Bản mẫu:Chủ nghĩa Cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu này bao gồm danh sách đóng mở.

  • Để thiết lập nó để hiển thị tất cả các danh sách khi nó xuất hiện (tức là tất cả các danh sách được mở rộng), sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Cộng sản |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Cộng sản |all}}  (tức là bỏ qua "expanded=").
  • Để thiết lập nó để hiển thị một danh sách cụ thể trong khi phần còn lại đóng mở vẫn giữ (tức là ẩn ngoài đề mục của họ), sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Cộng sản |expanded=listname}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Cộng sản |listname}}
  • …nơi listname là một trong những điều sau đây (không bao gồm bất kỳ quotemarks):
  • Các khái niệm, Các khía cạnh, Các trường phái, Các tổ chức quốc tế, Nhân vật, Liên quan