Bản mẫu:Chủ nghĩa Marx

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Chủ nghĩa Marx |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • "works", "philosophy", "economics", "sociology", "history", "aspects", "variants", "people", "related"
  • Ví dụ như {{Chủ nghĩa Marx |expanded=sociology}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |sociology}}