Danh sách các phần mềm nguồn mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là danh sách Phần mềm mã nguồn mở: là phần mềm máy tính được cấp phép giấy phép mã nguồn mở. Bài viết này không có tham vọng liệt kê tất cả những phần mềm mã nguồn mở mà chỉ mong rằng nó sẽ là nguồn tài liệu tham khảo đáng kể trong việc sử dụng phần mềm khi mà ngày nay vấn đề bản quyền đang được đặt lên hàng đầu.

Lĩnh vực ứng dụng[sửa | sửa mã nguồn]

CAx Phần mềm thiết kế trên máy tính[sửa | sửa mã nguồn]

 • BRL-CAD — Thiết kế, mô phỏng mô hình 3D & nhiều ứng dụng hơn nữa, …
 • Open CASCADE

Thiết kế điện tử tự động hóa (EDA)[sửa | sửa mã nguồn]

Tài chính[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống thư viện tích hợp[sửa | sửa mã nguồn]

Toán học[sửa | sửa mã nguồn]

Mô hình hóa & mô phỏng[sửa | sửa mã nguồn]

 • PDQ (Pretty Damn Quick); a queue-theoretic analytic modeling package in C, Java, Python, Perl. and PHP
 • SimPy; queue-theoretic event-based simulator written in Python

Khoa học[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống thông tin địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Vẽ sơ đồ[sửa | sửa mã nguồn]

Quét thăm dò bằng kính hiển vi[sửa | sửa mã nguồn]

 • Gwyddion — Scientific data analysis
 • Gxsm — Gnome X Scanning Microscopy – dsp supported scanning probe acquisition

Xử lý hình ảnh chụp bằng kính hiển vi[sửa | sửa mã nguồn]

Hiển thị phân tử[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin sinh học[sửa | sửa mã nguồn]

Hóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Công nghệ trợ giúp con người[sửa | sửa mã nguồn]

Giọng nói (Tổng hợp giọng nói, Nhận dạng giọng nói)[sửa | sửa mã nguồn]

Các công nghệ trợ giúp khác[sửa | sửa mã nguồn]

 • Dasher — Phần mềm nhập text đơn nhất
 • Gnopernicus — bộ AT cho GNOME 2
 • PowerTalk — Automatic Text narration of presentations
 • pVoice — Application for Augmentative and Alternative Communication (AAC)
 • Virtual Magnifying Glass – a free, open source, multiplatform, screen magnification tool.

Quản lý & lưu trữ dữ liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm sao lưu[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu trữ tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Zmanda Internet Backup – File Archiver to Amazon S3 Storage
 • 7-Zip [1] – chương trình nén thông dụng nhất hiện hành.
 • arj
 • bzip2
 • DAR (Disk Archiver)
 • GRZipII
 • gzip
 • ha [2] — (historical ppm-based archiver) – Lưu trữ dựa trên lịch sử ppm-based
 • rzip

Tập tin hệ thống[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (including administration)[sửa | sửa mã nguồn]

Khai phá dữ liệu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Weka – khai thác dữ liệu phần mềm viết bằng Java có tính năng vận hành máy tính học tập để phân loại, hồi quy, và phân nhóm.
 • RapidMiner – khai thác dữ liệu phần mềm viết bằng Java có tính năng vận hành máy tính học tập để phân loại, hồi quy, và phân nhóm, etc.
 • Scriptella ETLETL (Extract-Transform-Load) and script execution tool. Supports integration with J2EE and Spring. Provides connectors to CSV, LDAP, XML, JDBC/ODBC and other data sources.
 • Java Machine Learning Library – thư viện học máy nhằm mục đích phát triển phần mềm.

Máy tìm kiếm cho doanh nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Ứng dụng biên tập tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Văn phòng[sửa | sửa mã nguồn]

Xử lý văn bản[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chép[sửa | sửa mã nguồn]

PDF[sửa | sửa mã nguồn]

LaTeX[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng tính[sửa | sửa mã nguồn]

 • Gnumeric — Một phần của dự án Gnome, nhưng có các phiên bản cho nhiều nền tảng khác nhau.
 • KSpread — Một phần của bộ KOffice.
 • OpenOffice.org Calc — Một phần của bộ Openoffice, cũng có các phiên bản cho nhiều nền tảng khác nhau.

Soạn thảo văn bản đơn giản – Text[sửa | sửa mã nguồn]

Soạn thảo HTML[sửa | sửa mã nguồn]

Giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ phần mềm cho giáo dục[sửa | sửa mã nguồn]

 • eFront – Một hệ thống quản lý việc học tập dựa trên trang web web-based
 • GCompris
 • IUP Portfolio
 • Moodle
 • Tux Paint – Ứng dụng vẽ miễn phí đã đoạt giải dành cho lứa tuổi 3-12.
 • Sakai Project – Hệ thống quản lý việc học tập dựa trên trang web
 • Manhattan – Một ứng dụng web đơn giản & mạnh cho quản lý khóa học.

Hỗ trợ học tập[sửa | sửa mã nguồn]

Ngôn ngữ[sửa | sửa mã nguồn]

Đánh máy[sửa | sửa mã nguồn]

Địa lý học[sửa | sửa mã nguồn]

Những phần mềm giáo dục khác[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý tệp tin[sửa | sửa mã nguồn]

Chuyển đổi định dạng[sửa | sửa mã nguồn]

 • pdftohtml chuyển đổi pdf sang html – dùng dòng lệnh trong Windows download pdftohtml

Thần học[sửa | sửa mã nguồn]

Tra cứu thánh kinh[sửa | sửa mã nguồn]

Trò chơi[sửa | sửa mã nguồn]

Phả hệ[sửa | sửa mã nguồn]

Giao diện đồ họa cho người dùng[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ thống cửa sổ – Windowing[sửa | sửa mã nguồn]

Môi trường bàn làm việc – Desktop[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý cửa số[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm nhóm[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ quản trị nội dung[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm Wiki[sửa | sửa mã nguồn]

Luồng công việc[sửa | sửa mã nguồn]

Chăm sóc sức khỏe[sửa | sửa mã nguồn]

Phương tiện giải trí[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ mã hóa giải mã/thư viện/phân loại đa phương tiện[sửa | sửa mã nguồn]

Biên tập âm thanh/quản lý âm thanh[sửa | sửa mã nguồn]

Xem Free audio software

Đồ họa[sửa | sửa mã nguồn]

Phòng trưng bày hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Xem ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

 1. REDIRECT Tên trang* Gthumb

Chơi media[sửa | sửa mã nguồn]

Truyền thanh – Radio[sửa | sửa mã nguồn]

Truyền hình[sửa | sửa mã nguồn]

Hoạt hình 2D[sửa | sửa mã nguồn]

Hoạt hình Flash[sửa | sửa mã nguồn]

Biên tập hình động – Video[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi CD[sửa | sửa mã nguồn]

Các phần mềm đa phương tiện khác[sửa | sửa mã nguồn]

Mạng & Internet[sửa | sửa mã nguồn]

Thư điện tử[sửa | sửa mã nguồn]

Mozilla Thunderbird

Tin nhắn[sửa | sửa mã nguồn]

Máy chủ tin nhắn – IM Robot Server[sửa | sửa mã nguồn]

 • RoYa is an instant messaging robot server.

Những máy chủ tin nhắn[sửa | sửa mã nguồn]

IRC Clients[sửa | sửa mã nguồn]

RSS/Atom readers/aggregators[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin liên lạc[sửa | sửa mã nguồn]

Truyền file[sửa | sửa mã nguồn]

P2P chia sẻ file[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý & truy cập từ xa[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm định tuyến[sửa | sửa mã nguồn]

Trình duyệt web[sửa | sửa mã nguồn]

Webcam[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm hỗ trợ download tập tin[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm lấy toàn bộ trang Web (Webgrabber)[sửa | sửa mã nguồn]

Những phần liên quan đến Web[sửa | sửa mã nguồn]

Máy chủ cổng thông tin[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm trung chuyển Middleware[sửa | sửa mã nguồn]

Những chương trình mạng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Hệ điều hành[sửa | sửa mã nguồn]

Lưu ý rằng các bản phân phối có sẵn của các hệ thống này có thể chứa, hoặc cung cấp để xây dựng và cài đặt, thêm vào phần mềm mà không phải là phần mềm tự do mã nguồn mở.

Ảo hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý mật khẩu[sửa | sửa mã nguồn]

Quản lý thông tin cá nhân[sửa | sửa mã nguồn]

Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình[sửa | sửa mã nguồn]

 • ArgoUML — ArgoUML is a modelling tool that helps you design using UML diagrams
 • CLISP — a Common Lisp interpreter and bytecode-compiler
 • DJGPP — a 32-bit DOS port of GCC and other GNU utilities
 • Eiffel
 • Erlang
 • Experix — command line and stack system for data acquisition and analysis and graphics
 • Forth
 • Free Pascal—Một trình biên dịch Pascal và là nền tảng của Lazarus RAD
 • GCC — một tập hợp các trình biên dịch cho nhiều ngôn ngữ lập trình và nền tảng, bao gồm cả
 • GT.M Một trình biên dịch MUMPS (còn gọi là. M) cho Linux
 • Harbour — trình biên dịch cho ngôn ngữ xBase thường được gọi là Clipper
 • Jikes — Trình biên dịch Java
 • LLVM — Optimizing compiler toolkit
 • Logo — Derivative of Lisp without parenthesis, for kids, with Turtle Graphics
 • Lua – a lightweight, reflective, imperative and procedural language, designed as a scripting language with extensible semantics as a primary goal.
 • MinGW — Windows port of +GCC
 • Mono development platform — Multi-platform.NET implementation (C#) based on the ECMA/ISO standards
 • MMIXware — simulator for MMIXAL language and MMIX processor
 • Objective CAML — a practical and fast functional OO language
 • OpenJDKJava Development Kit hòa toàn tự do nguồn mở của SUN
 • Parser — Một ngôn ngữ thết kế wweb động
 • Perl — một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ về xử lý văn bản
 • PHP — một ngôn ngữ kịch bản được thiết kế cho các ứng dụng web
 • Prolog — lập trình logic
 • Python — Một ngôn ngữ kịch bản cao cấp
 • Refal
 • Rexx
 • Ruby — Một ngôn ngữ kịch bản cao cấp
 • Ruby on Rails — Một framework phát triển web dựa trên Ruby
 • StarUML — a software modeling tool and also platform that is a compelling replacement of commercial UML tools such as Rational Rose
 • Tcl/Tk — A high-level scripting language with a graphical toolkit

Tìm lỗi[sửa | sửa mã nguồn]

Xây dựng mã[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm cấu hình[sửa | sửa mã nguồn]

Môi trường phát triển tích hợp[sửa | sửa mã nguồn]

Phần mềm quản lý phiên bản[sửa | sửa mã nguồn]

Xuất bản[sửa | sửa mã nguồn]

Sách điện tử e-Book[sửa | sửa mã nguồn]

Screen savers[sửa | sửa mã nguồn]

An ninh.[sửa | sửa mã nguồn]

Chống Virus[sửa | sửa mã nguồn]

Chống phần mềm gián điệp[sửa | sửa mã nguồn]

Mã hóa[sửa | sửa mã nguồn]

Mã hóa ổ đĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Tường lửa[sửa | sửa mã nguồn]

Giám sát an ninh/mạng[sửa | sửa mã nguồn]

ssh[sửa | sửa mã nguồn]

Những chương trình Security khác[sửa | sửa mã nguồn]

Những phần khác[sửa | sửa mã nguồn]

 • Active Calendar — A PHP class that generates calendars as HTML tables
 • Astro123 — Generate and read your natal horoscope
 • AstroGrep — Grep with a GUI
 • BibleTimeStudy Bible software
 • BioEraNeurofeedback software
 • Bochs — PC emulator
 • Bots — EDI software (communication and translation)
 • Cygwin — open source Unix environment for Win32
 • Ebase — Open source constituent relationship management developed especially for non-profit organizations
 • Emdros — text database front end and back end
 • Gnaural — Brainwave entrainment software
 • GNUpod — iPod database manager
 • gtkpod — iPod software
 • iPod shuffle Database Builder
 • Jitterbit Integration Server — Commercial Open Source Data and Application Integration Platform
 • Kidzbrowser — Browser for children
 • Link Checker — checks HTML documents for broken links
 • MarZerUI — Application/File/Folder/Website manager for Windows XP computers
 • Memtest86 — stress-tests RAM on x86 machines
 • mywebcreator — A package for creating online diaries
 • Open Scene Graph
 • OrangeHRM — Commercial Open Source Human Resource Management
 • Project.net — Commercial Open Source Project Management
 • Paragent; Commercial Open Source Desktop Management Software
 • QEMU — CPU emulator featuring support for multiple architectures
 • refbase
 • Rockbox — Alternate firmware for many portable media players, such as iPods.
 • SugarCRM — Commercial Open Source Customer Relationship Management
 • Sun Grid Engine — distributed batch job scheduling system
 • SuperKaramba Desktop widget integration in KDE
 • Treepie.sf.net — Folder size visualization
 • Vitrite — allows transparency in Windows 2000/XP programs
 • WINE — Windows executable support on Linux/BSD
 • WinMerge — highlights differences between textual files
 • ZScreen — Uploads screenshots via FTP and puts the URL in clipboard
 • XUI — Java and XML Rich Internet Application framework
 • Argentum — Open Source, Web Based time tracking and invoicing software written in PHP

CD tổng hợp các phần mềm nguồn mở[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Danh mục chung[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Open Source Group CD Lưu trữ 2009-03-02 tại Wayback Machine – CD các phần mềm nguồn mở của nhóm phát triển nguồn mở, trường ĐH Công nghệ – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • SourceForge.net – kho mã nguồn và ứng dụng của Phần Mềm Nguồn Mở cho phát triển và tải về lớn nhất thế giới.