Khác biệt giữa các bản “Hữu luân”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
nhỏ hình lại
n
(nhỏ hình lại)
 
với sáu âm tiết cũng được xem là mỗi âm thuộc về một cõi nói trên. Nếu trung tâm bánh xe ghi rõ ba nguyên nhân sinh thành sáu cõi thì vòng ngoài bánh xe là các nguyên nhân cụ thể sinh ra mỗi đời sống cá nhân. Cả hai nơi đều lấy vô minh là cơ sở. Các yếu tố của [[Duyên khởi]] được trình bày trong bức tranh sau.
[[image:Wheel_life_01.jpg|thumbnhỏ|800px200px|leftphải| Vòng sinh tử theo cách trình bày của người Bhutan]]
<br clear="all" />
===Hữu luân===

Trình đơn chuyển hướng