Bản mẫu:Cb-ph

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Stop hand nuvola.svg Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách tốt đẹp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. Xin mời xem trang hoan nghênh nếu bạn muốn hiểu thêm cách đóng góp. Tuy nhiên, các sửa đổi không mang tính xây dựng được xem là phá hoại và ngay lập tức cần được hồi sửa. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy bạn có thể bị cấm không được sửa bài mà không báo trước. Xin hãy dừng lại, và hãy nghĩ đến việc phát triển thay vì phá hoại công trình của những người khác.

Chú ý Cảnh báo

 · {{Cb-2redirect}}  · {{Cb-afcaddition}}  · {{Cb-agf-sock}}  · {{Cb-aiv}}  · {{Cb-anew}}  · {{Cb-archive}}  · {{Cb-articlesig}}  · {{Cb-articletodraft}}  · {{Cb-autobiography}}  · {{Cb-autocalc}}  · {{Cb-badcat}}  · {{Cb-badcsd}}  · {{Cb-badlistentry}}  · {{Cb-bite}}  · {{Cb-blog}}  · {{Cb-coi}}  · {{Cb-columns}}  · {{Cb-contact}}  · {{Cb-controversial}}  · {{Cb-copying}}  · {{Cb-copying-nosource}}  · {{Cb-copyright-img}}  · {{Cb-c&pmove}}  · {{Cb-crystal}}  · {{Cb-crystal-album}}  · {{Cb-csd}}  · {{Cb-dab}}  · {{Cb-date}}  · {{Cb-dated}}  · {{Cb-deadlink}}  · {{Cb-directcat}}  · {{Cb-draftmoved}}  · {{Cb-editsummary}}  · {{Cb-english}}  · {{Cb-firstname}}  · {{Cb-fuir}}  · {{Cb-gsanctions}}  · {{Cb-guideline}}  · {{Cb-hasty}}  · {{Cb-incompleteAFD}}  · {{Cb-inline-el}}  · {{Cb-italicize}}  · {{Cb-lang}}  · {{Cb-linking}}  · {{Cb-meatwarn}}  · {{Cb-minor}}  · {{Cb-mostm}}  · {{Cb-multiple-accts}}  · {{Cb-nonfree}}  · {{Cb-notaiv}}  · {{Cb-notvietnamese}}  · {{Cb-notvietnameseedit}}  · {{Cb-notvand}}  · {{Cb-notvote}}  · {{Cb-offtopic}}  · {{Cb-offtopicdab}}  · {{Cb-patrolled}}  · {{Cb-plagiarism}}  · {{Cb-preview}}  · {{Cb-probation}}  · {{Cb-redlink}}  · {{Cb-redund}}  · {{Cb-refimprove}}  · {{Cb-removevandalism}}  · {{Cb-rename}}  · {{Cb-repost}}  · {{Cb-samename}}  · {{Cb-salt}}  · {{Cb-selfrevert}}  · {{Cb-sigdesign}}  · {{Cb-siglink}}  · {{Cb-socialnetwork}}  · {{Cb-spoiler}}  · {{Cb-staleuserpageblanked}}  · {{Cb-substAFD}}  · {{Cb-talkinarticle}}  · {{Cb-tilde}}  · {{Cb-toppost}}  · {{Cb-uaa}}  · {{Cb-upincat}}  · {{Cb-uploadfirst}}  · {{Cb-userspace draft finish}}  · {{Userspace draft suggestion}}  · {{Cb-userspacenoindex}}  · {{Cb-vgscope}}  · {{Cb-warn}}  · {{Cb-webhost}}  · {{Cb-wikidata-notyet}}  · {{Cb-wikiversity}}  · {{Cb-wizard}}  · {{Cb-wrongsummary}}  · {{Cb-xfdpersonal}}

 · {{Cb-affiliate}}  · {{Cb-attack}}  · {{Cb-bdp}}  · {{Cb-bizlist}}  · {{Cb-botun}}  · {{Cb-canvass}}  · {{Cb-coi-username}}  · {{Cb-copyright}}  · {{Cb-copyright-link}}  · {{Cb-copyright-new}}  · {{Cb-copyright-org}}  · {{Cb-copyright-remove}}  · {{Cb-derogatory}}  · {{Cb-efsummary}}  · {{Cb-ewsoft}}  · {{Cb-ew}}  · {{Cb-3rr}}  · {{Cb-3rr-alt}}  · {{Cb-hijacking}}  · {{Cb-hoax}}  · {{Cb-legal}}  · {{Cb-login}}  · {{Cb-multipleIPs}}  · {{Cb-paraphrase}}  · {{Cb-pinfo}}  · {{Cb-point}}  · {{Cb-recentblockwarn}}  · {{Cb-socksuspect}}  · {{Cb-upv}}  · {{Cb-username}}  · {{Cb-userpage}}  · {{Cb-violence}}

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]
Phá hoại: {{cb-ph1}}, {{cb-ph2}}, {{cb-ph3}}, {{cb-ph4}}, {{cb-ph4im}}
Xóa nội dung: {{cb-xóa1}}, {{cb-xóa2}}, {{cb-xóa3}}, {{cb-xóa4}}, {{cb-xóa4im}}
Thử nghiệm: {{cb-tn1}}, {{cb-tn2}}, {{cb-tn3}}, {{cb-tn4}}, {{cb-tn4im}}
Bỏ spam: {{cb-spam1}}, {{cb-spam2}}, {{cb-spam3}}, {{cb-spam4}}, {{cb-spam4im}}
Quảng cáo: {{cb-qc1}}, {{cb-qc2}}, {{cb-qc3}}, {{cb-qc4}}, {{cb-qc4im}}
Hành vi khác: xem Wikipedia:Tiêu bản thông báo/Không gian tên thảo luận thành viên.

Bản mẫu cảnh báo luôn luôn nên được dùng với từ khóa "subst:" hoặc "thế:". Ở đây, chúng tôi không dùng subst để giảm không gian do bảng biểu đã chiếm, nhưng không khuyến khích sử dụng mà không dùng subst. Ví dụ, gõ {{subst:cb-ph1}}~~~~ (thay vì {{cb-ph1}}) để cảnh báo phá hoại phổ biến lần thứ nhất.

Các mức tiêu bản là:

  1. Thành viên đã sửa đổi với thiện ý
  2. Thành viên bỏ qua, bắt đầu không có thiện ý
  3. Có ác ý; yêu cầu chấm dứt nghiêm khắc
  4. Có ác ý, yêu cầu chấm dứt lập tức, lần cảnh báo cuối cùng

Cách dùng[sửa mã nguồn]

Đây là tiêu bản dùng để cảnh báo duy nhất một lần đối với trường hợp việc phá hoại đã xảy ra nhiều và không nhất thiết phải cảnh báo theo nhiều cấp độ nữa.

Cách dùng Cho ra
{{subst:cb-ph}} Stop hand nuvola.svg Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách tốt đẹp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. Xin mời xem trang hoan nghênh nếu bạn muốn hiểu thêm cách đóng góp. Tuy nhiên, các sửa đổi không mang tính xây dựng được xem là phá hoại và ngay lập tức cần được hồi sửa. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy bạn có thể bị cấm không được sửa bài mà không báo trước. Xin hãy dừng lại, và hãy nghĩ đến việc phát triển thay vì phá hoại công trình của những người khác.
{{subst:cb-ph|Tên bài}} Stop hand nuvola.svg Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách tốt đẹp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. Xin mời xem trang hoan nghênh nếu bạn muốn hiểu thêm cách đóng góp. Tuy nhiên, các sửa đổi không mang tính xây dựng, như bạn đã làm tại Tên bài, được xem là phá hoại và ngay lập tức cần được hồi sửa. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy bạn có thể bị cấm không được sửa bài mà không báo trước. Xin hãy dừng lại, và hãy nghĩ đến việc phát triển thay vì phá hoại công trình của những người khác.
{{subst:cb-ph|Tên bài|Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.}} Stop hand nuvola.svg Hoan nghênh bạn đến với Wikipedia. Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách tốt đẹp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. Xin mời xem trang hoan nghênh nếu bạn muốn hiểu thêm cách đóng góp. Tuy nhiên, các sửa đổi không mang tính xây dựng, như bạn đã làm tại Tên bài, được xem là phá hoại và ngay lập tức cần được hồi sửa. Nếu bạn cứ tiếp tục như vậy bạn có thể bị cấm không được sửa bài mà không báo trước. Xin hãy dừng lại, và hãy nghĩ đến việc phát triển thay vì phá hoại công trình của những người khác. Đây là phần bạn muốn ghi thêm vào sau.

Xem thêm[sửa mã nguồn]