Sáu cõi luân hồi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Lục đạo)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tác phẩm "Bánh xe luân hồi" tại tu viện Sera, Tây Tạng.

Sáu cõi luân hồi (tiếng Phạn: Kamadhatu) là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. 6 cõi luân hồi bao gồm:

  • Cõi trời (tiếng Phạn: deva)
  • Cõi thần (tiếng Phạn: asura)
  • Cõi người (tiếng Phạn: manussa)
  • Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni)
  • Cõi ngạ quỷ (tiếng Phạn: petta)
  • Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).

Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường, chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong 6 cõi này. Tùy theo nghiệp của chúng sinh đã làm được nhiều việc tốt hoặc cố tình làm nhiều việc xấu sẽ được đầu thai vào các cõi trên (dành cho chúng sinh có nhiều việc làm tốt) hoặc sẽ bị đầu thai vào các cõi dưới (dành cho chúng sinh có nhiều việc làm xấu). Còn những chúng sinh đã chứng quả A-la-hán thì sẽ không phải luân hồi sau khi chết nữa.

Các cõi[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi trời[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi trời (cũng có thể gọi là cõi thiên đường) cũng là cõi của những con người giống như cõi người và cõi thần (a-tu-la), có thể hiểu đây là cõi người tốt nhất so với hai cõi người còn lại. Cõi trời là cõi của hạnh phúc, không có chiến tranh vì chúng sinh cõi trời rất ít khi giận dữ. Chúng sinh cõi trời cũng có nam có nữ như cõi người và cõi thần. Tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ của chúng sinh cõi trời cũng vượt trội hơn hẳn nhưng cũng vẫn có giới hạn.

Cõi thần[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi thần (a-tu-la) là cõi những chúng sanh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có không ít phước, làm nhiều việc thiện nhưng bản tính còn rất nóng nảy.

Cõi người[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi người là cõi của con người. Chúng sinh ở cõi này đều sẽ được nhận cả sự sung sướng và chịu đựng cả sự đau khổ tùy vào hoàn cảnh, nơi sinh ra và thời gian. Sự tái sinh vào cõi này được cho là có lợi nhất trong tất cả các cõi luân hồi về mặt tu hành giải thoát vì chúng sinh cõi người dễ nghe và làm theo chánh pháp. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người tuỳ vào nghiệp. Việc tái sinh làm con người được cho là một sự hiếm hoi, Phật ví cơ hội được làm người giống như một con rùa mù trăm năm mới nổi lên một lần và chui đầu được vào một khúc cây có lỗ thủng nổi lênh đênh trên biển. 

Cõi súc sinh[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi súc sinh là cõi bao gồm tất cả các loài động vật, côn trùng, vi sinh vật trừ con người. Phật dạy không nên sát sinh vì sẽ bị quả báo rất nặng. Cõi này dành cho những chúng sinh có nhiều nghiệp ác.

Cõi ngạ quỷ[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi ngạ quỷ là cõi đau khổ vì những chúng sinh cõi ngạ quỷ luôn bị đói khát. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất nhiều nghiệp ác.

Cõi địa ngục[sửa | sửa mã nguồn]

Cõi địa ngục là cõi hoàn toàn đau khổ, sự đau khổ không thể nào diễn tả được. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất rất nhiều nghiệp ác.

Chung sống giữa các cõi[sửa | sửa mã nguồn]

Mặc dù được gọi là sáu cõi luân hồi nhưng thực chất chỉ có bốn thế giới sống vì những chúng sinh ở cõi trời và cõi a-tu-la sống cùng một thế giới và những chúng sinh ở cõi người và chúng sinh ở cõi súc sinh sống cùng một thế giới (con người vẫn đang sống chung với các loài động vật mặc dù con người thuộc cõi người, động vật thuộc cõi súc sinh). Chúng sinh thuộc cõi a-tu-la cảm nhận về chúng sinh thuộc cõi trời rất giống với chúng sinh thuộc cõi súc sinh cảm nhận về chúng sinh thuộc cõi người, nếu các loài động vật (cõi súc sinh) thường tranh giành nơi sống, thức ăn với con người (cõi người) thì chúng sinh thuộc cõi a-tu-la cũng thường hay gây sự với chúng sinh thuộc cõi trời mặc dù a-tu-la tuy làm nhiều việc tốt nhưng vẫn có sự nóng nảy, ganh tỵ và hơn thua.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]