Thần thoại Ai Cập

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Nun, hiện thân của mặt nước nguyên thủy, nâng con thuyền mặt của thần Ra vào trong bầu trời vào thời điểm tạo hóa.

Thần thoại Ai Cập là tuyển tập các thuyện thần thoạiAi Cập cổ đại. Các truyện này miêu tả lại các hoạt động của các vị thần Ai Cập giúp con người có thêm hiểu biết về thế giới xung quanh họ. Những tín ngưỡng mà các câu chuyện thần thoại này thể hiện là một phần quan trọng của tôn giáo Ai Cập cổ đại. Các truyện này thường xuất hiện trong các tác phẩm văn họcnghệ thuật của người Ai Cập, đặc biệt là trong các truyện ngắn và các tư liệu tôn giáo như thánh ca, văn bản nghi thức, điếu văn, và trang trí đền thờ. Các nguồn tài liệu này hiếm khi đề cập toàn bộ một câu chuyện thần thoại mà chỉ mô tả một phần ngắn.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Trích dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

Tác phẩm trích dẫn[sửa | sửa mã nguồn]

 • Allen, James P. (1988). Genesis in Egypt: The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts. Yale Egyptological Seminar. ISBN 0-912532-14-9. 
 • Allen, James P. (2003). “The Egyptian Concept of the World”. Trong O'Connor, David; Quirke, Stephen. Mysterious Lands. UCL Press. tr. 23–30. ISBN 1-84472-004-7. 
 • Andrews, Carol A. R. (2001). “Amulets”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1. Oxford University Press. tr. 75–82. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Anthes, Rudolf (1961). “Mythology in Ancient Egypt”. Trong Kramer, Samuel Noah. Mythologies of the Ancient World. Anchor Books. tr. 16–92. 
 • Assmann, Jan (2001) [German edition 1984]. The Search for God in Ancient Egypt. Translated by David Lorton. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3786-5. 
 • Baines, John (tháng 4 năm 1991). “Egyptian Myth and Discourse: Myth, Gods, and the Early Written and Iconographic Record”. Journal of Near Eastern Studies 50 (2). JSTOR 545669. 
 • Baines, John (1996). “Myth and Literature”. Trong Loprieno, Antonio. Ancient Egyptian Literature: History and Forms. Cornell University Press. tr. 361–377. ISBN 90-04-09925-5. 
 • Bickel, Susanne (2004). “Myth and Sacred Narratives: Egypt”. Trong Johnston, Sarah Iles. Religions of the Ancient World: A Guide. The Belknap Press of Harvard University Press. tr. 578–580. ISBN 0-674-01517-7. 
 • Conman, Joanne (2003). “It's About Time: Ancient Egyptian Cosmology”. Studien zur Altagyptischen Kultur 31. 
 • David, Rosalie (2002). Religion and Magic in Ancient Egypt. Penguin. ISBN 0-14-026252-0. 
 • Dunand, Françoise; Christiane Zivie-Coche (2004) [French edition 1991]. Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE. Translated by David Lorton. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8853-2. 
 • Feucht, Erika (2001). “Birth”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1. Oxford University Press. tr. 192–193. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Frankfurter, David (1995). “Narrating Power: The Theory and Practice of the Magical Historiola in Ritual Spells”. Trong Meyer, Marvin; Mirecki, Paul. Ancient Magic and Ritual Power. E. J. Brill. tr. 457–476. ISBN 0-8014-2550-6. 
 • Griffiths, J. Gwyn (2001). “Isis”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 188–191. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Hart, George (1990). Egyptian Myths. University of Texas Press. ISBN 0-292-72076-9. 
 • Hornung, Erik (1982) [German edition 1971]. Conceptions of God in Egypt: The One and the Many. Translated by John Baines. Cornell University Press. ISBN 0-8014-1223-4. 
 • Hornung, Erik (1992). Idea into Image: Essays on Ancient Egyptian Thought. Translated by Elizabeth Bredeck. Timken. ISBN 0-943221-11-0. 
 • Kaper, Olaf E. (2001). “Myths: Lunar Cycle”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 480–482. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Lesko, Leonard H. (1991). “Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology”. Trong Shafer, Byron E. Religion in Ancient Egypt: Gods, Myths, and Personal Practice. Cornell University Press. tr. 89–122. ISBN 0-8014-2550-6. 
 • Lurker, Manfred (1980) [German edition 1972]. An Illustrated Dictionary of the Gods and Symbols of Ancient Egypt. Translated by Barbara Cummings. Thames & Hudson. ISBN 0-500-27253-0. 
 • Meeks, Dimitri; Christine Favard-Meeks (1996) [French edition 1993]. Daily Life of the Egyptian Gods. Translated by G. M. Goshgarian. Cornell University Press. ISBN 0-8014-8248-8. 
 • Meltzer, Edmund S. (2001). “Horus”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 119–122. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Morenz, Siegfried (1973) [German edition 1960]. Egyptian Religion. Translated by Ann E. Keep. Methuen. ISBN 0801480299. 
 • O'Connor, David (2003). “Egypt's View of 'Others'”. Trong Tait, John. 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past. UCL Press. tr. 155–185. ISBN 978-1-84472-007-1. 
 • O'Rourke, Paul F. (2001). “Drama”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 1. Oxford University Press. tr. 407–410. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Pinch, Geraldine (2004) [First edition 2002]. Egyptian Mythology: A Guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-517024-5. 
 • Quirke, Stephen (2001). The Cult of Ra: Sun Worship in Ancient Egypt. Thames and Hudson. ISBN 0-500-05107-0. 
 • Ritner, Robert Kriech (1993). The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice. The Oriental Institute of the University of Chicago. ISBN 0-918986-75-3. 
 • Roth, Ann Macy (2001). “Opening of the Mouth”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 605–609. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • te Velde, Herman (2001). “Seth”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 3. Oxford University Press. tr. 269–271. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Tobin, Vincent Arieh (1989). Theological Principles of Egyptian Religion. P. Lang. ISBN 0-8204-1082-9. 
 • Tobin, Vincent Arieh (2001). “Myths: An Overview”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 464–469. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Traunecker, Claude (2001) [French edition 1992]. The Gods of Egypt. Translated by David Lorton. Cornell University Press. ISBN 0-8014-3834-9. 
 • Uphill, E. P. (2003). “The Ancient Egyptian View of World History”. Trong Tait, John. 'Never Had the Like Occurred': Egypt's View of Its Past. UCL Press. tr. 15–29. ISBN 978-1-84472-007-1. 
 • Vischak, Deborah (2001). “Hathor”. Trong Redford, Donald B. The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt 2. Oxford University Press. tr. 82–85. ISBN 978-0-19-510234-5. 
 • Wilkinson, Richard H. (1993). Symbol and Magic in Egyptian Art. Thames & Hudson. ISBN 0-500-23663-1. 

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Armour, Robert A (2001) [1986]. Gods and Myths of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press. ISBN 977-424-669-1. 
 • Ions, Veronica (1982) [1968]. Egyptian Mythology. Peter Bedrick Books. ISBN 0-911745-07-6. 
 • James, T. G. H (1971). Myths and Legends of Ancient Egypt. Grosset & Dunlap. ISBN 0-448-00866-1. 
 • Shaw, Garry J. (2014). The Egyptian Myths: A Guide to the Ancient Gods and Legends. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-25198-0. 
 • Sternberg, Heike (1985). Mythische Motive and Mythenbildung in den agyptischen Tempein und Papyri der Griechisch-Romischen Zeit (bằng tiếng German). Harrassowitz. ISBN 3-447-02497-6. 
 • Tyldesley, Joyce (2010). Myths and Legends of Ancient Egypt. Allen Lanes. ISBN 1-84614-369-1.