Khác biệt giữa các bản “Mùa”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
 
===Ghi nhớ===
Ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu,<ref>Ở hai vùng cực</ref> ta cũng đang thấy rõ việc đảo mùa<ref>Về việc đảo mùa</ref> và thời điểm phân, chí (chỉ ở vùng cực<ref>Chỉ ở một vùng.</ref>).<ref>Mùa bị đảo ngược lại.</ref> TừVào thời gian từ<ref>Về ngày tăng lên</ref> tháng 12 đến tháng 6, độ dài ngày tăng lên.<ref name=":113" /> TừVào thời gian từ<ref>Về ngày giảm đi</ref> tháng 6 đến tháng 12, độ dài ngày giảm đi.<ref name=":113">Do chuyển động của Trái Đất với Mặt Trời.</ref> Tháng 6, ngày dài nhất.<ref name=":110" /> Tháng 12, ngày ngắn nhất.<ref name=":110" />
 
Có thể, những đặc điểm<ref>Nguyên nhân thay đổi thời tiết</ref> của các thời tiết<ref>Về các đặc điểm</ref> trong một mùa<ref>Về thời tiết trong mùa</ref> cũng có thể<ref>Về việc gây ra</ref> gây ra<ref>Nhiều nguyên nhân gây ra</ref> theo khoảng thời gian<ref>Trái Đất nhận nhiệt từ Mặt Trời.</ref> Trái Đất nhận nhiệt<ref>Về việc nhận nhiệt</ref> từ Mặt Trời.<ref>Về thời gian nhận nhiệt</ref>{{Refn|Ở vùng cực<ref>Về khu vực cực</ref> và hai vòng cực,<ref>Về khu vực vòng cực</ref> dù khoảng thời gian<ref>Về khoảng thời gian nhận nhiệt</ref> nhận nhiệt<ref>Theo việc nhận nhiệt</ref> dài nhất<ref>Theo thời gian ban ngày</ref> nhưng trời vẫn lạnh.<ref>Vì nó lạnh quanh năm.</ref>|group=gc}}{{Refn|Ở những khu vực<ref>Theo khu vực nhiệt đới</ref> nhiệt đới,<ref>Về những khu vực nhiệt đới</ref> độ dài ngày ngắn<ref>Độ dài ngày nhiệt đới</ref> nhưng trời vẫn nóng.<ref>Vì thời tiết nóng quanh năm.</ref>|group=gc}}{{Refn|Ở cả hai vùng<ref>Về vùng tuân theo</ref> khí hậu ôn đới<ref>Về ôn đới</ref> và hàn đới<ref>Về hai vùng cơ bản</ref> (vùng cực nói chung)<ref>Hai đới khí hậu</ref> thì hai vùng này<ref>Về hai vùng</ref> mới tuân theo<ref>Theo thời tiết</ref> khoảng thời gian<ref>Về thời gian nhận nhiệt (thay đổi thời tiết)</ref> nhận và mất nhiệt<ref>Theo nhận, mất nhiệt</ref> để tính thời tiết.<ref>Chỉ có hai vùng đó mới áp dụng được.</ref>|group=gc}} Khi thời tiết thay đổi,<ref>Theo chu kì chung</ref>, tức là đã đổi mùa rồi.<ref>Về việc đổi mùa.</ref> Khi đổi mùa,<ref>Việc sau khi đổi mùa</ref> ta sẽ có thể<ref>Về việc cảm nhận đổi mùa</ref> cảm nhận khí hậu<ref>Con người cảm nhận việc đổi mùa.</ref> đang thay đổi.<ref>Về thay đổi khí hậu</ref>
 
Trong mùa hạ,<ref>Độ dài ngày trong mùa hạ</ref> ngày dài hơn nên nóng hơn.<ref>Về thời tiết</ref> Mùa đông thì ngược lại.<ref>Việc đảo ngược thời tiết</ref>
4.380

lần sửa đổi

Trình đơn chuyển hướng