Bước tới nội dung

Cửa khẩu Giang Thành

Cửa khẩu Giang Thành trên bản đồ Việt Nam
Cửa khẩu Giang Thành
Cửa khẩu Giang Thành
Cửa khẩu Giang Thành (Việt Nam)

Cửa khẩu Giang Thành (trước đây gọi là cửa khẩu Nha Sáp) là cửa khẩu tại vùng đất xã Tân Khánh Hòa huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang, Việt Nam [1][2].

Cửa khẩu Giang Thành thông thương với cửa khẩu Ton Hon huyện Kampong Trach tỉnh Kampot, Campuchia [2][3].

Hoạt động

[sửa | sửa mã nguồn]

Cửa khẩu Giang Thành được nâng cấp lên cửa khẩu quốc gia theo Quyết định 305/QĐ-TTg ngày 13/03/2007 [3], trước khi huyện Giang Thành được thành lập theo Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 [4].

Cửa khẩu Giang Thành nằm trong diện quy hoạch phát triển theo QĐ số 1490/QĐ-TTg ngày 26/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 [5][6].

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ a b Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ C-48- 30C & 42A. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.
  3. ^ a b Quyết định 305/QĐ-TTg ngày 13/03/2007 về nâng cấp lên cửa khẩu quốc gia các cửa khẩu Đăk Ruê (tỉnh Đắk Lắk), Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An), Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Thuvien Phapluat Online, 03/2007. Truy cập 15/01/2017.
  4. ^ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 về Điều chỉnh địa giới hành chính. Thuvien Phapluat Online, 6/2009. Truy cập 15/01/2017.
  5. ^ Quyết định 1490/QĐ-TTg ngày 26/08/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đến năm 2020. Thuvien Phapluat Online, 08/2013. Truy cập 15/01/2017.
  6. ^ Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 01/01/2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thuvien Phapluat Online, 2015. Truy cập 11/04/2019.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]