Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đổi hướng/doc”

n
Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 116.108.243.254 (thảo luận): Bản mẫu quan trọng. Sửa cần có lý do. (TW)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi thiện ý của 116.108.243.254 (thảo luận): Bản mẫu quan trọng. Sửa cần có lý do. (TW))
Thẻ: Lùi sửa
* {{tlx|Đổi hướng|Foo}} → {{Đổi hướng|Foo}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG<nowiki>||</nowiki>PAGE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG||PAGE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|USE1PAGE3}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|USE3|PAUSE1PAGE3}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE2PAGE1USE1|PAGE1|và|USE1PAGE2}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE2USE1|PAGE1|và|USE1PAGE2}}
* {{tlx|Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và,,,/ÚE1|PAGE3}} → {{Đổi hướng|ĐỔI HƯỚNG|PAGE3USE1|PAGE1|USE2|PAGE2|và|ÚE1PAGE3}}
* {{tlx|Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}} (như được sử dụng trên trang [[Achilles]]) → {{Đổi hướng|Achilleus|Hoàng đế với tên này|Achilleus (hoàng đế)|các ứng dụng khác|Achilles (định hướng)}}