lac-duong--thi-tran-di-linh-thuoc-huyen-di-linh.aspx Nghị quyết số 134/NQ-CP năm 2013]</ref>

Trình đơn chuyển hướng