Bản mẫu:Thời kỳ Khai sáng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếmKhả năng hiển thị ban đầu: hiện tại mặc định là autocollapse

Để thiết lập khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu này, tham số |state= có thể được sử dụng:

  • |state=collapsed: {{Thời kỳ Khai sáng|state=collapsed}} để hiển thị bản mẫu bị sập, nghĩa là ẩn ngoài thanh tiêu đề của nó
  • |state=expanded: {{Thời kỳ Khai sáng|state=expanded}} để hiển thị bản mẫu được mở rộng, nghĩa là hiển thị đầy đủ
  • |state=autocollapse: {{Thời kỳ Khai sáng|state=autocollapse}}
    • hiển thị bản mẫu được thu gọn vào thanh tiêu đề nếu đó là một {{thanh điều hướng}}, một {{thanh bên}}, hoặc một số bảng khác trên trang có thuộc tính thu gọn
    • hiển thị bản mẫu trong trạng thái mở rộng của nó nếu không có mục nào có thể thu gọn khác trên trang

Nếu tham số |state= trong bản mẫu trên trang này không được thiết lập, khả năng hiển thị ban đầu của bản mẫu được lấy từ tham số |default= trong bản mẫu Tùy chọn đóng mở. Đối với bản mẫu trên trang này, hiện tại đang đánh giá autocollapse.


How to manage this template's collapsible groups/sections option
  • This template includes collapsible groups/sections. When it first appears, one of these groups/sections may be set to be visible ("expanded") while the others remain hidden ("collapsed") apart from their titlebars. To achieve this, include the parameter |name where name is one of the following words that identify the groups/sections (omit any speech or quotation marks):
  • "Châu Mỹ", "Trung Âu", "Đông Âu", "GBI", "Châu Âu La-tinh" hay "Scandinavia"
  • For example: {{Thời kỳ Khai sáng |Đông Âu}}