Xã hội cộng sản

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Trong tư tưởng chủ nghĩa Marx, xã hội cộng sản (tiếng Anh: communist society hay communist system, hệ thống cộng sản) là kiểu xã hội và hệ thống kinh tế là được hình thành và phát triển bởi lực lượng sản xuất, đại diện cho mục đích cuối cùng trong lý tưởng chính trị của chủ nghĩa cộng sản.[1][2][3][4][5]

Tránh nhầm lẫn thuật ngữ "xã hội cộng sản" với "nhà nước cộng sản" (communist state), nhà nước cộng sản là những nhà nước do một đảng điều hành, đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin.[6][7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Steele, David Ramsay (tháng 9 năm 1999). From Marx to Mises: Post Capitalist Society and the Challenge of Economic Calculation. Open Court. tr. 66. ISBN 978-0875484495. Marx distinguishes between two phases of marketless communism: an initial phase, with labor vouchers, and a higher phase, with free access.
  2. ^ Busky, Donald F. (ngày 20 tháng 7 năm 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. tr. 4. ISBN 978-0275968861. Communism would mean free distribution of goods and services. The communist slogan, 'From each according to his ability, to each according to his needs' (as opposed to 'work') would then rule
  3. ^ O'Hara, Phillip (tháng 9 năm 2003). Encyclopedia of Political Economy, Volume 2. Routledge. tr. 836. ISBN 0-415-24187-1. it influenced Marx to champion the ideas of a 'free association of producers' and of self-management replacing the centralized state.
  4. ^ Critique of the Gotcha Programme, Karl Marx.
  5. ^ Full Communism: The Ultimate Goal
  6. ^ Busky, Donald F. (ngày 20 tháng 7 năm 2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Praeger. tr. 9. ISBN 978-0275968861. In a modern sense of the word, communism refers to the ideology of Marxism-Leninism.
  7. ^ Wilczynski, J. (2008). The Economics of Socialism after World War Two: 1945-1990. Aldine Transaction. tr. 21. ISBN 978-0202362281. Contrary to Western usage, these countries describe themselves as ‘Socialist’ (not ‘Communist’). The second stage (Marx’s ‘higher phase’), or ‘Communism’ is to be marked by an age of plenty, distribution according to needs (not work), the absence of money and the market mechanism, the disappearance of the last vestiges of capitalism and the ultimate ‘whithering away of the state.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]