Bản mẫu:Chủ nghĩa Marx

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng
{{Chủ nghĩa Marx |expanded=all}}
 ( hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |all}}, tức là không có "expanded=" ).
Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng
{{Chủ nghĩa Marx |expanded=listname}}
 ( hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |listname}} )
nơi mà listname là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu quotemark {{{}}}):
"Công trình", "Khoa học xã hội", "Kinh tế", "Lịch sử", "Triết học", "Nhân vật"
Ví dụ, {{Chủ nghĩa Marx |expanded=Triết học}} (hoặc, nếu được kích hoạt, {{Chủ nghĩa Marx |Triết học}} ).