Khác biệt giữa các bản “Isfahan”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
+ khi hau
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
(+ khi hau)
 
[[Quảng trường Naghsh-i Jahan]] của Esfahan là một trong những quảng trường lớn nhất thế giới với kiến trúc tiêu biểu của Iran và Hồi giáo đã được [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] công nhận là [[di sản thế giới]].
 
== Khí hậu ==
<div style="width:80%;">
{{Weather box
| single line = Yes
| metric first = Yes
| location = Isfahan (1961–1990, cực độ 1951–2010)
| metric first = yes
| single line = yes
| Jan record high C = 20.4
| Feb record high C = 23.4
| Mar record high C = 29.0
| Apr record high C = 32.0
| May record high C = 37.6
| Jun record high C = 41.0
| Jul record high C = 43.0
| Aug record high C = 42.0
| Sep record high C = 39.0
| Oct record high C = 33.2
| Nov record high C = 26.8
| Dec record high C = 21.2
|year record high C = 43.0
| Jan high C = 8.8
| Feb high C = 11.9
| Mar high C = 16.8
| Apr high C = 22.0
| May high C = 28.0
| Jun high C = 34.1
| Jul high C = 36.4
| Aug high C = 35.1
| Sep high C = 31.2
| Oct high C = 24.4
| Nov high C = 16.9
| Dec high C = 10.8
|year high C = 23.0
| Jan mean C = 2.7
| Feb mean C = 5.5
| Mar mean C = 10.4
| Apr mean C = 15.7
| May mean C = 21.3
| Jun mean C = 27.1
| Jul mean C = 29.4
| Aug mean C = 27.9
| Sep mean C = 23.5
| Oct mean C = 16.9
| Nov mean C = 9.9
| Dec mean C = 4.4
|year mean C = 16.2
| Jan low C = −2.4
| Feb low C = −0.2
| Mar low C = 4.5
| Apr low C = 9.4
| May low C = 14.2
| Jun low C = 19.1
| Jul low C = 21.5
| Aug low C = 19.8
| Sep low C = 15.1
| Oct low C = 9.3
| Nov low C = 3.6
| Dec low C = −0.9
|year low C = 9.4
| Jan record low C = −19.4
| Feb record low C = −12.2
| Mar record low C = −8.0
| Apr record low C = −4.0
| May record low C = 4.5
| Jun record low C = 10.0
| Jul record low C = 13.0
| Aug record low C = 11.0
| Sep record low C = 5.0
| Oct record low C = 0.0
| Nov record low C = −8.0
| Dec record low C = −13.0
|year record low C = -19.4
| precipitation colour = green
| Jan precipitation mm = 17.1
| Feb precipitation mm = 14.1
| Mar precipitation mm = 18.2
| Apr precipitation mm = 19.2
| May precipitation mm = 8.8
| Jun precipitation mm = 0.6
| Jul precipitation mm = 0.7
| Aug precipitation mm = 0.2
| Sep precipitation mm = 0.0
| Oct precipitation mm = 4.1
| Nov precipitation mm = 9.9
| Dec precipitation mm = 19.6
|year precipitation mm = 112.5
|unit precipitation days = 1.0 mm
| Jan precipitation days = 4.0
| Feb precipitation days = 2.9
| Mar precipitation days = 3.8
| Apr precipitation days = 3.5
| May precipitation days = 2.0
| Jun precipitation days = 0.2
| Jul precipitation days = 0.3
| Aug precipitation days = 0.1
| Sep precipitation days = 0.0
| Oct precipitation days = 0.8
| Nov precipitation days = 2.2
| Dec precipitation days = 3.7
|year precipitation days = 23.5
| Jan snow days = 3.2
| Feb snow days = 1.7
| Mar snow days = 0.7
| Apr snow days = 0.1
| May snow days = 0.0
| Jun snow days = 0.0
| Jul snow days = 0.0
| Aug snow days = 0.0
| Sep snow days = 0.0
| Oct snow days = 0.0
| Nov snow days = 0.2
| Dec snow days = 1.9
|year snow days = 7.8
| Jan humidity = 60
| Feb humidity = 51
| Mar humidity = 43
| Apr humidity = 39
| May humidity = 33
| Jun humidity = 23
| Jul humidity = 23
| Aug humidity = 24
| Sep humidity = 26
| Oct humidity = 36
| Nov humidity = 48
| Dec humidity = 57
|year humidity = 39
| Jan sun = 205.3
| Feb sun = 213.3
| Mar sun = 242.1
| Apr sun = 244.5
| May sun = 301.3
| Jun sun = 345.4
| Jul sun = 347.6
| Aug sun = 331.2
| Sep sun = 311.6
| Oct sun = 276.5
| Nov sun = 226.1
| Dec sun = 207.6
|year sun = 3252.5
|source 1 = NOAA<ref name= NOAA>{{cite web
| url = ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/TABLES/REG_II/IR/40800.TXT
| title = Esfahan Climate Normals 1961-1990
| publisher =[[National Oceanic and Atmospheric Administration]]
| language = Tiếng Anh
| accessdate = April 8, 2015}}</ref>
|source 2 = Iran Meteorological Organization (cực độ)<ref name= recordhighs>
{{cite web
| url = http://www.chaharmahalmet.ir/stat/archive/iran/esf/ESFAHAN/7.asp
| title = Highest record temperature in Esfahan by Month 1951–2010
| publisher = Iran Meteorological Organization
| accessdate = April 8, 2015}}</ref><ref name= recordlows>
{{cite web
| url = http://www.chaharmahalmet.ir/stat/archive/iran/esf/ESFAHAN/6.asp
| title = Lowest record temperature in Esfahan by Month 1951–2010
| publisher = Iran Meteorological Organization
| accessdate = April 8, 2015}}</ref>
| date = November 2011
}}
 
 
== Chú thích ==
702

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng