Khác biệt giữa các bản “Trận Bạch Đằng (938)”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.161.29.118 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Nguoibuon)
Thẻ: Lùi tất cả
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Vua Nam Hán cho con trai là Hoằng Tháo làm Tĩnh Hải quân [[Tiết độ sứ]], đổi tước phong là Giao Vương, đem 2 vạn quân sang với danh nghĩa là cứu Công Tiễn. Lưu Nghiễm hỏi kế ở Sùng Văn hầu là Tiêu Ích. Ích nói:
{{Cquote|
''Nay mưa dầm đã m
''Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh suất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến.''|||Sùng Văn hầu Tiêu Ích}}
 
Vua Nam Hán đang muốn hành quân nhanh để đánh chiếm lại Tĩnh Hải quân, nên không nghe theo kế của Tiêu Ích, sai Hoằng Tháo đem chiến thuyền theo sông Bạch Đằng mà vào. Lưu Nghiễm tự mình làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện.
Người dùng vô danh

Trình đơn chuyển hướng