Bản mẫu:Chủ nghĩa Marx–Lenin

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "Concepts", "Topics", "People", "Literature", "History", "Related"
  • Ví dụ như {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |expanded=Lịch sử}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx–Lenin |Lịch sử}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]