Bản mẫu:Chủ nghĩa Cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Cộng sản |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Cộng sản |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Cộng sản |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Cộng sản |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • Các khái niệm, Các khía cạnh, Các trường phái, Các tổ chức quốc tế, Nhân vật, Liên quan