Khác biệt giữa các bản “Nguồn nhân lực”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
{{Quản trị kinh doanh}}
'''Nguồn nhân lực''' là những người tạo nên [[Workforce|lực lượng lao động]] của một [[tổ chức]], [[Business sector|khulĩnh vực kinh doanh]] hoặc [[Kinh tế|nền kinh tế]]. " [[Human capital|Vốn con người]] " đôi khi được sử dụng đồng nghĩa với "nguồn nhân lực", mặc dù vốn con người thường đề cập đến hiệu ứng hẹp hơn (nghĩa là kiến thức mà các cá nhân thể hiện và [[tăng trưởng kinh tế]]). Tương tự, các thuật ngữ khác đôi khi được sử dụng bao gồm '''nhân lực''', '''tài năng''', '''lao động''', '''nhân sự''' hoặc đơn giản là '''con người'''.
 
Bộ phận nhân sự (phòng nhân sự) của một tổ chức thực hiện [[Quản trị nhân sự|quản lý nguồn nhân lực]], giám sát các khía cạnh khác nhau của [[Người lao động|việc làm]], chẳng hạn như tuân thủ [[luật lao động]] và tiêu chuẩn việc làm, quản lý [[Employee benefit|lợi ích]] của [[Employee benefit|nhân viên]] và một số khía cạnh của [[tuyển dụng]].<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.thebalance.com/what-is-human-resource-management-1918143|title=Beyond Hiring and Firing: What is HR Management?|work=The Balance|accessdate = ngày 22 tháng 6 năm 2017}}</ref>

Trình đơn chuyển hướng