Giảm phân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
In meiosis, the chromosome or chromosomes duplicate (during interphase) and homologous chromosomes exchange genetic information (chromosomal crossover) during the first division, called meiosis I. The daughter cells divide again in meiosis II, splitting up sister chromatids to form haploid gametes. Two gametes fuse during fertilization, creating a diploid cell with a complete set of paired chromosomes.

Giảm phân là hình thức phân bào giảm nhiễm trong quá trình hình thành giao tử. Trong quá trình này, tế bào sinh dục (2n) đã chín (germ cell) trải qua hai lần phân bào liên tiếp gọi là giảm phân I và giảm phân II, nhưng nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi có một lần, nên sinh ra giao tử có bộ nhiễm sắc thể giảm 1/2: giao tử đực (tinh trùng hoặc tinh tử) và giao tử cái (trứng hoặc noãn) có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).

Diễn biến các kỳ của quá trình giảm phân[sửa | sửa mã nguồn]

+ Kì trung gian: Các nhiễm sắc thể ở trạng thái duỗi xoắn, tự tổng hợp nên một nhiễm sắc thể giống nó dính với nhau tại tâm động để trở thành nhiễm sắc thể kép.

+ Kì đầu: Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co ngắn. Các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng áp sát tiến lại gần nhau xảy ra hiện tượng tiếp hợp. Tại kì này có thể xảy ra quá trình trao đổi đoạn giữa các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng (cơ sở của hiện tượng gen hoán vị).

+ Kì giữa: Các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tách nhau ra trượt trên tơ phân bào dàn thành 2 hàng song song nhau trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

+ Kì sau: Các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tổ hợp ngẫu nhiên và phân ly độc lập về hai cực của tế bào.

+ Kì cuối: các nhiễm sắc thể kép nằm gọn trong nhân mới của tế bào.

+ Màng nhân và nhân con xuất hiện, tế bào chất phân chia tạo ra 2 tế bào con có bộ nhiễm sắc thể kép đơn bội khác nhau về nguồn gốc.

Giảm phân 1[sửa | sửa mã nguồn]

Gồm kì trung gian và 4 kì phân bào chính thức[sửa | sửa mã nguồn]

Kì trung gian 1[sửa | sửa mã nguồn]
 • ADN và NST nhân đôi
 • NST nhân đôi thành NST kép gồm 2 Crômatit dính với nhau ở tâm động
Kì đầu 1[sửa | sửa mã nguồn]
 • Các NST kép bắt đôi với nhau theo từng cặp tương đồng, có thể xảy ra trao đổi đoạn NST dẫn đến hoán vị gen
 • NST kép bắt đầu đóng xoắn
 • Màng nhân và nhân con tiêu biến,thoi phân bào xuất hiện
Kì giữa 1[sửa | sửa mã nguồn]
 • Các cặp NST kép tương đồng tách nhau và xếp song song thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi bào
Kì sau 1[sửa | sửa mã nguồn]
 • Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng phân li về 2 cực của tế bào trên thoi vô sắc
Kì cuối 1[sửa | sửa mã nguồn]

Các NST kép nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội kép (n NST kép)

Giảm phân 2[sửa | sửa mã nguồn]

Diễn biến giống quá trình nguyên phân[sửa | sửa mã nguồn]

Kỳ đầu II[sửa | sửa mã nguồn]
 • NST vẫn ở trạng thái n NST kép bắt đầu co ngắn và cho thấy số lượng NST kép(đơn bội)
Giữa II[sửa | sửa mã nguồn]
 • Các NST kép xếp 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào
Sau II[sửa | sửa mã nguồn]

Các NST chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực tế bào

Kỳ cuối[sửa | sửa mã nguồn]

Các NST đơn nằm gọn trong nhân mới được tạo thành với số lượng bộ đơn bội (n NST)

Kết quả[sửa | sửa mã nguồn]

Từ 1 tế bào mẹ tạo thành 4 tế bào con có số NST = ½ số NST của tế bào mẹ (n NST đơn)

Ở động vật:

 • Con đực: 4 tế bào con tạo thành 4 tinh trùng
 • Con cái: 1 tế bào lớn tạo thành trứng, 3 tế bào nhỏ khác không làm nhiệm vụ sinh sản(tế bào thể cực)

Ở thực vật: tế bào tạo thành sau giảm phân lại tiếp tục phân bào để tạo thành hạt phấn hay túi phôi

Ý nghĩa của quá trình giảm phân[sửa | sửa mã nguồn]

Giảm phân kết hợp với thụ tinh và nguyên phân là cơ chế duy trì bộ NST đặc trưng và ổn định của loài qua các thế hệ Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST trong giảm phân đã tạo ra nhiều biến dị tổ hợp giúp giới sinh vật đa dạng, phong phú → là nguyên liệu của chọn giống và tiến hoá → Sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính.

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]