Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kinh tế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
{{cần biên tập}}
{{unreferenced}}
 
{{Quản trị kinh doanh}}
 
'''Kinh tế''' là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội - liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn. Kinh tế dùng để chỉ phương thức sản xuất bao gồm cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; chỉ tổng hợp quan hệ vật chất trong xã hội phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
 
==Khái niệm==
'''Kinh tế''' là tổng thể các yếu tố sản xuất, các điều kiện sống của con người, các mối quan hệ trong quá trình sản xuất và [[tái sản xuất]] xã hội. Nói đến kinh tế suy cho cùng là nói đến vấn đề [[sở hữu]] và lợi ích. Từ này chỉ "toàn bộ các hoạt động [[sản xuất]], [[trao đổi]], [[phân phối]], [[lưu thông]]" của cả một cộng đồng dân cư, một [[quốc gia]].
13

lần sửa đổi