Danh sách tập truyện Thám tử lừng danh Conan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là Danh sách tập truyện Thám tử lừng danh Conan. Loạt truyện do Aoyama Gosho viết và đăng định kỳ trên tạp chí Weekly Shōnen Sunday của Shogakukan.[1] Truyện này được bắt đầu phát hành từ 19 tháng 1 năm 1994.[2] Tính đến nay loạt truyện đã được phát hành hơn 1000 chương, nằm trong top manga dài tập nhất thế kỷ 21. Những phiên bản chuyển thể dựa trên truyện này cũng đã được tiến hành bao gồm anime và phim điện ảnh. Một cơ sở dữ liệu bao gồm tất cả vụ án từ manga đã được thành lập vào năm 2007.[3][4].

Danh sách tập truyện[sửa | sửa mã nguồn]

Tập 1–20[sửa | sửa mã nguồn]

#Chính ngữTiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
1 18/6/1994[5]ISBN 4-09-123371-621 tháng 4 năm 2000ISBN 978-604-2-04374-8
2 ngày 18 tháng 7 năm 1994[6]ISBN 4-09-123372-428 tháng 4 năm 2000ISBN 978-604-2-04375-5
3 ngày 18 tháng 10 năm 1994[7]ISBN 4-09-123373-205 tháng 5 năm 2000ISBN 978-604-2-04376-2
4 ngày 18 tháng 2 năm 1995[8]ISBN 4-09-123374-012 tháng 5 năm 2000ISBN 978-604-2-04377-9
5 ngày 18 tháng 4 năm 1995[9]ISBN 4-09-123375-919 tháng 5 năm 2000ISBN 978-604-2-04378-6
6 ngày 18 tháng 7 năm 1995[10]ISBN 4-09-123376-726 tháng 5 năm 2000ISBN 978-604-2-04379-3
7 ngày 18 tháng 11 năm 1995[11]ISBN 4-09-123377-502 tháng 6 năm 2000ISBN 978-604-2-04380-9
8 ngày 9 tháng 12 năm 1995[12]ISBN 4-09-123378-39 tháng 6 năm 2000ISBN 978-604-2-04381-6
9 ngày 18 tháng 1 năm 1996[13]ISBN 4-09-123379-116 tháng 6 năm 2000ISBN 978-604-2-04382-3
10 ngày 18 tháng 4 năm 1996[14]ISBN 4-09-123380-523 tháng 6 năm 2000ISBN 978-604-2-04383-0
11 ngày 18 tháng 7 năm 1996[15]ISBN 4-09-125041-630 tháng 6 năm 2000ISBN 978-604-2-04384-7
12 ngày 18 tháng 9 năm 1996[16]ISBN 4-09-125042-407 tháng 7 năm 2000ISBN 978-604-2-04385-4
13 ngày 10 tháng 12 năm 1996[17]ISBN 4-09-125043-221 tháng 7 năm 2000ISBN 978-604-2-04386-1
14 ngày 18 tháng 3 năm 1997[18]ISBN 4-09-125044-028 tháng 7 năm 2000ISBN 978-604-2-04387-8
15 ngày 18 tháng 6 năm 1997[19]ISBN 4-09-125045-911 tháng 8 năm 2000ISBN 978-604-2-04388-5
16 ngày 9 tháng 8 năm 1997[20]ISBN 4-09-125046-718 tháng 8 năm 2000ISBN 978-604-2-04389-2
17 ngày 18 tháng 11 năm 1997[21]ISBN 4-09-125047-501 tháng 9 năm 2000ISBN 978-604-2-04390-8
18 ngày 17 tháng 1 năm 1998[22]ISBN 4-09-125048-308 tháng 9 năm 2000ISBN 978-604-2-04391-5
19 ngày 18 tháng 4 năm 1998[23]ISBN 4-09-125049-129 tháng 9 năm 2000ISBN 978-604-2-04392-2
20 ngày 18 tháng 7 năm 1998[24]ISBN 4-09-125050-513 tháng 10 năm 2000ISBN 978-604-2-04393-9


Tập 21–40[sửa | sửa mã nguồn]

#NhậtViệt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
21 ngày 17 tháng 10 năm 1998[25]ISBN 4-09-125491-827 tháng 10 năm 2000ISBN 978-604-2-04394-6
22 ngày 18 tháng 2 năm 1999[26]ISBN 4-09-125492-610 tháng 11 năm 2000ISBN 978-604-2-04395-3
23 ngày 17 tháng 4 năm 1999[27]ISBN 4-09-125493-424 tháng 11 năm 2000ISBN 978-604-2-04396-0
24 ngày 17 tháng 7 năm 1999[28]ISBN 4-09-125494-208 tháng 12 năm 2000ISBN 978-604-2-04397-7
25 ngày 18 tháng 10 năm 1999[29]ISBN 4-09-125495-022 tháng 12 năm 2000ISBN 978-604-2-04398-4
26 ngày 18 tháng 2 năm 2000[30]ISBN 4-09-125496-905 tháng 1 năm 2001ISBN 978-604-2-04399-1
27 ngày 18 tháng 4 năm 2000[31]ISBN 4-09-125497-7tháng 4 năm 2001ISBN 978-604-2-04400-4
28 ngày 18 tháng 7 năm 2000[32]ISBN 4-09-125498-511 tháng 5 năm 2001ISBN 978-604-2-04401-1
29 ngày 18 tháng 9 năm 2000[33]ISBN 4-09-125499-3tháng 6 năm 2001ISBN 978-604-2-04402-8
30 ngày 18 tháng 12 năm 2000[34]ISBN 4-09-125500-0tháng 8 năm 2001ISBN 978-604-2-04403-5
31 ngày 17 tháng 3 năm 2001[35]ISBN 4-09-126161-2tháng 10 năm 2001ISBN 978-604-2-04404-2
32 ngày 18 tháng 4 năm 2001[36]ISBN 4-09-126162-009 tháng 11 năm 2001ISBN 978-604-2-04405-9
33 ngày 18 tháng 7 năm 2001[37]ISBN 4-09-126163-930 tháng 11 năm 2001ISBN 978-604-2-04406-6
34 ngày 18 tháng 9 năm 2001[38]ISBN 4-09-126164-721 tháng 12 năm 2001ISBN 978-604-2-04407-3
35 ngày 18 tháng 12 năm 2001[39]ISBN 4-09-126165-5tháng 2 năm 2002ISBN 978-604-2-04408-0
36 ngày 18 tháng 2 năm 2002[40]ISBN 4-09-126166-3tháng 5 năm 2002ISBN 978-604-2-04409-7
37 ngày 18 tháng 4 năm 2002[41]ISBN 4-09-126167-1tháng 10 năm 2002ISBN 978-604-2-04410-3
38 ngày 18 tháng 7 năm 2002[42]ISBN 4-09-126168-X29 tháng 11 năm 2002ISBN 978-604-2-04411-0
39 ngày 18 tháng 11 năm 2002[43]ISBN 4-09-126169-827 tháng 12 năm 2002ISBN 978-604-2-04412-7
40 ngày 18 tháng 2 năm 2003[44]ISBN 4-09-126170-1tháng 4 năm 2003ISBN 978-604-2-04413-4


Tập 41–60[sửa | sửa mã nguồn]

#NhậtViệt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
41 ngày 9 tháng 4 năm 2003[45]ISBN 4-09-126411-5tháng 6 năm 2003ISBN 978-604-2-04414-1
42 ngày 18 tháng 7 năm 2003[46]ISBN 4-09-126412-3tháng 9 năm 2003ISBN 978-604-2-04415-8
43 ngày 18 tháng 10 năm 2003[47]ISBN 4-09-126413-128 tháng 12 năm 2003ISBN 978-604-2-04416-5
44 ngày 17 tháng 1 năm 2004[48]ISBN 4-09-126414-Xtháng 4 năm 2004ISBN 978-604-2-04417-2
45 ngày 5 tháng 4 năm 2004[49]ISBN 4-09-126415-825 tháng 6 năm 2004ISBN 978-604-2-04418-9
46 ngày 16 tháng 7 năm 2004[50]ISBN 4-09-126416-62004ISBN 978-604-2-04419-6
47 ngày 18 tháng 10 năm 2004[51]ISBN 4-09-126417-4tháng 1 năm 2005ISBN 978-604-2-04420-2
48 ngày 14 tháng 1 năm 2005[52]ISBN 4-09-126418-2tháng 2 năm 2005ISBN 978-604-2-04421-9
49 ngày 6 tháng 4 năm 2005[53]ISBN 4-09-126419-0tháng 6 năm 2005ISBN 978-604-2-04422-6
50 ngày 15 tháng 7 năm 2005[54]ISBN 4-09-126420-42005ISBN 978-604-2-04423-3
51 ngày 18 tháng 10 năm 2005[55]ISBN 4-09-127361-024 tháng 3 năm 2006ISBN 978-604-2-04424-0
52 ngày 14 tháng 1 năm 2006[56]ISBN 4-09-120026-505 tháng 5 năm 2006ISBN 978-604-2-04425-7
53 ngày 17 tháng 2 năm 2006[57]ISBN 4-09-120110-507 tháng 7 năm 2006ISBN 978-604-2-04426-4
54 ngày 16 tháng 6 năm 2006[58]ISBN 4-09-120377-925 tháng 8 năm 2006ISBN 978-604-2-04427-1
55 ngày 15 tháng 9 năm 2006[59]ISBN 4-09-120628-X22 tháng 12 năm 2006ISBN 978-604-2-04428-8
56 ngày 13 tháng 1 năm 2007[60]ISBN 978-4-09-120706-730 tháng 3 năm 2007ISBN 978-604-2-04429-5
57 ngày 5 tháng 4 năm 2007[61]ISBN 978-40-91-21110-104 tháng 5 năm 2007ISBN 978-604-2-04430-1
58 ngày 18 tháng 7 năm 2007[62]ISBN 978-4-09-121155-217 tháng 9 năm 2007ISBN 978-604-2-04431-8
59 ngày 18 tháng 10 năm 2007[63]ISBN 978-4-09-121199-610 tháng 12 năm 2007ISBN 978-604-2-04432-5
60 ngày 12 tháng 1 năm 2008[64]ISBN 978-4-09-121266-531 tháng 3 năm 2008ISBN 978-604-2-04433-2


Tập 61–80[sửa | sửa mã nguồn]

#NhậtTiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
61 ngày 3 tháng 4 năm 2008[65]ISBN 978-4-09-121340-230 tháng 6 năm 2008ISBN 978-604-2-04434-9
62 ngày 11 tháng 8 năm 2008[66]ISBN 978-4-09-121464-516 tháng 1 năm 2009ISBN 978-604-2-04435-6
63 ngày 7 tháng 11 năm 2008[67]ISBN 978-4-09-121513-017 tháng 4 năm 2009ISBN 978-604-2-04436-3
64 ngày 2 tháng 4 năm 2009[68]ISBN 978-4-09-121892-626 tháng 6 năm 2009ISBN 978-604-2-04437-0
65 ngày 18 tháng 8 năm 2009[69]ISBN 978-4-09-121717-26 tháng 11 năm 2009ISBN 978-604-2-04438-7
66 ngày 18 tháng 11 năm 2009[70]ISBN 978-4-09-122048-629 tháng 1 năm 2010ISBN 978-604-2-04439-4
67 ngày 18 tháng 2 năm 2010 [71]ISBN 978-4-09-122146-921 tháng 5 năm 2010ISBN 978-604-2-04440-0
68 ngày 18 tháng 5 năm 2010 [72]ISBN 978-4-09-122290-924 tháng 9 năm 2010ISBN 978-604-2-04441-7
69 ngày 18 tháng 8 năm 2010 [73]ISBN 978-4-09-122500-926 tháng 11 năm 2010ISBN 978-604-2-04442-4
70 ngày 18 tháng 11 năm 2010 [74]ISBN 978-4-09-122658-711 tháng 3 năm 2011ISBN 978-604-2-04443-1
71 ngày 18 tháng 2 năm 2011[75]ISBN 978-4-09-122780-526 tháng 8 năm 2011ISBN 978-604-2-04444-8
72 ngày 17 tháng 6 năm 2011[76]ISBN 978-4-09-122898-725 tháng 11 năm 2011ISBN 978-604-2-04445-5
73 ngày 16 tháng 9 năm 2011[77]ISBN 978-4-09-123235-902 tháng 3 năm 2012ISBN 978-604-2-04446-2
74 ngày 14 tháng 12 năm 2011[78]ISBN 978-4-09-123428-525 tháng 5 năm 2012ISBN 978-604-2-04447-9
75 ngày 14 tháng 4 năm 2012[79]ISBN 978-4-09-159101-221 tháng 9, 2012 (2012-09-21)ISBN 978-604-2-04448-6
76 ngày 18 tháng 6 năm 2012[80]ISBN 978-4-09-123738-528 tháng 12, 2012 (2012-12-28)ISBN 978-604-2-04449-3
77 ngày 18 tháng 9 năm 2012[81]ISBN 978-4-09-123806-18 tháng 3, 2013 (2013-03-08)ISBN 978-604-2-04450-9
78 ngày 18 tháng 12 năm 2012[82]ISBN 978-4-09-124031-610 tháng 5, 2013 (2013-05-10)ISBN 978-604-2-04451-6
79 ngày 18 tháng 4 năm 2013[83]ISBN 978-4-09-124291-427 tháng 9, 2013 (2013-09-27)ISBN 978-604-2-04452-3
80 ngày 18 tháng 7 năm 2013[84]ISBN 978-4-09-124324-928 tháng 3, 2014 (2014-03-28)ISBN 978-604-2-04453-0


Tập 81-nay[sửa | sửa mã nguồn]

#Tiếng NhậtTiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
81 ngày 18 tháng 11 năm 2013[85]ISBN 978-4-09-124499-427 tháng 6, 2014 (2014-06-27)ISBN 978-604-2-04454-7
82 ngày 17 tháng 1 năm 2014[86]ISBN 978-4-09-124551-926 tháng 9, 2014 (2014-09-26)ISBN 978-604-2-04455-4
83 ngày 18 tháng 4 năm 2014[87]ISBN 978-4-09-125028-519 tháng 12, 2014 (2014-12-19)ISBN 978-604-2-04456-1
84 ngày 18 tháng 7 năm 2014[88]ISBN 978-4-09-124620-224 tháng 4, 2015 (2015-04-24)ISBN 978-604-2-04829-3
85 ngày 18 tháng 12 năm 2014[89]ISBN 978-4-09-125376-730 tháng 10 năm 2015ISBN 978-604-2-04830-9
86 ngày 17 tháng 4 năm 2015[90]ISBN 978-4-09-125817-519 tháng 2 năm 2016ISBN 978-604-2-07513-8
87 ngày 18 tháng 8 năm 2015[91]ISBN 978-4-09-126209-720 tháng 5, 2016 (2016-05-20)ISBN 978-604-2-07514-5
88 ngày 18 tháng 12 năm 2015[92]ISBN 978-4-09-126540-129 tháng 7, 2016 (2016-07-29)ISBN 978-604-2-07515-2
89 15 tháng 4, 2016 (2016-04-15)[93]ISBN 978-4-09-127089-416 tháng 9, 2016 (2016-09-16)ISBN 978-604-2-07516-9
90 18 tháng 8, 2016 (2016-08-18)[94]ISBN 978-4-09-127330-724 tháng 2, 2017 (2017-02-24)ISBN 978-6-04-207517-6
91 16 tháng 12, 2016 (2016-12-16)[95]ISBN 978-4-09-127430-426 tháng 5, 2017 (2017-05-26)ISBN 978-604-2-08820-6
92 12 tháng 4, 2017 (2017-04-12)[96]ISBN 978-4-09-127553-027 tháng 10, 2017 (2017-10-27)ISBN 978-604-2-08821-3
93 18 tháng 7, 2017 (2017-07-18)[97]ISBN 978-4-09-127671-123 tháng 2, 2018 (2018-02-23)ISBN 978-604-2-08822-0
94 18 tháng 12, 2017 (2017-12-18)[98]ISBN 978-4-09-127883-85 tháng 10, 2018 (2018-10-05)ISBN 978-604-2-10342-8
95 18 tháng 10, 2018 (2018-10-18)ISBN 978-4-09-128560-729 tháng 3, 2019 (2019-03-29)ISBN 978-604-2-13537-5
96 10 tháng 4, 2019 (2019-04-10)ISBN 978-4-09-129179-04 tháng 10, 2019 (2019-10-04)ISBN 978-604-2-14986-0
97 18 tháng 12, 2019 (2019-12-18)ISBN 978-4-09-129449-424 tháng 7, 2020 (2020-07-24)ISBN 978-604-2-16821-2
98 15 tháng 4, 2020 (2020-04-15)ISBN 978-4-09-850059-815 tháng 1, 2021 (2021-01-15)ISBN 978-604-2-19000-8


Manga Special Editions[sửa | sửa mã nguồn]

#NhậtTiếng Việt
Ngày phát hànhISBNNgày phát hànhISBN
1 ngày 28 tháng 1 năm 1997[99]ISBN 4-09-142531-302 tháng 2 năm 2001
14 tháng 5 năm 2018 (tái bản)
2 ngày 28 tháng 10 năm 1997[100]ISBN 4-09-142532-116 tháng 2 năm 2001
28 tháng 5 năm 2018 (tái bản)
3 ngày 28 tháng 11 năm 1997[101]ISBN 4-09-142533-X02 tháng 3 năm 2001
11 tháng 6 năm 2018 (tái bản)
4 ngày 18 tháng 3 năm 1998[102]ISBN 4-09-142534-816 tháng 3 năm 2001
25 tháng 6 năm 2018 (tái bản)
5 ngày 18 tháng 4 năm 1998[103]ISBN 4-09-142535-630 tháng 3 năm 2001
9 tháng 7 năm 2018 (tái bản)
6 ngày 28 tháng 1 năm 1999[104]ISBN 4-09-142536-4tháng 4 năm 2001
23 tháng 7 năm 2018 (tái bản)
7 ngày 26 tháng 4 năm 1999[105]ISBN 4-09-142537-2tháng 5 năm 2001
6 tháng 8 năm 2018 (tái bản)
8 ngày 7 tháng 8 năm 1999[106]ISBN 4-09-142538-0tháng 6 năm 2001
20 tháng 8 năm 2018 (tái bản)
9 ngày 18 tháng 12 năm 1999[107]ISBN 4-09-142539-9tháng 7 năm 2001
10 tháng 9 năm 2018 (tái bản)
10 ngày 28 tháng 3 năm 2000[108]ISBN 4-09-142540-217 tháng 8 năm 2001
24 tháng 9 năm 2018 (tái bản)
11 ngày 27 tháng 5 năm 2000[109]ISBN 4-09-142781-2-
8 tháng 10 năm 2018 (tái bản)
12 ngày 25 tháng 12 năm 2000[110]ISBN 4-09-142782-029 tháng 3 năm 2002
22 tháng 10 năm 2018 (tái bản)
13 ngày 28 tháng 5 năm 2001[111]ISBN 4-09-142783-92002
5 tháng 11 năm 2018 (tái bản)
14 ngày 28 tháng 8 năm 2001[112]ISBN 4-09-142784-7-
19 tháng 11 năm 2018 (tái bản)
15 ngày 28 tháng 3 năm 2002[113]ISBN 4-09-142785-5-
3 tháng 12 năm 2018 (tái bản)
16 ngày 28 tháng 8 năm 2002[114]ISBN 4-09-142786-3- 17 tháng 12 năm 2018 (tái bản)
17 ngày 28 tháng 1 năm 2003[115]ISBN 4-09-142787-1-
31 tháng 12 năm 2018 (tái bản)
18 ngày 28 tháng 3 năm 2003[116]ISBN 4-09-142788-X21 tháng 1 năm 2019 (tái bản)
19 ngày 28 tháng 5 năm 2003[117]ISBN 4-09-142789-828 tháng 1 năm 2019 (tái bản)
20 ngày 24 tháng 12 năm 2003[118]ISBN 4-09-142790-14 tháng 3 năm 2019 (tái bản)
21 ngày 1 tháng 4 năm 2004[119]ISBN 4-09-143191-718 tháng 3 năm 2019 (tái bản)
22 ngày 27 tháng 8 năm 2004[120]ISBN 4-09-143192-51 tháng 4 năm 2019 (tái bản)
23 ngày 24 tháng 12 năm 2004[121]ISBN 4-09-143193-322 tháng 4 năm 2019 (tái bản)
24 ngày 28 tháng 3 năm 2005[122]ISBN 4-09-143194-113 tháng 5 năm 2019 (tái bản)
25 ngày 26 tháng 4 năm 2005[123]ISBN 4-09-143195-X27 tháng 5 năm 2019 (tái bản)
26 ngày 24 tháng 12 năm 2005[124]ISBN 4-09-140079-521 tháng 7 năm 2006
10 tháng 6 năm 2019 (tái bản)
27 ngày 27 tháng 2 năm 2006[125]ISBN 4-09-140094-915 tháng 9 năm 2006
24 tháng 6 năm 2019 (tái bản)
28 ngày 27 tháng 10 năm 2006[126]ISBN 4-09-140255-015 tháng 12 năm 2006
8 tháng 7 năm 2019 (tái bản)
29 ngày 25 tháng 12 năm 2006[127]ISBN 4-09-140315-818 tháng 2 năm 2008
22 tháng 7 năm 2019 (tái bản)
30 ngày 28 tháng 11 năm 2007[128]ISBN 978-4-09-140415-217 tháng 3 năm 2008
5 tháng 8 năm 2019 (tái bản)
31 ngày 25 tháng 12 năm 2007[129]ISBN 978-4-09-140457-228 tháng 4 năm 2008
19 tháng 8 năm 2019 (tái bản)
32 ngày 27 tháng 11 năm 2008[130]ISBN 978-4-09-140730-67 tháng 8 năm 2009
9 tháng 9 năm 2019 (tái bản)
33 ngày 25 tháng 12 năm 2008[131]ISBN 978-4-09-140745-018 tháng 9 năm 2009
23 tháng 9 năm 2019 (tái bản)
34 ngày 28 tháng 7 năm 2009[132]ISBN 978-4-09-140813-625 tháng 12 năm 2009
9 tháng 10 năm 2019 (tái bản)
35 ngày 25 tháng 12 năm 2009[133]ISBN 978-4-09-140878-519 tháng 3 năm 2010
21 tháng 10 năm 2019 (tái bản)
36 ngày 28 tháng 7 năm 2010[134]ISBN 978-4-09-141056-63 tháng 12 năm 2010
4 tháng 11 năm 2019 (tái bản)
37 ngày 28 tháng 11 năm 2011[135]ISBN 978-4-09-141368-011 tháng 6 năm 2012
18 tháng 11 năm 2019 (tái bản)
38 ngày 27 tháng 7 năm 2012[136]ISBN 978-4-09-141460-130 tháng 11, 2012 (2012-11-30)
2 tháng 12 năm 2019 (tái bản)
39 ngày 28 tháng 10 năm 2014[137]ISBN 978-4-09-141830-27 tháng 8, 2015 (2015-08-07)
16 tháng 12 năm 2019 (tái bản)
40 28 tháng 12 năm 2015[138]ISBN 978-4-09-142108-114 tháng 6, 2017 (2017-06-14)
30 tháng 12 năm 2019 (tái bản)
41 28 tháng 10 năm 2016[139]ISBN 978-4-09-142237-826 tháng 3, 2018 (2018-03-26)
42 28 tháng 7 năm 2017[140]ISBN 978-4-09-142409-99 tháng 4, 2018 (2018-04-09)

Phim anime[sửa | sửa mã nguồn]

#Tựa đềPart 1 phát hànhPart 2 phát hành
1Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời
Gekijōban Meitantei Conan: Tokei-jikake no matenrō (劇場版名探偵コナン 時計じかけの摩天楼)
ngày 18 tháng 9 năm 1997[141]
ISBN 978-4-09-124871-8
ngày 18 tháng 10 năm 1997[142]
ISBN 978-4-09-124872-5
2Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mục tiêu thứ 14
Gekijōban Meitantei Conan: Jūyonbanme no tagetto (劇場版名探偵コナン 14番目の標的)
ngày 18 tháng 9 năm 1998[143]
ISBN 978-4-09-124873-2
ngày 17 tháng 10 năm 1998[144]
ISBN 978-4-09-124874-9
3Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Phù thủy cuối cùng của thế kỷ
Gekijōban Meitantei Conan: Seikimatsu no majutsushi (劇場版名探偵コナン 世紀末の魔術師)
ngày 18 tháng 9 năm 1999[145]
ISBN 978-4-09-124875-6
ngày 18 tháng 10 năm 1999[146]
ISBN 978-4-09-124876-3
4Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Thủ phạm trong đôi mắt
Gekijōban Meitantei Conan: Hitomi no naka no ansatsusha (劇場版名探偵コナン 瞳の中の暗殺者)
ngày 18 tháng 9 năm 2000[147]
ISBN 978-4-09-124877-0
ngày 18 tháng 10 năm 2000[148]
ISBN 978-4-09-124878-7
5Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Những giây cuối cùng tới thiên đường
Gekijōban Meitantei Conan: Tengoku e no kauntodaun (劇場版名探偵コナン 天国へのカウントダウン)
ngày 17 tháng 11 năm 2001[149]
ISBN 978-4-09-124879-4
ngày 18 tháng 12 năm 2001[150]
ISBN 978-4-09-124880-0
6Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Bóng ma đường Baker
Gekijōban Meitantei Conan: Beikā Sutorīto no bōrei (劇場版名探偵コナン ベイカー街の亡霊)
ngày 18 tháng 10 năm 2002[151]
ISBN 978-4-09-126851-8
ngày 18 tháng 11 năm 2002[152]
ISBN 978-4-09-126852-5
7Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mê cung trong thành phố cổ
Gekijōban Meitantei Conan: Meikyū no kurosurōdo (劇場版名探偵コナン 迷宮の十字路)
ngày 18 tháng 11 năm 2003[153]
ISBN 978-4-09-127751-0
ngày 18 tháng 12 năm 2003[154]
ISBN 978-4-09-127752-7
8Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Nhà ảo thuật với đôi cánh bạc
Gekijōban Meitantei Conan: Gin'yoku no majishan (劇場版名探偵コナン 銀翼の奇術師)
ngày 18 tháng 11 năm 2004[155]
ISBN 978-4-09-127753-4
ngày 17 tháng 12 năm 2004[156]
ISBN 978-4-09-127754-1
9Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Âm mưu trên biển
Gekijōban Meitantei Conan: Suiheisenjō no sutoratejī (劇場版名探偵コナン 水平線上の陰謀)
ngày 18 tháng 11 năm 2005[157]
ISBN 978-4-09-120024-2
ngày 15 tháng 12 năm 2005[158]
ISBN 978-4-09-120025-9
10Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Khúc nhạc cầu siêu
Gekijōban Meitantei Conan: Tantei-tachi no rekuiemu (劇場版名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌)
ngày 18 tháng 11 năm 2006[159]
ISBN 978-4-09-120808-8
ngày 18 tháng 12 năm 2006[160]
ISBN 978-4-09-120809-6
11Hoạt hình màu Phim Thám tử lừng danh Conan: Quan tài xanh thẳm
Gekijōban Meitantei Conan: Konpeki no Jorī Rojā (劇場版名探偵コナン 紺碧の棺)
ngày 16 tháng 11 năm 2007[161]
ISBN 978-4-09-121194-1
ngày 15 tháng 12 năm 2007[162]
ISBN 978-4-09-121195-8
12Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Nốt nhạc kinh hoàng
Gekijōban Meitantei Conan: Senritsu no furu sukoa (劇場版名探偵コナン 戦慄の楽譜)
ngày 18 tháng 11 năm 2008[163]
ISBN 978-4-09-121475-1
ngày 18 tháng 12 năm 2008[164]
ISBN 978-4-09-121476-8
13Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Truy lùng tổ chức Áo Đen
Gekijōban Meitantei Conan: Shikkoku no cheisā (劇場版名探偵コナン 漆黒の追跡者)
ngày 18 tháng 11 năm 2009[165]
ISBN 978-4-09-122057-8
ngày 18 tháng 12 năm 2009[166]
ISBN 978-4-09-122058-5
14Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Khinh khí cầu mắc nạn
Gekijōban Meitantei Conan: Tenkuu no Rosuto Shippu (劇場版名探偵コナン 天空の難破船)
ngày 18 tháng 11 năm 2010[167]
ISBN 978-4-09-122574-0
ngày 17 tháng 12 năm 2010[168]
ISBN 978-4-09-122575-7
15Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Mười lăm phút trầm mặc
Gekijōban Meitantei Conan: Chinmoku no Kwōtā (劇場版名探偵コナン 沈黙の15分)
ngày 18 tháng 11 năm 2011[169]
ISBN 978-4-09-122574-0
ngày 14 tháng 12 năm 2011[170]
ISBN 978-4-09-122575-7
16Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cầu thủ ghi bàn số 11
Gekijōban Meitantei Konan Juuichininme no Sutoraikā (劇場版名探偵コナン 11人目のストライカー)
16 tháng 11 năm 2012
ISBN 978-4-09-124106-1
18 tháng 12 năm 2012
ISBN 978-4-09-124107-8
17Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cuộc điều tra giữa biển khơi
Gekijōban Meitantei Konan: Zekkai no Puraibēto Ai (劇場版名探偵コナン 绝海の探偵(プライベート・アイ))
18 tháng 11 năm 2013
ISBN 978-4-09-124537-3
18 tháng 11 năm 2013
ISBN 978-4-09-124538-0
18Phim: Lupin III đối đầu Thám tử lừng danh Conan
Gekijōban Rupan Sansei Bāsasu Meitantei Konan The Movie (ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE)
18 tháng 8 năm 2014
ISBN 978-4-09-125220-3
18 tháng 9 năm 2014
ISBN 978-4-09-125233-3
19Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác
Gekijōban Meitantei Conan Ijigen no Sniper (劇場版名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー))
18 tháng 11 năm 2014
ISBN 978-4-09-125549-5
18 tháng 12 năm 2014
ISBN 978-4-09-125550-1
20Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Hoa hướng dương trong biển lửa
Gekijōban Meitantei Conan: Gōka no Himawari (劇場版名探偵コナン 業火の向日葵(ひまわり))
18 tháng 11 năm 2015
ISBN 978-4-09-126584-5
18 tháng 11 năm 2015
ISBN 978-4-09-126585-2
21Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối
Gekijōban Meitantei Konan: Junkoku no Naitomea (劇場版名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア))
18 tháng 10 năm 2016
ISBN 978-4-09-127450-2
18 tháng 10 năm 2016
ISBN 978-4-09-127451-9
22Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Bản tình ca màu đỏ thẫm
Gekijōban Meitantei Konan: Kara Kurenai no Raburetā (劇場版名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター))
18 tháng 10 năm 2017
ISBN 978-4-09-127775-6
18 tháng 10 năm 2017
ISBN 978-4-09-127776-3
23Hoạt hình màu Thám tử lừng danh Conan: Kẻ hành pháp Zero
Gekijōban Anime Comic Meitantei Konan: Zero no Shikkō Hito (劇場版アニメコミック名探偵コナン ゼロの執行人)
18 tháng 12, 2018 (2018-12-18)
ISBN 9784091287144
18 tháng 11, 2019 (2019-11-18)
ISBN 9784091295347

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Riêng
Chung
 1. ^ “Detective Conan Official manga website” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 2. ^ Weekly Shōnen Sunday (bằng tiếng Nhật) 1994 (5). Shogakukan. 
 3. ^ “Database Opens for Every Detective Conan's Case Closed”. Anime News Network. Ngày 29 tháng 5 năm 2007. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2009. 
 4. ^ Detective Conan database” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010. 
 5. ^ “Detective Conan Volume 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11/6/2009.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |accessdate= (trợ giúp)
 6. ^ “Detective Conan Vol 02” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 7. ^ “Detective Conan Vol 03” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 8. ^ “Detective Conan Vol 04” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 9. ^ “Detective Conan Vol 05” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 10. ^ “Detective Conan Vol 06” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 11. ^ “Detective Conan Vol 07” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 12. ^ “Detective Conan Vol 08” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 13. ^ “Detective Conan Vol 09” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 14. ^ “Detective Conan Vol 10” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 15. ^ “Detective Conan Vol 11” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 16. ^ “Detective Conan Vol 12” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 17. ^ “Detective Conan Vol 13” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 18. ^ “Detective Conan Vol 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 19. ^ “Detective Conan Vol 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 20. ^ “Detective Conan Vol 16” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 21. ^ “Detective Conan Vol 17” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 22. ^ “Detective Conan Vol 18” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 23. ^ “Detective Conan Vol 19” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 24. ^ “Detective Conan Vol 20” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 25. ^ “Detective Conan Vol 21” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 26. ^ “Detective Conan Vol 22” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 27. ^ “Detective Conan Vol 23” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 28. ^ “Detective Conan Vol 24” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 29. ^ “Detective Conan Vol 25” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 30. ^ “Detective Conan Vol 26” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 31. ^ “Detective Conan Vol 27” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 32. ^ “Detective Conan Vol 28” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 33. ^ “Detective Conan Vol 29” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 34. ^ “Detective Conan Vol 30” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 35. ^ “Detective Conan Vol 31” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 36. ^ “Detective Conan Vol 32” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 37. ^ “Detective Conan Vol 33” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 38. ^ “Detective Conan Vol 34” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 39. ^ “Detective Conan Vol 35” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 40. ^ “Detective Conan Vol 36” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 41. ^ “Detective Conan Vol 37” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 42. ^ “Detective Conan Vol 38” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 43. ^ “Detective Conan Vol 39” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 44. ^ “Detective Conan Vol 40” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 45. ^ “Detective Conan Vol 41” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 46. ^ “Detective Conan Vol 42” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 47. ^ “Detective Conan Vol 43” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 48. ^ “Detective Conan Vol 44” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 49. ^ “Detective Conan Vol 45” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 50. ^ “Detective Conan Vol 46” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 51. ^ “Detective Conan Vol 47” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 52. ^ “Detective Conan Vol 48” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 53. ^ “Detective Conan Vol 49” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 54. ^ “Detective Conan Vol 50” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 55. ^ “Detective Conan Vol 51” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 56. ^ “Detective Conan Vol 52” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 57. ^ “Detective Conan Vol 53” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 58. ^ “Detective Conan Vol 54” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 59. ^ “Detective Conan Vol 55” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 60. ^ “Detective Conan Vol 56” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 61. ^ “Detective Conan Vol 57” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 62. ^ “Detective Conan Vol 58” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 63. ^ “Detective Conan Vol 59” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 64. ^ “Detective Conan Vol 60” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 65. ^ “Detective Conan Vol 61” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 66. ^ “Detective Conan Vol 62” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 67. ^ “Detective Conan Vol 63” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 68. ^ “Detective Conan Vol 64” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
 69. ^ “Detective Conan Vol 65” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2009. 
 70. ^ “Detective Conan Vol 66” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2009. 
 71. ^ “Detective Conan Vol 67” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2010. 
 72. ^ “Detective Conan Vol 68” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2010. 
 73. ^ “Detective Conan Vol 69” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2010. 
 74. ^ “Detective Conan Vol 70” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2010. 
 75. ^ “Detective Conan Vol 71” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 2 năm 2011. 
 76. ^ “Detective Conan Vol 72” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2011. 
 77. ^ “Detective Conan Vol 73” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2011. 
 78. ^ “Detective Conan Vol 74” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2012. 
 79. ^ “Detective Conan Vol 75” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012. 
 80. ^ “Detective Conan Vol 76” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2012. 
 81. ^ “Detective Conan Vol 77” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2012. 
 82. ^ “Detective Conan Vol 78” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 12 năm 2012. 
 83. ^ “Detective Conan Vol 79” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2013. 
 84. ^ “Detective Conan Vol 80” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2013. 
 85. ^ “Detective Conan Vol 81” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. ISBN 9784091244994. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2013. 
 86. ^ “Detective Conan Vol 82” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2014. 
 87. ^ “Detective Conan Vol 83” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2014. 
 88. ^ “Detective Conan Vol 84” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2014. 
 89. ^ “Detective Conan Vol 85” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2014. 
 90. ^ “Detective Conan Vol 86” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2015. 
 91. ^ “Detective Conan Vol 87” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2015. 
 92. ^ “Detective Conan Vol 88” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2015. 
 93. ^ “Detective Conan Vol 89” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017. 
 94. ^ “Detective Conan Vol 90” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017. 
 95. ^ “Detective Conan Vol 91” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017. 
 96. ^ “Detective Conan Vol 92” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2017. 
 97. ^ “Detective Conan Vol 93” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2017. 
 98. ^ https://www.shogakukan.co.jp/books/09127883
 99. ^ “Detective Conan Special Edition 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010. 
 100. ^ “Detective Conan Special Edition 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010. 
 101. ^ “Detective Conan Special Edition 3” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2010. 
 102. ^ “Detective Conan Special Edition 4” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 103. ^ “Detective Conan Special Edition 5” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 104. ^ “名Detective Conan Special Edition 6” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 105. ^ “Detective Conan Special Edition 7” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 106. ^ “Detective Conan Special Edition 8” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 107. ^ “Detective Conan Special Edition 9” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 108. ^ “Detective Conan Special Edition 10” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2010. 
 109. ^ “Detective Conan Special Edition 11” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 110. ^ “Detective Conan Special Edition 12” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 111. ^ “Detective Conan Special Edition 13” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 112. ^ “Detective Conan Special Edition 14” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 113. ^ “Detective Conan Special Edition 15” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 114. ^ “Detective Conan Special Edition 16” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 115. ^ “Detective Conan Special Edition 17” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 116. ^ “Detective Conan Special Edition 18” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 117. ^ “Detective Conan Special Edition 19” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 118. ^ “Detective Conan Special Edition 20” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 11 tháng 7 năm 2010. 
 119. ^ “Detective Conan Special Edition 21” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 120. ^ “Detective Conan Special Edition 22” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 121. ^ “Detective Conan Special Edition 23” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 122. ^ “Detective Conan Special Edition 24” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 123. ^ “Detective Conan Special Edition 25” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 124. ^ “Detective Conan Special Edition 26” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 125. ^ “Detective Conan Special Edition 27” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 126. ^ “Detective Conan Special Edition 28” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 127. ^ “Detective Conan Special Edition 29” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 128. ^ “Detective Conan Special Edition 30” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 129. ^ “Detective Conan Special Edition 31” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 130. ^ “Detective Conan Special Edition 32” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 131. ^ “Detective Conan Special Edition 33” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 132. ^ “Detective Conan Special Edition 34” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 133. ^ “Detective Conan Special Edition 35” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 134. ^ “Detective Conan Special Edition 36” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2010. 
 135. ^ “Detective Conan Special Edition 37” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2011. 
 136. ^ “Detective Conan Special Edition 38” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. 
 137. ^ “Detective Conan Special Edition 39” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. 
 138. ^ “Detective Conan Special Edition 40” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. 
 139. ^ “Detective Conan Special Edition 41” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập 20 tháng 6 năm 2017. 
 140. ^ “Detective Conan Special Edition 42” (bằng tiếng Japanese). Shogakukan. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2018. 
 141. ^ “Detective Conan Movie: The Time-Bombed Skyscraper Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 142. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Time-Bombed Skyscraper Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 143. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Fourteenth Targer Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 144. ^ “Detective Conan Movie: The Fourteenth Targer Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 145. ^ “Shogakukan: Detective Conan Movie: The Last Wizard of the Century Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 146. ^ “Detective Conan Movie: The Last Wizard of the Century Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 147. ^ “Detective Conan Movie: Captured in Her Eyes Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 148. ^ “Detective Conan Movie: Captured in Her Eyes Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 149. ^ “Detective Conan Movie: Coutdown to Heaven Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 150. ^ “Detective Conan Movie: Coutdown to Heaven Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 151. ^ “Detective Conan Movie: Phantom of Baker Street Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 152. ^ “Detective Conan Movie: Phantom of Baker Street Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 153. ^ “Detective Conan Movie: Crossroads in the Ancient Capital Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 154. ^ “Detective Conan Movie: Crossroads in the Ancient Capital Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 155. ^ “Detective Conan Movie: Magician in the Silver Sky Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 156. ^ “Detective Conan Movie: Magician in the Silver Sky Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 157. ^ “Detective Conan Movie: Strategy Above the Depths Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 158. ^ “Detective Conan Movie: Strategy Above the Depths Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 159. ^ “Detective Conan Movie: The Privates Eyes' Requiem Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 160. ^ “Detective Conan Movie: The Privates Eyes' Requiem Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 161. ^ “Detective Conan Movie: Jolly Roger in the Deep Azure Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 162. ^ “Detective Conan Movie: Jolly Roger in the Deep Azure Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 163. ^ “Detective Conan Movie: Full Score of Fear Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 164. ^ “Detective Conan Movie: Full Score of Fear Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 165. ^ “Detective Conan Movie: The Raven Chaser Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 166. ^ “Detective Conan Movie: The Raven Chaser Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2010. 
 167. ^ “Detective Conan Movie: The Lost Ship in the Sky Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2010. 
 168. ^ “Detective Conan Movie: The Lost Ship in the Sky Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2011. 
 169. ^ “Detective Conan Movie: Quarter of Silence Part 1” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2010. 
 170. ^ “Detective Conan Movie: Quarter of Silence Part 2” (bằng tiếng Nhật). Shogakukan. Truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2011.